ނިދަންއޮތް ނީމްއަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު ހުއްޓާނުލާ ދޮރުގައި ޓަކިދޭ އަޑަށެވެ. ކަންނެތްކަމާއެކު އާފުރިލުމަށްފަހު ފޯނު ނަގާ ގަޑި ބަލާލި އިރު ކަމަކުދާކައްނެތެވެ. އޮފީހައްދާ ގަޑި ޖެހެން ހުރީ 15 މިނެޓަށް ވެފައެވެ. އޭރުވެސް ދޮރުގައި ހުއްޓާނުލާ ޓަކިދެމުން ދިޔައެވެ.
“ދަރިފުޅާ ނީމް މިހާރު އެއޮއްގެން އޮފީހައްދާ ގަޑިޖެހެނީ” ނީމްގެ މަންމަ ނޫރީން ގޮވާލި އަޑު އިވުނެވެ.
“ލައްބަ މަންމާ އަޅުގަނޑު ހޭލައިފިން” މިހެން ބުނެލުމައް ފަހު އަތުގައި އޮތް ފޯނު އެނދު މައްޗައް އެެއްލާލުމައްފަހު އަވަހައް ތައްޔާރުވާން ދިޔައެވެ.
ނީމް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ހޮސްޕިޓަލް ކަމުގައިވާ “ވޯޓާގޭޓްސް މެޑިކެއާރ” ގެ ރިސެޕްޝަނިސްޓަކަށެވެ.

*********************************************************************

“ޔޫއާން ދަރިފުޅާ އާދޭ ތިރިޔަށް އަވަހައް ސައިބޯން. ބައްޕަ އެބައިން ދަރިފުޅު އަންނަންދެން އަވަސްކޮއްލާ.” ޔޫއާންގެ މަންމަ ރަނާ ބުނެލިއެވެ.

“ލައްބަ މަމް މިދަނީ.” ޔޫއާން ޖަވާބު ދިނެވެ.

ޔޫއާން އަކީ “ވޯޓާގޭޓްސް މެޑިކެއަރ”ގެ ބޮޑުމީހާ އަހުމަދު ޔޫމާން ގެ ދަރިފުޅެވެ.

ޔޫއާން ތިރިޔަށް ދިޔައިރު އޭނާގެ ބައްޕަ އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި އިނެވެ. ޔޫއާން ޔޫއާންގެ ބައްޕަ އަށް ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮއްލުމަށް ފަހު ރީމް ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ.

“ރީމް މިއަދު ސުކޫލަށް ތަންކޮޅެއް ކުރިން ދާން ޖެހޭތީ ސުކޫލަށް ގޮއްސަވީ” ޔޫއާން ގެ މަންމަ ޖަވާބު ދިނެވެ.

 

65

18 Comments

 1. jumaa

  August 19, 2018 at 4:24 pm

  mi vaahaka ah kiyaa nan nubai koh liyevifa tha einy..aslu vaahakaige nan kiyaafa understand eh nuvi hama ehgothakah vs

  • Philomena

   August 19, 2018 at 6:05 pm

   Dhw

  • Unknown girlll..

   August 19, 2018 at 6:54 pm

   Same here…… fevifaa vey thinan mihithuga …dhw aslu innany… heevey reethi vaanehen … all the best???

  • goldie

   August 19, 2018 at 7:13 pm

   yes nan nubaikoh liyevifa iny. thanks for telling

 2. Alexia

  August 19, 2018 at 4:54 pm

  Vaahakaige name einy nubaikoh jehifata? Next time rangalhu kohlahchey. Story v nice. Nimen dhen genesdheyne kamah unmeedhu kuran.

 3. almaa2004

  August 19, 2018 at 7:01 pm

  Yea same….
  Best of luck?

 4. ..

  August 19, 2018 at 7:32 pm

  Fevifaa thinan vey hithuga dhw aslu innany..:)

  • goldie

   August 19, 2018 at 7:44 pm

   yes

 5. almaa2004

  August 19, 2018 at 7:38 pm

  (Fevifaa vey thinan hithugaa) kanneynge

 6. Cherry?

  August 19, 2018 at 7:40 pm

  Reem and neem eii dhe charecters eh dho first i thougt olhigen kamah jehifa einee dhe nan vahtharu kamun anyways waiting for the firsr part of this stry good luck????

  • goldie

   August 19, 2018 at 7:44 pm

   yes reem and neem eii dhe character eh.

 7. shai

  August 19, 2018 at 7:53 pm

  title eii lavaehga in thankolheh.. hama rangalhakannu eynee..

 8. NAASH

  August 19, 2018 at 9:54 pm

  vvvvvv nice stry… maasha allah

  • goldie

   August 19, 2018 at 9:56 pm

   thanks NAASH

 9. Queen ?

  August 20, 2018 at 1:18 am

  Konirakun first part up kuraney? Heevey v v v reethi vaanahen… ?
  Liyan fashaafa up nukoh week eh or 2 week vandhen nuhunnahchy…
  Vaana vaahaka nimandhen up kohdhy gavaadhun… Just bunale.. Mihaaru baeh liyun tharin agothah hadhaa theeva☺

  • goldie

   August 20, 2018 at 9:36 am

   insha allah monday wednesday thursday and saturdays ga mi story up kohdheynan.

 10. Livy

  August 20, 2018 at 6:33 pm

  Fevifaa nan thivey hithuga ei song eh ge thankolheh dhw..☺ Waiting for this story ingey dear ???

  • goldie

   August 20, 2018 at 7:30 pm

   yup eii lavaige thankolheh

Comments are closed.