ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ވާހިނދުން އުދުހެން އެދޭ ބަޅިނދާ ކޮކާ ތުނިތުނި ފިޔައިގައި ވަރުލަމުން ބުރުތައްޖަހަން ބަޅިނދާ ކޮކާ

ގަސްބޯ އެބިޔަ ޖަންގަލިތަކާ ވަސްމީރުވީ ގުލްޒާރުތައް
އަސްތާ އެފަޅުފިލުވައިދެނީ ކުލަރީތިވީ ބަޅިނދާ ކޮކާ

މިނިވަން ކަމާއެކު އުދުހެމުން ޖައްވުގެތެރޭ އެނަށާލަމުން
ފިނިކަން ހިތައް ގެނުވައިދެނީ ވަރަ ޗާލުވީ ބަޅިނދާ ކޮކާ

ފިޔަފަތުގެ ނަލަނަލަ މަންޒަރާ ފިޔަތަކުގެ ވިދުމާ ބެބުޅުމުން
ހިޔަ މޫނުތައް އަލިކޮށްދެނީ ފިޔަ ރީތިވީ ބަޅިނދާ ކޮކާ

ފަޖުރާއެކީ ފަލަކުގެތެރޭ ވިހުރާ އެވަރަފަތް ހަލުވަމުން
އަޖުމައިގެ ގިނަގުނަ ހުނަރުތައް ދައްކައިދެނީ ބަޅިނދާ ކޮކާ

ފަތިހުގެ މަނާޒިރުތައް ބަލަން ކުދިބޮޑު ނިކުތް ގިނަމީހުނާ
“ފަތިހުގެ ސަލާން” ފުރަތަމަ ކުރީ ކުލަ ކުލަ އަރާ ބަޅިނދާ ކޮކާ

3

2 Comments

 1. ކަލާ123

  October 23, 2020 at 6:38 pm

  ޅަފުރައިގެ ލިޔުންތެރީންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް މުގުރާ އަޅައިފައި އޮންނަ ސައިޓަކުން، މޫނުގައި . އައިސް ފިރުމައިލި ފަތިހުގެ ތާޒާ ފިނފިނި ރޯޅިއެއް ފަދަ ޅެމެއް.ޅެންވެރިޔާ ނިޒޫއަށް ދަރުމަހުރި! އަދިވެސް ނިޒޫގެ ޅެންތައް މިސައިޓުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން

  • Anonymous

   October 23, 2020 at 9:50 pm

   ޝުކުރިއްޔާ

Comments are closed.