ތިދިޔައީ ލޯބިވެތި އެހަނދާންތަކޭ ދޫކޮށް މިދުނިޔޭގާ
ތިދިޔައީ ހެޔޮ ދުޢާ ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން އޮވެ މިތާނގާ

މެވާނޭ ދެން ފިރުމި ތިޔަ ފިރުމުމާ އޯގާވި ހިނިތުންވުން
ފަވާލެވިފައި ވެޔޭ ތިޔަ ނަން އަކުރަކުން ރަން މަގޭ ހިތުގާ

ވަދެހަދާއިރު ސިފަވެޔޭ ދެން އުޅޭތީ ބުރަ މަސައްކަތުގާ
އެދެވެ ތިއަޑުން ގޮވާލާތީ އަހަން އަދިވެސް މިދުނިޔޭގާާ

ނުދެވިވެއްޖެ ދުވަހެއްދެން ހަމަ ގަުޅާ އެބަލާ މަގޭހާލެއް
އެދެވުނަސްވެސް ލިބުމެކޭދެން ނެތީ ދާއިމްވެވި މިތާނގާ

އޮވެއްޖެތަ ބަލިވެގެންވެސް ހަމަ، ލަވައިދޭ ބޭސްގުޅަ ވިޔަސް ހަމަ
ނުވެސްވެޔެ މާ ‘ބިޒީ’ އެއްވެސް، އައިސް ފިރުމިޔެ މަގޭ ބޮލުގާ

ގޮވާލާތީ އިވޭހެން ހަމަ އެ ހީވާތީ ތިރީތި އަޑުން
މިވާގޮތެކޭ ނުއެނގި ހިތްވެސް ގެނބިދަނީ ދެން ތިލޯބީގާ

ބަލައިފިނަމަތަ ދެއީދުގެ ހަނދު އަދި ވިޔަސްވެސް އެރަމަޟާންމަހު
ބަލައިލެވެނީ މިފޯނޭދެން ޖެހޭތޯ އަޑު މިކަންފަތުގާ

ދިނަސް މީހަކު ނަސޭހަތެއް ހެޔޮ، ފުނަށް މިހިތުގެ ކުރާނޭހެން
ތިނަން މިހިތަށް ނައިސް ނުދެޔޭ، ބުނަންޏާ ތެދުތެދަށް އަދުގާާ

ފުރި އެކީ ދެން ވިޔަސް ކާފާގެ އެހަނދާންތައް މިކުރެވޭހެން
ފުރި ދިޔަސް ނުލިޔެވޭހާ ގިނަ ޚިޔާލުވެޔޭ މިސިކުނޑީގާ

ހުވަފެނަކު ފެނިލުމެއް ނޫނީ ނުވާތީ އޮހުނަކަސް ކަރުނާ
ދުވަހަކުމެ ވަކިނުވާހެން އެދެވެނީ ލެއްވުން އެޖަންނަތުގާ

62

20 Comments

 1. ނަމެއްނެތި

  August 31, 2020 at 12:39 pm

  އިސްކީ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ތަޅައި އަޅައިފައި އޮންނަ ސައިޓަކުން ފެނިދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުކުރާފަދަ އަގުމާތް މުތެއް. ޒުވާން ޅެންވެރިޔޢަށް ދަރުމަހުރި!

  • Ibna

   September 1, 2020 at 11:56 am

   ޝުކުރިއްޔާ 😊

 2. A*|'..§^#

  August 31, 2020 at 2:09 pm

  Alheyy Anehkka vx mi othy Ibna ge aa lhen dhw 😍😍😍😍😍😍Masha Allah hama vvvv reethi 👌👌❤️❤️n V V V heart touching😌😌😭😭😭🤧🤧🤧kaafaa I missed u 😭😭😭Ibna dear ekuverinnah vx lhemeh hadhaalahchey… I mean ekuverin theme akah nagaigen…. Love your poems ibna😘😘😘😘love u too

 3. ނުހާ🌟

  September 1, 2020 at 11:54 am

  varah reethi vaahaka eh.❤❤

 4. ނުހާ🌟

  September 1, 2020 at 11:56 am

  varah reethi lhemeh.❤❤

  • Ibna

   September 1, 2020 at 12:01 pm

   Jazakallah khaira 😍❤️❤️ in sha Allah, ekuverin theme ge lhemeh ves genes dheynan ingey.. love you tooo❤️

  • Ibna

   September 1, 2020 at 12:03 pm

   Thanks❤️❤️❤️

 5. Ibna

  September 1, 2020 at 12:14 pm

  Assalam Alaikum.. ibna ge lhemeh dhen eha avahah nufenidhaane vahaka maafa eki dhannavan. Exams fesheythy v busy koh midhuvaskolhu mi ulheni. In sha Allah exams nimunyma aa lhen thah genes dheynan. Positive comments thah fenunyma varah ufaave. V bodah shukuriyya thi dhevva support ah.. kiyun theringe ideas ves balai gannaanan.. idea eh ovejje nama share kollachey.. 😊😊❤️

 6. Nameh muhimmeh nuvaane

  September 1, 2020 at 1:09 pm

  Itx ok ibnaa.. vvvvvv nice ingey lhen masha Allah.. keep going.. luv u..😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • Ibna

   September 1, 2020 at 3:28 pm

   Thanks… Jazakallah khaira ❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍

 7. 🌺LILLY🌺

  September 1, 2020 at 9:26 pm

  Vvvvvvvvvvarah reethi.💖💖masha allah.💖💖lbna sis varah molhu.🌟🌟🌟sis ge lhemah kurin coment nukurevuneema vvarah bodah sorry..🙏🙏🙏ekamaa varah dheravehjje.😭😭😭ekamaku hurihaa lhen thakeh ves kiyan.💜💜varah reethi hurihaa lhen thakeh ves.💖💖good luck.💖💖

  • Ibna

   September 4, 2020 at 8:12 pm

   Thanks.. v ufa vehje comment eh kollyma. Ibna ge exams nimunyma in sha Allah adhi ithuru lhen thah ves genes dheynan ingey. Inthizaaruga thibeyne kamah ummydhukuran.😍❤️❤️

 8. 💕💕💞💞💞👠🎋😇

  September 2, 2020 at 7:53 am

  varah vvvvvvvvv reethi😘😘😘💞💞👌

  • Ibna

   September 4, 2020 at 8:14 pm

   Thanks 😊❤️

 9. unknown queen

  September 2, 2020 at 10:13 am

  Vv reethi lhemeh♥️💯😇
  Keep up the good work in a👍😇

  • Ibna

   September 4, 2020 at 8:15 pm

   Thanks ❤️❤️😍

 10. 16 SHABAKKO 7

  September 2, 2020 at 1:05 pm

  Varah Reethi ❤️❤️
  I love him lots ♥️😢😭😢

  • Ibna

   September 4, 2020 at 8:17 pm

   Thanks❤️❤️ yahh me tooo.. and missed him. 😭😔❤️❤️

 11. Yanako ummee

  September 8, 2020 at 9:54 am

  Ibna keep up…… 💕

  • Ibna

   September 16, 2020 at 10:15 pm

   Thankeww Yunako ummee❤️❤️❤️

Comments are closed.