އަކީގެ ފުރަތަމަ ދިގުވާހަކަ “ޝަބްނަމް” އަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ….

ވާހަކައިގެ ކެރެކްޓާރސް ތައް:-

ޝަބްނަމް: އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ލޯބިކުރާ ފަގީރު ބަލި އަދި ދީންވެރި ކުއްޖެއް (ވިކްޔަންގެ އަނބިމީހާ)

ވިކްޔަން: މުއްސަނދި ރީތިކަމަށް ލޯބިކުރާ އެހެންނަމަވެސް ހިތްތިރި ކުއްޖެއް:( ޝަބްނަމްގެ ފިރިމީހާ އަދި ޝެރީގެ ލޯބިވެރިޔާ)

ވިޝްކާ: ވިކްޔަންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އަދި ޝަރަފްގެ ލޯބިވެރިޔާ

ޝަރަފް: ޝެރީގެ ދެބޭންގެދެދަރި ކޮއްކޮ އަދި ވިޝްކާގެ ލޯބިވެރިޔާ

ޝެރީ: ރީތި ފޮނިބޮޑު އަދި މުއްސަނދި ކުއްޖެއް ( ވިކްޔަންގެ ލޯބިވެރިޔާ)

މޫސާމަނިކު: ޝަބްނަމްގެ ކާފަ

ޝިޔާމް: ވިކްޔަންގެ ބައްޕަ

ވިމްލާ: ވިކްޔަންގެ މަންމަ

ޒައިރާ:  އަރުޝަލްގެ އަނބިމީހާ އަދި ޝެރީގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ

އަރުޝަލް: ޒައިރާގެ ފިރިމީހާ އަދި ވިކްޔަންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ

އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!! އިންޝާﷲ ވަރަށް އަވަހަށް!!

 

ކޮންމެ ކެރެކްޓާ އަކާ ގުޅޭ ފިލްމީ އެހެންނޫނީ ޓެލެވިޟަން ތަރިއެއްގެ ނަން ބުނެލަދީފިއްޔާ އަކީއަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ/

” ބޮލީވުޑް، ހޮލީވުޑް، ޓަރކިޝް އަދި ކޮރިއަން ވިޔަސް އޯކޭ… (:

 

 

 

39

68 Comments

 1. Reader

  February 16, 2019 at 12:23 pm

  Kon irakun tha vaahaka kiyaalan libeyny Heevey V reethi vaanehen?….. Don’t take this negative but vaahakaage characters thakuge names v udhagoo Kiyan…

  • Akii

   February 16, 2019 at 12:43 pm

   dont worry.. you will get used to it

 2. Kitty

  February 16, 2019 at 12:28 pm

  Shabnam is a name of a very close person of mine ehnve kiyaalan belyve bodah……
  Vikyan aa gulheyne boyehge nameh[vikaash] shabnam[shiba] girl eh, [shiban] boy eh
  And zairaage[girl eh nanma… Zaara, dhn boy eh nama…. Zain…… Arushal aa gulhuvaigen vehjiyya.. Girl ah arusha…. Boy ah Aarush
  Mee hus dhn kitty ge brain ah aai nan thakeh.. Hope u like them??☺️☺️

  • Akii

   February 16, 2019 at 12:43 pm

   e charachters thakaa gulhey filmy tharieh bunan v. so imagine kuran faseyha vaane

  • Kitty

   February 16, 2019 at 12:57 pm

   Can’t get any names in my mind of any actors ??

  • Akii

   February 16, 2019 at 1:00 pm

   its ok… kitty ge shabnam ah salaam 🙂

 3. Kitty

  February 16, 2019 at 12:30 pm

  Inthixaar kuraanan vaahakaaige furathama bayah

  • Kitty

   February 16, 2019 at 1:18 pm

   Hehe thanx akki… But still i will try ingey.. Lots of love ❤️❤️?

 4. naf

  February 16, 2019 at 12:44 pm

  Akii.. hyvey vr rythi vaane hen mi story… Nd unmeedhu kuran vaahaka medhu kandaa nulaa genes dheyne kamah.. waiting waiting

  • Akii

   February 16, 2019 at 12:47 pm

   in sha Allah ehkoh ninmaafa up kuraany.. eyrun in sha Allah medhu kandaa nulaa genesdheveyne 🙂

  • naf

   February 16, 2019 at 12:50 pm

   Shabnam: aamira
   Vikyan: seezan
   Vishkaa: nuzuhath
   Sharaf: jumayyil
   Shery: sheela
   Zaira: rishfa
   Arushal: faisal
   Is this ok akii??

  • Akii

   February 16, 2019 at 12:56 pm

   sheela as shery!!! shery is a very beautiful girl and modern girl… sheela seems older than her..

  • naf

   February 16, 2019 at 2:19 pm

   shery ah malyha rangalhu vaane dhw

 5. Kitty

  February 16, 2019 at 1:19 pm

  Hows shelly dear.. She is a Hollywood actress of course… Celebrity

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:13 pm

   shelly as ???

