އަހަރެން….

- by - 28- February 20, 2019

އަހަރެން ވިސްނަމުންދިޔައީ އަހަންނަން ކުރެވުނު ނުބާއަމަލާމެދުއެވެ.އަހަރެން އެކަން ސިއްރު ކުރަން ބޭނުންވިއެވެ.ނަމަވެސް އަހަންނަށް އެކަން ސިއްރު ކުރުންވީ އުދަނގުލަކަށެވެ. މިދުނިޔޭގައި ހުރެވެން އޮތީ ތިން ދުވަހެވެ.

އަހަރެން ތައިބާވީމެވެ.ނަމަވެސް އަހަރެން ކުރީ ދުނޔޭގަ ހުއްޓާ ކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކުށެވެ. އަމިއްލަ މައިމީހާ މަރާލުމެވެ. އަހަރެންނައް އަހަރެންގެ މައިމީހާއަކީ އެކައްޗެއްވެސް ނޫނެވެ.

އެދުވަހު ވަރަށް ދެރަވީމެވެ. އަހަރެން މަންމަ މަރައިލީ އަަހަރެން ކުރު    ހެދުން ލާތީ އެއްޗެހިކީމައެވެ.

އަހަރެން ހެނދުން އަޅަނީ އަހަންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ގޮތަށެެވެ.ޓޮޕު ކޮއްކޮޅާ ސޯޓު ކޮއްކޮޅެވެ. ބުރުގަލެއްނާޅަމެވެ. ނަމާދެއް ނުކުރަމެވެ.

އަހަރެން އެއްދުވަހު ނިކުތީ ހެނދުނު ސައި ބޯށެވެ. އެރު އަހަރެންގެ މަންމަ އިނީ ކާށެވެ.ދެން ކިޔަން ފެށީ އަހަރެެންނައް އަޑު އަހަން އުދަނގޫވި ބަސް ތަކެވެ.

އަހަންނައް އުދަނގުވެގެން ކައިރީ އޮތް ވަޅި ނަގައި   މަންމަ ކަރަށް ހެރީމެވެ.އެވަގުތު އޮހުރެމުން ދިޔަ ލޭތަކުގެ އަގު ކިހާވަރަކައް އަރާނެ ކަމެއއއްވެސްް އަަަހަންނަކައް ނޭޭޭނގުނެވެ.

އަހަރެން ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރަނީ އަހަރެންގެ ކުށަށެވެ.އެއީ އޭރު އަހަރެންގެ ހިތުގައި ކުރެވުނު ކުޑަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ބޮޑުކަމެކެވެ.

ނިހާގެ ދެލޮލުން ފާބަމުން ދިިޔަ ކަރުނައިގެ އެއްވަރައް ދިޔައީ ގިސް ޖެހެމުންނެވެ. ނަދާގެ އަސަރުގަދަ އަޑުން އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނީ ތާޢަތު އަށެވެ. ތާޢަތުވެސް ވަރަށް ހިތްވަރުދިނެވެ.

*******

އަހަރެން ފަހުވަގުތު ކޮޅެވެ. އަހަރެން އިނދީ އަހަރެންގެ ނަން ނުގޮވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ނަން ގޮވައިލިއެވެ.”އައިޝަތު ނިހާ” ދެލޮލުން ކަރުނަތައް ބާލަމުން ގޮސް އަހަރެން މަރުވީމެވެ.

ނިހާގެ އެކުވެރިޔާއައް އަޅުގަނޑު އާމިނަތު ތާޢަތު ލިޔާ ސިޓއެކެވެެ.ޒާޔައް ނިހާގެ ވާހަކަ ނޭނގި ދާނެ ތީއެވެ.މީ ނިހާ އަހަރެން ގާތު އެދުނި އެދުމެޖެވެ. މިކަން ޒާޔާ ގަބޫލް ކުރާށެވެ.

ނިމުނީ……

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

28

Ishaaa ishu

ALHUGANDU... AMINATH ISHA AHMEDGE VAAHAKA KIYUHVAATHY VVV BODAH SHUKURIYYA THI HURIHAA KUDHINGE COMMENT VES BALAIGAHNAANAN✔👍👍👍👍👍

You may also like...

27 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Just it is a imaginary…
   Aslu niha ah kiyaney ehen name eken…. 😢😢😢😢sorry.. niha..

   ⚠Report!
 1. V rythi ingey ishuu….ekam adhives thankolheh mistake ebahuri….dhn faharakun rangalhu kohlahchey…❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
 2. Varah salhi.. Ekam mistakes ebahuri dhn faharakun liyaa story eh Atleast 2 faharaku check kohfa up kohlaathi ingey dear😘😘😘❤️😘😍🌹🌹… Varah reethi mi vaahaka ves Masha allah….. Kitty ah miadhaku tlk eh nukureveyne…. Varah busy koh miulheny… Sorry girls.. Lots of love and will miss uh

  ⚠Report!
  1. Thanks kitty…
   Ok
   Thats
   Not
   Problem
   Ok
   Aslu mee thikidhihnah hama khaahsa kohlaigen liyuni story eh…. mor mor mor love from me ishuge busy shedule kiyaadhyfihyya thikudhin…. vehteeyne.. aslu ehenve talk nukureveny…. one of my fan lost i miss her tooooo more more love from me…. 😍😍

   ⚠Report!
 3. “aharen mamma maraalee aharen kuru hedhun laathee….”
  When u say it like that now that sentence is boring. Why don’t we try this
  “ahannah mamma maraalevunee higi dhebas vumehga eve. Aharen kuru ehchihi laathee mamma dheraveve. Naseyhai laidheve. Ahannah kamu nudhiyaee e Naseyhai abadhu adu ahan jehumunneve…….” you could have brought it like that and it would be nice and interesting

  ⚠Report!
 4. hello… ishu you re improving a lot… being proud of u… u and me same age dhw… i also luv to write dhivehi stories… i write it as well…

  ⚠Report!
  1. Aan dhw dhenme notice kury ishu ge reply… Dhenme kudakoh free v ves but yet again I am going to be busy with bunch of homeworks…. Sorry.. Today also wont be able to tlk like usual… But wil try my best..

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.