ގޮވާލަން ސަލާމް ފެންނަ ހިނދު ލޯބި އަޑަކުން

އޮމާން ނޫނަކަސް މާމަހާ ތުއި އެ އަޑަކުން

އެދެމެ ހާލު މާމަގެ ކޮބައިތޯ ބަލައިލަން

ނުދެކިމާމަ އެތަކެއް ދުވަސްވީތި ގުނަމުން

ގުޅައި ނުލެވެނީ ފޯނުގައި ލާރި ނެތުމުން

ގުޅައިލަން އެދޭ ހިތް ވަރަށް ދުރުގަ ހުރުމުން

ހަވީރަށް ވެޔޭ ފޫހި ދެން މާމަ ނެތުމުން

ހަވީރަށް ގެއިން ދެވެޔެ މާމާ ނުފެނުމުން

ވެޔޭ އަސްލު އުނދަގޫ އެ ފެންނަންމެ ނެތުމުން

ވެޔޭ ހަނދުމަ ބޮލުގައިމެ ފިރުމީތި ދެއަތުން

ތިޔޭ އުފަލަކީ ލޯބި ދީފައި ވުމުން ދެން

ވެޔޭ ޚާއްސަ އަދި ކަނބިލި ހޯދީތި އެކަމުން

47

8 Comments

 1. Raaya

  July 23, 2020 at 1:32 pm

  ވަރަށް ރީތި ޅެމެއް 🙂

  • Ibna

   July 31, 2020 at 2:15 pm

   ޝުކުރިއްޔާ ⁦☺️⁩⁦🙂

 2. Aish

  July 23, 2020 at 1:46 pm

  Masha Allah…. Vvvvvv reethi lhemeh❣️❣️❣️ love it. Aish ves Varah lhen kiyaa hiy vey….. Ehen lhemeh neredhevi dhaane thr☺️

  • Ibna

   July 31, 2020 at 2:18 pm

   Jazakillah khaira. V avahah in sha Allah … ☺️

 3. Ur friend

  August 16, 2020 at 2:16 pm

  Masha Allah.. ibna keep up❤️❤️❤️❤️😍😍😍💯💯💯

  • Ibna

   August 30, 2020 at 11:54 pm

   Jazakillah khaira… 😍😘❤️❤️❤️

 4. Yanako ummee

  September 8, 2020 at 9:50 am

  ވަރަށް ރީތި ޅެމެއް

  • Ibna

   September 16, 2020 at 10:13 pm

   ޝުކުރިއްޔާ 🥰😘

Comments are closed.