  • Kitty

   February 16, 2019 at 2:17 pm

   Sorry maa gianin repeat v aslu fennan nethyma… And i was saying that ok vaanehey shery ah shelly ey kiyan…

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:22 pm

   no worries kitty.. ehen vedhaane 🙂

  • Kitty

   February 16, 2019 at 2:21 pm

   Shery

 6. Kitty

  February 16, 2019 at 1:20 pm

  Hows shelly dear.. She is a Hollywood actress of course.. Celebrity

 7. Kitty

  February 16, 2019 at 1:21 pm

  “Shelly” how is that

 8. Kitty

  February 16, 2019 at 1:26 pm

  Akki “shelly” ok noontha

 9. jiji

  February 16, 2019 at 1:30 pm

  Shabnam: majdhaa
  Vikyan:Jumayyil
  Vishkaa:Malyha
  Sharaf:Jumaih
  Shery:Azza
  Zaira:Azifa
  Arushal:Seaxan

  Hope u will lyk seems this stry also rythi vaane kamah.ly Akii????❤❤??

  • jiji

   February 16, 2019 at 2:03 pm

   moosa manik: Thajoobe
   Shiyaam:nimaal
   Vimla:Ainth

   Mi ithuru kohlaafa??

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:15 pm

   moosa manik ei v old character eh… dhen huri characters obi hama 🙂

  • SCARLET❤

   February 16, 2019 at 2:15 pm

   I like ur list most…❤❤❤❤❤Akii this actors ok ennu..

  • jiji

   February 16, 2019 at 2:27 pm

   Thanks SCARLET ❤ and akiii..vrh vrh happy vejje..And SCARLET thiee kitty ge friend ina tha?..assu vy gothaky eh dhuhu number eh jahamun dhanikoh I so ina jahaafa inyma kujjeh viber…pink faadu Shawl ehga iny..if u don’t mind buneba aee SCARLET ❤ ah vejjiyya..ishuu ge comment blog ga I told ehn..ekm e comment eh nufenun..also Akii..moosa manik ge character ah roanu hassan kanneyge kiya ehnu meeheh..emyha ok vanee dhw???..mi buny hulhudhaan ga ulhe ehnu majoo ge dad ah vegen..ingijje tha?

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:29 pm

   Hehehe.. yeah he suits for the character

  • Kitty

   February 16, 2019 at 2:39 pm

   Heii jiji.. Konthaakutha thiulheny.. Habareh ves nuvey…

  • SCARLET❤

   February 16, 2019 at 2:39 pm

   Yah I’m kitty ge friend eh…. but my real name is not inaa… it’s half of my name… ekakuvx naahaa nameh.. so nubunan asslu nameh… inaa kiyany short koh… n my viber name ga innaany full name… I’m not using my picture in pp.. so evaany ehn kujjakah…. but I’m a friend of kitty… Actually I also saw ur comments in somewhere.. neyge knthaakun kameh… Bt nice to meet u jiji❤❤❤❤

  • SCARLET❤

   February 16, 2019 at 2:42 pm

   So jiji aky kitty ge friend eh dhw… kitty ur friends r everywhere ennu…?????? rulhi naannahchey.. hama majaa ingey..

  • Kitty

   February 16, 2019 at 2:45 pm

   Dhw… ????.. Jealous nuvahchey….. Cox ur my bestie too darla.. Thy chat grp ga join v meehaa gehluny

  • jiji

   February 16, 2019 at 2:53 pm

   Heheh..kitty vrh kan kan hingaalaane..SCARLET ❤ ehn viyyaa alhaa nulaa…??????..alhe u mn ishu ge comment blog ah dhyba
   ..eyrun magey ge comment thah vx fennaane..SCARLET ❤ jealous nuvahche kitty ehn bungnas..U knw..jiji miee u ,cute lips ,Niha, shaaya,nattu dhn thi kudhinge friends kamah balamaa????????????..

  • iima

   February 16, 2019 at 3:24 pm

   Who is malyha???

  • Kitty

   February 16, 2019 at 3:33 pm

   Dhn jiji bunythyve.. Jealous nuvahchey… Kitty ves mibuny.???.. And kitty kon kan kameh hingaalany.. Alhe buneba.. And i saw jiji ge comments thah ves.. Eyah comments kohfa ves innaane ekm jiji reply eh nukurey dhuvahakuves…

  • jiji

   February 16, 2019 at 4:11 pm

   Heheh..vagutheh nuveyey kitty kolhuu???..e dhn kameh..hehe..
   and iima..u knw tha mal?..aee Malyha aky????..dhn kitty Aharen msg kuraanamey..my lwbi sis
   Haadhisaa dhera ekey mi vany????????????.? Free vyma reply kohlaanan..In Sha Allah?????

