ކޮޓަރީގެ އެއްފަރާތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ އެނދަށް ނަޒަރު ހުއްޓާއިލައިގެން އިން ޒާންގެ ދެ ލޮލުގައި ވަނީ ކަރުނައިގެ މުތީތަކެވެ. އެ ހިތުގައި އަޅަމުން ދިޔަ ވޭނުން މޭ ފިއްސަމުން ދިޔަފަދައެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ ހޭވިފައެވެ. ދެ ލޮލުގައި ރަތްކަމެއް ވާއިރު ހީވަނީ ދުޅަވެފައި ވާހެންނެވެ. ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ އެނދާ ދިމާލުއެއްކަނަށް ވާގޮތަށް އެލުފާވެވިފައިވާ ފިނިފެންމާ ފެނުމާއެކު ޒާން އަށް ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައި ވަނީ މަޑު މަޑު މީރުވަހެއް ހިފާލާފައި ނަމަވެސް އެ ކޮޓަރިތެރޭން އެއްވެސް ކަހަލަ ދިރުމެއް ނުފެނެއެވެ. އެނދުގެ ބެޑްޝީޓް ބޮނޑި ވެފަ ވާއިރު ޑްރެސިން ޓޭބަލް މަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރިއެއްވެސް އެއްޗެއްގައި ވެސް ތަރުތީބު ކަމެއް ނެތެވެ.


ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލައިގެން ހުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ހުރީ ތިރިއަށެވެ. އޭރު އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ކޯތާފަތުން ތިރިއަށް ކަރުނައި ރޮނގެއް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. އަތުން ރެއިލިންގެ ދަގަނޑު ތަކަށް ބާރު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލުމާއެކު ނިކަން އަވަހަށް އެތެރެއަށް ދެމިގަތީ ތިރީގައި ހުރި މީހަކު މައްޗަށް ބަލާލުމުންނެވެ.


ކިޔާރާގެ ވަކިވެދިޔުން ޒާން އަށް ވަނީ ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވާފައެވެ. ކިޔާރާގެ ހަނދާން ތަކުން އޭނާގެ މޭ ފިއްސަމުން ދިޔައެވެ. ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ވީ ގޮތް ނޭނގި ޒާން ގެ ހިތް ވަނީ ކުދި ކުދި ވެފައެވެ. މީ ކޮންފަދަ އިމްތިހާނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކެތް ކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ މީ އޭނާގެ ކޮން ކުށެއްގެ ސަޒާ ހެއްޔެވެ؟.

ނޯޓް… މި ވާހަަކަ އަކީ ކުރިން ހިމީ ގެނެސްދިން ވާހަކަ ވާނަން އެކުގައި ގެ ދެވަނަ ސީޒަން އެވެ. އެ ވާހަކައާއި މި ވާހަކައާއި ވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައެވެ. މި ވާހަކައަކީ އަމިއްލަ ހިޔާލަކަށް ލިޔަމުން ގެންދާ ވާހަކަ އެކެވެ. އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ހިނގާފާނޭ ނުވަތަ ހިނގާނޭ ކަމަށް ލަފާ ކޮށް ލިޔާ ވާހަކަ އެއް ނޫނެވެ. ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް މި ވާހަކަ ވެސް ކަމުދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

63

11 Comments

 1. Hi Mi

  November 29, 2018 at 11:31 pm

  Assalaam Alaikum.
  Heres the 2nd season of vaanan ekugai.
  guys. Meet xaan again. what do u think will hpn in this season of the story.
  WHAT HPND TO KIYAA? WHAT ABOUT THEIR BABY? WHY IS XAAAN SUFFERING?
  any guesses.
  will upload this story soon. In Sha Allah.
  hope u all are gonna enjoy the story.
  thankyou for the support and love.
  Jazakallah Khairan.

 2. unique

  November 29, 2018 at 11:32 pm

  yey himi came back with a new story
  yeyyy
  thanks ly

 3. unique

  November 29, 2018 at 11:37 pm

  varah loabi n varah sad trailor eh
  hope everything goes fine in zaan’s life
  lyssm himi
  curiously waiting for the next part

 4. Lotus

  November 30, 2018 at 7:06 am

  V much looking forward to the second season of vaanan ekee.. curiously waiting….
  Keep up the good work Himi dear.. thiyakuraa bura masakkatha assaribahaai Saabas ????

 5. Pinky shifoo

  November 30, 2018 at 7:44 am

  Ohh woww ???… What a surprise ??????… Vaanan ekugaa season 2 ??????… Trailer kiyaaleema mihaaru vx story kiyaa hihvehje ???… Kihineh baa vaanee??? ???… Alhey what happen to kiyaa??? ???… Trailer hama v v v interesting ???… Vaanan ekugaa was one of my favourite story ???❤️❤️❤️… I missed zaan n kiyaa ❤️❤️❤️???… Curiously waiting for the first part ???… V v v ufaavehje mihaa avahah Hi Mi ge new story eh fashan ulheythy ??????… Lots of love Hi Mi ❤️❤️❤️????????????… Looking forward to season two ❤️❤️❤️???…

 6. annoying reader

  November 30, 2018 at 11:00 am

  woah its been a long time. sorry himi i didnt have enough time to read the last story. but i am sure i will love it. going to read it from the beggining. and a new story dhw. i am sure mi story ves reethi vane hen. cant wait. wish u all the best

 7. Maya

  November 30, 2018 at 11:21 am

  Alhey himi Love is back???wow salhi trailor eh ?? alhey haadha sad trailer ekey?????kihineh baa vi ??zaan is suffering n kiya where is she ?????waiting curiously

 8. Axy

  November 30, 2018 at 1:05 pm

  Insha Allah.
  Thanks HI MI dhooni ? ?
  New story e haa avahah kiyaa lan libey thee v v ufaaveyjje ? ? ?
  yageen reethi vaane kan ? ? ?

 9. xeyboooo

  December 1, 2018 at 9:45 am

  alhey himi anehkka thi wahaka wes weee kiyaalan mihaaru hadhaan wes nethjje ..huriha wahaka thakeh kiyaalan wee dhw btw thanks alot..<3 ur the best ,my fadunuwa thari..<3

 10. kitty

  December 10, 2018 at 6:58 pm

  hi mi whn is the story??? m so curious

 11. Boy?

  December 16, 2018 at 8:55 am

  kn irakun story kiyaalan libeynyyy….curiously waiting

Comments are closed.