މިދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑުގެ ޔުނިޓް ޓެސްޓްތަށް އޮތުމާއިއެކު އަދި ގެ ބަދަލުވާތީވެ، ވާހަކަ އަޕް ކުރުން ލަސްވެދާނެ ކަމަށް ކިޔުންތެރިންނަށް ދަންނަވާލަން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ތިބޭފުޅުން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދާވަގުތު އަޅުގަނޑާއި ބައެއް ލިޔުން ތެރިން ލިޔަމުން ދާ ‘ބީޓީއެސް އެންޑް ބެންގްޓަން ގަރލްސް’ މި ވާހަކަ އަޕް ކުރަން ފެށުމުން ކިޔުމަށެވެ. އަދި ހިތުގެ ވެރިޔާ މި ވާހަކައިގެ 3 ވަނަ ބައި ވެސް ވީހައިވެސް އަވަހަކަށް ގެނެސް ދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.. އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓްސް ނިމުނީމަ ޝެޑިއުލް އަކާއި އެއްގޮތަށް ވާހަކަ އަޕް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ!

61

5 Comments

 1. 🌺Flower 🌺

  September 9, 2020 at 8:07 am

  dhen army ge unit test nimendhen madu kohlaanee yoa
  Waiting waiting waiting
  Ly

 2. unknown queen

  September 9, 2020 at 8:44 am

  Kk gud luck with the unit tests💯💯👍👍😇

 3. R¥N

  September 9, 2020 at 9:19 am

  It’s OK dear…. We will miss you ❤️Tc

 4. 🌺🌺Xaa Xaa 🌺🌺

  September 9, 2020 at 10:16 am

  It’s OK brww sis.. Love ya…

 5. 🌹Ril🌹

  September 9, 2020 at 10:00 pm

  😍😍❤❤It’s ok army dear 😍😍❤💗
  ❤I will wait for ❤the next part of❤ this stry ❤
  And❤ also ❤gud ❤luck on ur ❤tests ❤
  ❤Saarangey ❤

Comments are closed.