  • Kitty

   February 16, 2019 at 5:44 pm

   Ok

 10. iima

  February 16, 2019 at 1:48 pm

  Sherii as azza ok ehnu… I think naf ge dhen huri emmen ok hen

  • Akii

   February 16, 2019 at 1:54 pm

   hmmm 🙂

 11. SCARLET❤

  February 16, 2019 at 1:51 pm

  I think Shabnam ah Azza ok vaane henn.. like naf said Dhn thibi kudhin.. Dhn shery ah Aazifa ok vaane kanneyge..

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:06 pm

   ok 🙂

 12. Lotus

  February 16, 2019 at 1:52 pm

  Seems v interesting .. looking forward to it n best of luck dear..

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:07 pm

   thank you lotus 🙂

 13. iima

  February 16, 2019 at 1:52 pm

  Shabnam ah aamira maa fashion i think afeefa is much better kanneynge…. She is famous in that characteristic of shabnam dhw like a poor mum or…..
  And plus dhivehin liyya kanneynge boda rangalhu vaanii cox emmennah ves dhivehin viyya igeyne… Emmen neh korean, turkish or hindi drama series eh nubalaane dhw…. Its just an advice… Dont take it negative… Hama idea eh ingeyy… U ah ingeynii bodah hadhaane gotheh

 14. iima

  February 16, 2019 at 1:54 pm

  Azza is not a catual person… She is over fashioned dhw… Scarlet??? hama majaa ingey scarlet… Dnt be mad at me

  • SCARLET❤

   February 16, 2019 at 2:07 pm

   Dn’t worry dear… Actually I only knw varah few dhivehi actors…. varah foohi dhivehi ehchihi… ehnve nubalan.. so mimeehun neh neyge.. Bt Azza ingey fashion kann????

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:08 pm

   ok i took it v positively.. thank you iima 🙂

 15. iima

  February 16, 2019 at 1:56 pm

  Arushal ah azza ge hus kihineh vaane???

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:09 pm

   🙂 hmmmm… ok kanneynge

 16. ??Neha??

  February 16, 2019 at 1:58 pm

  Alhe avahah up kohdheebaaa… Akki ge Story Eh v maa Varah kiyaa hiyy vehje…

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:06 pm

   in sha Allah soon

 17. iima

  February 16, 2019 at 2:00 pm

  Moosa manik: nimaal
  Vimlaa:rishmi n azza ge mommiulhenii nan handhaan nethigen

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:04 pm

   nimaal is too young for a grandfather

 18. R

  February 16, 2019 at 2:00 pm

  How abt Kim goo jung and Park bo gum from Love in the moonlight or Too seung ho and Kim so hyun from Ruler master of the mask

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:16 pm

   nice hama 🙂

  • iima

   February 16, 2019 at 3:22 pm

   I think dhivehi story akah korean miihun liima vrh odd vaane kanneynge inge

 19. SCARLET❤

  February 16, 2019 at 2:12 pm

  Asslu Akii ge age aky kobaa… Dn’t mind ingey.. hama ahaaly.. ur stries r beautiful…

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:17 pm

   i’m 25+

 20. SCARLET❤

  February 16, 2019 at 2:18 pm

  Thanks dear… age bunyma.. n luv ur stries❤❤❤❤

  • Akii

   February 16, 2019 at 2:20 pm

   thank you SCARLET 🙂

 21. Nixma Abdulla

  February 16, 2019 at 2:23 pm

  Shabu Ayan???

 22. iima

  February 16, 2019 at 3:27 pm

  Scarlet… Hows u and ur test going…. Wish good luck in your exam…. Did u remember me… I think u do

  • SCARLET❤

   February 16, 2019 at 4:44 pm

   Sorry… neygunu… who r u… n test vaahaka dhekkeema heevany kurin dhimaavefa oiyy henn… Bt Dn’t knw… so can u tell me..

  • Kitty

   February 16, 2019 at 4:47 pm

   Scarlet ur friends r everywhere too girl.. ??kitty ekanyeh noonehnu frnds gina e mihaaru

  • SCARLET❤

   February 16, 2019 at 5:09 pm

   Kitty ah vure gina friends hoadhan miulheny?????

  • Kitty

   February 16, 2019 at 5:14 pm

   Lol.. Balamaa dhw??? ….. Bet??… Kitty gud luck and hope u get more and more great friends than me ☺️☺️??

  • Kitty

   February 16, 2019 at 5:15 pm

   Its not for me.. Olhigen comment ga kitty ey jehuny thats for u scarlet

 23. Anonymous

  February 16, 2019 at 4:12 pm

  Shery : Azza
  -Somebody-

 24. Gingyyy

  February 16, 2019 at 11:26 pm

  Kihvetha Gina meehun shery ah meehun hoadhaniii? ? Dhen thibi meehun hama baakiii kohlaafa dhww …

Comments are closed.