ރޭގަނޑުގެ ރާނީ ކަމަށްވާ ސާދަ ވިލޭރޭ ހަނދު މިއްދު ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ. ޒައުލް މެދުމިންވަރަކައް ދާން އޮތް މަގުން ދުއްވަނިކޮށް އެއްޗެއްގައި ޖެހުނެވެ. މުޅި ކާރު ތެރެއަށް އެ ބާރު އަޑު އިވުނެވެ. ޒައުލް ބޭރަށް ނިކުމެ ބެލިއިރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެންނަން ނެތުމުން އަނެއްކާ އަރާ ދުއްވާލިއެވެ.

އަނެއްކާވެސް މި އަޑު އެންމެންނަށް އިވުނެވެ. ދެ ވަނަ ފަހަރުވެސް ޒައުލް ނިކުތެވެ. 5 ވަރަކަށް މިނެޓު ވީއިރުވެސް ޒައުލް އެތެރެއަށް ނުވަދުމުން އިޝާން ބޭރަށް ނިކުމެ ބަލައިލިއެވެ. އިޝާން އަށް ފެނުނު މަންޒަރަކުން އޭނާގެ މޭގަނޑު އަގަޔައް ނައީ ކިރިޔާއެވެ. ދުވެފައި ގޮސް ޒައުލް ކައިރިއަށް ގޮސް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. މި އަޑު ކާރުތެރޭގައި އިން ރައުލާ އަށާ ކައިލީން އަށް އަޑު އިވުނެވެ. ”ރައު ހިނގާ ބޭރަށް ކޮންމެސް ކަމެއްވީމައެއްނު ހަޅޭލަވާތް ގަންނާނީ” ކައިލީން ކަންބޮޑުވެފައި ހުރި އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ.

ދެ ކުދިންބޭރަށް ނިކުތެވެ. ކައިލީންއަށް މި މަންޒަރު ފެނި ހުރިތަނަށް އަނބުރައިގަތެވެ. ރައުލާ ކައިލީން އަށް އެހީވެ އޭނާ ކާރުތެރެއަށް ލާފައި ނިކުތެވެ. ޒައުލްގެ ގައިގައި އޮތީ ލެއެވެ. އޭނާގެ ބޯ ފަޅާގެން ގޮސްފައި ކަން މާ ބޮޑަށް ވެސް އިނގެއެވެ. އިޝާން ބަލަން ނީނދެ ގޮސް ފަސްޓް އެއިޑް ފޮށި ހިފައިގެން އައިސް ޒައުލް ގެ ބޯ ބެންޑޭޖް ކޮށްލިއެވެ. ޒައުލް ހޭއެރުމުން އެންމެން ވީ ގޮތް އެހިއެވެ.

”އަހަރެން ކާރުން ނިކުންތަނާ ފެނުނީ ހުދު ކުލައިގެ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރި އަންހެނެއް ….. އޭނާ އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ….ދަގަނޑު ބުރިއަކުން ޖެހީ”މާ ނޭވާލަމުން ޒައުލް ކިޔާދިނެވެ.ކާރު ތެރޭގައި އެކަކު މަދުހެން ހީވިއިރު ރައުލާ އެއް ނެތެވެ.ޒައުލް ކައިރީ ކައިލީން ބަހައްޓާފައި އިޝާން މަގުމައްޗައް ނިކުމެ ރައުލާ ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ރައުލާއަށް ހޭލެވުނިއިރު އޮތީ ބިންގަރާހެއް  ކަހަލަ ތަނެއްގައެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރު ބަލާލިއިރު އިޝާން ފެނުނެވެ. ނަމަވެސް ބަނދެފައި އޮތުމުން އެ ދިމާލަކަށް މިސްރާބު ނުޖެހުނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދޮރު ލެއްޕުނެވެ. އަދީ ވަށައިގެންވާ ހުރިހާ ތަނެއް ދިއްލުނެވެ. ދެން ފެނުނު މަންޒަރަކުން ރައުލާ ހޭނެތުނެވެ.

