ބުނަން ބޭނުމޭ 1

- by - 24- January 12, 2020

“އޭ. އިޝޫ މަ ބުނީ ކޮބާހޭ މައި. މާލެ ބަދަލް ވި ފަހުން ހަބަރެއް ވެސް ނުވޭ… ” އަޒާ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އިޝާ ގާތު އެ މީހުނާ އެއްކޮން އުޅުނު މައިޝާގެ ހަބަރެއް ނުވާތީ މައިޝާ ކޮބާހޭ އަހާލިއެވެ.”މައި އޭ… މިހާރު މައި އަށް ހުންނަނީ އަމިއްލަ މީހާ ވެސް އޮޅިފަ. އެހާ ފޮނި. އަބަދުވެސް ކޮންމެސް ފިރިހެނަކާ ރައްޓެހި ވެފަ ހުންނަނީ… އަނެއްކާ އަހުމަދިއްޔާއިން ޖާގަ ލިބުނީމަ ކިޔަވަން އުޅޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުފެނޭ… ފަސްޓް ޓާމް ޓެސްޓް އިން ފެއިލް ވީ ވެސް”
އިޝާ އޭނަޔަށް އެނގޭ އެއްޗެހި ކިޔާ ދެމުން ދިޔައެވެ.”އަޅެ. ފޮންޏޭ… އިޝޫ ބުންޔަސް ހާދަ އުނދަގުލޭ ގަބޫލް ކުރަން. މައި އެއީ ކުރިން ހާދަ ހިތް ހެޔޮ ކުއްޖެކޭ އޭނަ އެ ފާޑަށް ތެޅޭނެ ކަމަށް ގަބޫލް ވެސް ނުކުރެވޭ.. ”
އަޒާ ބުނެލިއެވެ.
“އަޅޭ. ތި މައިޝާ ވާހަކަ ދައްކާފަ އެހެން ވާހަކަ އެއް ދައްކަން ވީނު… ނޫނީ… މޫޑް އޮފް ވާނެ” އިޝާ ބުނެލިއެވެ.
ގޮނޑު ދޮށުގެ ހިތަގައިމު މާހައުލުގައި އިޝާ އާއި އަޒާ މަޖާ ތަށްޓެއް ހިފައިގެން އިނދެ ވާހަކަ ދައްކަމުްނ ދިޔައެވެ. އޭރު އެމީހުންގެ ކުލާސް ކުދިން ވޮލީ ކުޅެމުން ދިޔައެވެ. އިޝާ އަށާއި އަޒާ އަށް ވޮލީ ކުޅެން ނޭނގޭތީ ނުގޮސް ތިބީއެވެ.
“އޭ. އާދޭ. އެބަ އޮތް އެކްސްޓުރާ ބޯޅައެއް. މަ ކަލޭ މެނަށް ވޮލީ ކުޅެން ދަސް ކޮށްދޭނަން.” ވިޝާލް އައިސް ބުނެލިއެވެ.
“އޯ… އަވާ ވިގީ އަށް ވޮލީ ކުޅެން އެނގެޔޭ. މީނަ ވަރެއް ވެސް ބަލަން ވާނެއްނު އާދޭ އިޝޫ”
އަޒާ މަޖާ ވެލައިފާ ބުންޔެވެ.
**
“ޝައިހާނާ… ކަލޭ ޕަބްޖީ ގަނޑަކަށް އަރަން ބުނެފަ ތި އޮންނަނީ ކަލޭ މި ބުރު ބަލި ވެއްޖާ ހަ ކުޅި ފަސް ކުޅި އަށް ކުޅެލާނަން.ޖެހޭނެ ކެއުން ދޭން” ރިހާން އައިސް އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ޝައިހާން ކައިރީ ޖައްސާލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“ހަހަ. ކަލޭ ވެސް ދޯ. މަ ކައިރިން އެކަކަށް ވެސް ކުރިއެއް ނުހޯދޭނެ.” ރިހާން ރުޅި އަރުވާލަން ޝައިހާން ބުނެލިއެވެ
ބުނިއެވެ. “ބަލާއެއް ހުވާ މިއޮށް މީހަކާ ހެދި… މަ މާ މޮޅު ވާނެ. ” ރިހާން ބުނެލިއެވެ.
“ތިއެއް ވެސް އެނގޭނީ ގަނޑަކަށް އެރީމަ ދޯ” ޝައިހާން ބުނެލިއެވެ.
**
ނުނިމޭ.

މި އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. އެހެން ކަމުން ކުށް ހުންނާނެވެ. އެ ކުށްތައް ފާހަގަ ކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

24

Lotus queen

I am a girl who loves to write stories. And i am 15 years old. I love you all my readers😘

You may also like...

15 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Mi othy alhuganduge first story up vefa. My name is nafha. And i am 15 grade 10.

  Hope you all will like this story. Insha allah next part vv avahah… love ya all

  1. same grade as me dhww nafhaaa.. btw the story looks very intresting keep it up❤❤❤❤😁😁😘

 2. Anhaa… my name dhw…hehe… ekm ves salhi engey… maisha is my classmate too but she is not selfish. Ekm azaa eiy shaa ah vure kuda kuhjjeh… hehe.

  Thank you inge ish mn nan beynun kuryma. And nafu kon rasheh.?

  1. Awwwnnn… olhign ves shaage name dhw mi use kurevuny.. hehe… and how about the name shaihaan??? And thanxx ❤❤😚

 3. Ow salhi ey… nafu well done..and hama shaihaan and isha nan use kuree dhw.. hehe… huvaa ma bunin dhw shaihaan use nukuraashey ves… ekm ves ok salhi ey shaihaan and isha

  1. Hehe nadhu… reethi eh noon tha main ah isha and shaihaaan.. ❤ and ghank u my besty😚😚❤❤❤👌👌

 4. Are you all friends? Masha Allah the story is wonderful. Insha allah u will be a great story writer one day. 💖💖💖💖💖💖💖. I am janaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.