އަހަންނަށް ކަލާ ފެންނަނީ ފިނިފެންމާ ބަގީޗާއެއްގައި އެބަގީޗާގައިވާ ހިތްގައިމު މާތަކާ ކުޅެން ހުއްޓައެވެ.

ތިޔައީ އަހަރެންގެ ހިތް އަބަދުމެ އެދޭ އާޝިޤާއެވެ.

ކަލާ ފެނުމުން އަހަރެންގެ ހިތުގެ ހިގުން އަވަސްވެ އެވެ.

އެކަމަކު މިއަދު ތިޔަ ލޯބި ޙާސިލްވުމަށް އެދި ކަލާޔަށް ލޯބި ހުށަހަޅަމެވެ.

ތިޔަ ކުރަނގި ދެލޮލާ ފިނިފެންމަލުގެ ފިޔައެއްފަދަ ކޯތާފަތާ ފުން އަސަރުތައް އެކުލެވޭ ވަނާތަށް ދުރުން ބަލާލަބަލާލާ ހުންނާކަށް ދެނެއް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

ހިތުގެ ތެޅުމާއި އެއްވަރު އަވަސް ހިގުމެއްގައިއަހަރެން ނައްޓާލަމެވެ.

އެކަމަކު ކަލާޔާ ފަސްވަރަކަށް ފޫޓަކަށް ދެވުނުތަނާ ފައިން ވާގި ނެތި އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު އަހަންނާއި ދެކޮޅަށް ބަސް ބުނެ ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

ފަހަރެއްގަވެސް އަހަރެންގެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަން ނުކެރެނީކީ ނޫނެވެ.

އެކަމަކު އެހުށަހެޅުމަށް ކަލާ ފުރަގަސްދީ ހިގައްޖެނަމަ ދެން ދުރުން ބަލާލަންވެސް ކަލާ ނުފެނިދާނެތީއެވެ.

ވަރަށް ހިތްވަރު ކޮއްލާފައި ކަލާކައިރިއަށް ގޮސް ހުއްޓިލާފައި އަހަރެން ކަލާގެ ހަރަކާތްތަށް ބަލަން ހުންނަމެވެ.

ފިނިފެންމަލުގެ އެ ރީތި ބަގީޗާގައިން ހިތްގައިމުމަލެއް ބިނދެގެން އެނބުރިލިވަގުތު ކަލާޔާ އަހަންނާ ހަތަރުކަޅި ހަމަވިއެވެ.

އަހަރެންގެ ހިތުގެ އުދާސްތައް އޭރުހިތުގެ ކުޑަދޮރުން ފުންމާލަން ތައްޔާރުވިކަހަލައެވެ.

ލަނދުރަކި ހިނިތުންވުމެއް ކަލާގެ މޫނު މައްޗަށް ވެރިވުމާއި އެކު އިސްޖަހާލިއެވެ.

ކަނާތުގެ ޝަހާދަތް އިނގިލިން އަހަރެން ކަލާގެ އެރީތި ތުންފަތް ތިރިން ދަތްދޮޅީގައި ހިފާ ކަލާގެ އިސްއުފުލަމެވެ.

ލަނދުންގޮސް ތިރީތި ދެލޯ ކަލާ މަރާލައެވެ.

ދެން މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ސިއްރުން ކަލާގެ ކަންފަތްކައިރީގައި އަހަރެން ސިއްރެއް ބުނީމެވެ.

ޖަވާބުގައި ކަލާ ހިނިތުންވެފައި އަހަރެންގެ މޫނާދިމާލަށް ބަލާލުމަށްފަހު އެހިނިތުންވުމުގައި އަހަރެންގެ ހިތާދިމާ މެޔަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލިއެވެ.

އަހަރެންގެ ހިތުގެ އެދުން ކަލާޤަބޫލްކޮށް ހިތާހިތް ގުޅި ލާމެހިގެން ދިޔަހެން ހީވިއެވެ.

އެވަގުތު އިތުރަށް އަހަރެން ދުނިޔެއިން ބޭނުންކަމެއް ނުވެސް ނެތްކަމަށް ޤަބޫލްކުރީމެވެ.

1

13 Comments

 1. luv luvy.

  March 21, 2015 at 8:02 pm

  Wow wow wow…. This is a Brilliant stry BT maa kury………… :*3 :*3:*3. :-3 :-3:-3

 2. Shocked

  March 21, 2015 at 8:07 pm

  story nimuniitha?
  Haadha kurey!

 3. shaam

  March 21, 2015 at 8:11 pm

  dhen faharakun dho.. mi ee hama kuru huvafeneh.. he he.. thanx 4 ur comments

 4. athoo..

  March 21, 2015 at 8:21 pm

  hehe hithuge ihsaas tha thi beyru kohly? so nice… ekamaku so short…… u can do it shaam..

 5. mufff

  March 21, 2015 at 9:16 pm

  vrh salhi thankolheh dhigukoh liyunu nama

 6. same

  March 21, 2015 at 9:48 pm

  Aslu vx v habeyxxx. . Same hykury v eh kah… bt hithuge udhaas thah dhw thi beyru kury….. nice stry…..

 7. shaam

  March 21, 2015 at 10:29 pm

  aa ihsaasthah kihineh vanee ragalhutha.. hehe thanx u all for your lovely comments

 8. shana

  March 22, 2015 at 10:04 am

  reethi vaahaka akah vaane kamah unmeedhu kuran……..

 9. faahira

  March 22, 2015 at 1:33 pm

  varah boring

 10. moyameeha

  March 23, 2015 at 9:51 am

  mee kon fodi eh?

  • moyanoon meehaa

   July 26, 2015 at 4:56 pm

   mives hama vaahaka ekay

 11. SARA

  March 24, 2015 at 6:35 pm

  VRH REETHI…..NICE…… 🙂

 12. mimmi

  April 10, 2015 at 3:29 pm

  Nice:-D

Comments are closed.