ލޯ ހުޅުވާލިއިރު ޒައުލް ބުނިކަހަލަ އަންހެންމީހެއް ހުރިއެވެ. ނަމަވެސް ހިއްވަރު ކޮށްލާފައި ރައުލާ ހިތުން ކުރުސި ިކަވާލިއެވެ.އެހެންހެދުމުން ބަނދެފައި އޮތް ވާގަނޑު މޮހުނެވެ. އަދި ދޮރުވެސް ހުޅުވުނެވެ. އަރައިގެން އައި ކާރު އިޝާން ހުރިތަނުން ފެނުމުން އެ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ.

ނުނިމޭ

45

17 Comments

 1. Ilu khabibi

  August 15, 2018 at 11:41 pm

  How old are you?
  Bro dhigukobba

  • bro?

   August 16, 2018 at 10:42 pm

   bala thi vx thihen kiyaa iru kuda kujjekey….bro thihen nukiyabala…hehehehe

 2. Ham

  August 16, 2018 at 12:33 am

  Aslu huriha kameh ehfaharaa mivanee..slowly koh huriha kameh vegen dhanya varah reethivaane step by step ihnanvaanee..anyways good luck and great job☺☺???

  • Anonymous

   August 16, 2018 at 5:45 pm

   Yeah true…

 3. Anonymous

  August 16, 2018 at 9:17 am

  Nuvadhumnneh nukiyaane. Manje liyaairu baivaru gavaaidhu kuthah eba huri. Enme furathama dhivehi bahuge gavaaidhu dhaskohffa dhen vaahaka liyan ulheba

  • raani

   August 17, 2018 at 11:10 am

   i think she is still a student she is just 14 and trying her best to write stories..u would have commented much better..i mean the word “manje” seems quite rude and im sure she will know dhivehi bahuge gavaudhuthah..so next time i hope ull think abt other people while u are commenting..no hard feelings 🙂

 4. Aif

  August 16, 2018 at 9:39 am

  Seems like u don’t have enough time to right the story and rushing to finish this.. 1 scene ge vaanuvaa neyngenys aneh scene feshifa. I think u could write better than this with more details. Best of luck dear ?

 5. @[email protected]

  August 16, 2018 at 2:13 pm

  Hehe I’m a kid bro I’m 14 and test on nature I don’t have time and thanks for commeting?☺☺☺☺☺☺

 6. Juwey

  August 16, 2018 at 2:51 pm

  Story ehkoh liyelaaf up kuran fashan veenuh..that will be much better

  • Girllll

   August 16, 2018 at 5:46 pm

   True

 7. hash

  August 16, 2018 at 8:07 pm

  yes dear..take every thing slowly and step by step..u have the talent masha allah..so vaguthu vee varakun liyefa up kurey and mistakes thah rangakhu kohlaa..good luck dear..u are 14 and atleast u are trying so i appreciate that..all the best and regards
  =hash=

 8. @[email protected]

  August 16, 2018 at 10:31 pm

  Ok dhen anba storu egah insha Allah thanku all supporters for reading and ❤❤❤❤and mistake than ralgalhu kureetho balaanan dhuvahakun dhuvahah so thank u all once again

 9. A reader

  August 17, 2018 at 11:32 am

  Ibaaraaiy kurumuga varah massala hunna kan faahaga kurevey. Liye ninmaafa kiyaalun buhdhiveri. A secondary student should know how the sentences would be ended. Good effort. Do read before u upload so that u can correct the mistakes. Good effort. ?

  • Anonymous

   August 17, 2018 at 11:36 am

   ?

 10. @[email protected]

  August 17, 2018 at 1:02 pm

  Thanku hash and a reader vrh ufaavejeh mistake buneladhineethee luv u guys ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

  • Elyna

   September 25, 2018 at 2:20 pm

   u r so kind

 11. JINNI

  August 21, 2018 at 1:07 am

  14 years dho 14 viley reyge handhu balaigen varah biruveri vaahaka liyebala brother busy viaus furihama kohlaa vaahaka inge brother ????

Comments are closed.