މިއީ އަޅުގަނޑު މި ސައިޓަށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް  ކަމުދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

****************************

އިންތިޒާރު 1

ދުވަސްވަރަކީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރެވެ. އެހެންކަމުން ރަށުތެރެ ވަރަށް ހަލަބޮއްޔެވެ. މިއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ހާލަތެވެ. ނިދާފަ އޮތް ޒާލިފްއަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ.

” ކީކޭ މޭން……..؟ ” މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން ޒާއިފް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

” ސާބަސް ހަމަ ކައެއަށް… އަދިވެސް ނިދަނީތަ؟… 4 ޖަހާ އިރަށް ދިމާކުރަން ބުނި މީހާ އަރާ ވައިމަތީގަ…. އަހަރުން ކިހާ އިރެއް މިތާ ތިބޭތާ…..” އެކޮޅުން ވާހަކަ ދެއްކީ ޒާއިފްގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށްވާ ޝާއިމްއެވެ. ފުންމައިގެން ތެދުވެ ޒާއިފްއަށް ގަޑި ބަލާލެވުނުއިރު 4 ޖަހާ އިތުރަށް 20 މިނެޓް ހިނގައިފިއެވެ.

” އޭ ސޮރީ…. މަ ނަމާދުން އައިސް ޖައްސާލިއިރަށް ނިދުނީ…. މިދަނީ މިހާރު…” ފޯނު ބޭއްވުމަށްފަހު އަވަސް އަވަހަށް އޭނާ ގޭން ނިކުތެވެ. އުމުުރުން 18 އަހަރު ވީ އިރުވެސް ލޯތްބަކީ ޒާއިފް ގަބޫލުކުރާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އެއަކީ ވަރަށް ކަޑަ މީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. އޭނާގެ ރައްޓެހިންވެސް އެތަށް ފަހަރަކު އެހެން ކިޔުމުންވެސް ޒާއިފްގެ ހިޔާލު ބަދަލުވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ވަރަށް ބާރަށް ބައިސްކަލު ދުއްވާފައި ދިޔަ ޒާއިފްއަށް ސިއްސައިގެންގޮސް ބުރެކި ޖައްސާލެވުނީ ޖެހިގެން އިން ގޯޅިން ނިކުތް ދެ އަންހެން ކުދިން ފެނިފައެވެ.

” ޕިސް ޕިސް… ތި ތަންކޮޅެއް ބަލާލައިގެން އުޅެބަލަ ދޯ…… ނަސީބެއްނު ކަމެއް ނުވިކަން….” ޒާއިފްއާއެކު ގުރޭޑު 10 ގައި ކިޔަވަން އުޅުން ލަމްހާ ތުން އަނބުރާލާފައި ބުންޏެވެ.

” އޭ ސޮރީ ލަމް… މަ ގަސްތުގައެއް ނޫނޭ …. މިއުޅޭ ޝާއިމް ގުޅާ ވަރުން މިދަނީ….. އޭނައާ ހެދި މަ ބީ.ޕީ މައްޗަށް ދާނެ….. ” ޒާއިފް ސަމާސާ ކޮށްލިއެވެ. ދާން އުޅުނު ޒާއިފްއަށް ހުއްޓުން އެރީ ލަމްހާ ކައިރީގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިފައެވެ. އެއީ ދުވަހަކުވެސް އެ ރަށުން އޭނާ ދުށް ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ހަމުގެ ކުލަ އަލިވެފައި ރީއްޗެވެ. ބޮޑު ލޮލަކާއިއެކު މޫނުގައި ވަނީ ސާދާ ހިނިތުން ވުމެކެވެ. ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ޒާއިފްއަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހު އެ ކުއްޖާ ފަސް އެނބުރި ހިނގައިގަތެވެ. ކޮންފަދަ ރީތި ކަމެއްހޭ ޒާއިފްގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ހަޔާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޒާއިފްއަށް އަންހެންކުއްޖަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނެން ފަށައިފިއެވެ.

**** ނުނިމޭ****

63

12 Comments

 1. Haxna

  July 30, 2018 at 12:39 pm

  Feshun vvvvv reethi hykuran nimedhen up kodheyne kama and keep going okay

  • Almaa2004

   July 30, 2018 at 12:46 pm

   Thank yu

 2. samir

  July 30, 2018 at 1:14 pm

  V rythi vrhaka eh almaa

 3. kookie

  July 30, 2018 at 1:16 pm

  Masha Allah. feshun varaha reethi. Hope kuran nimendhen genesdheyne kamah. 😀

 4. Yanak

  July 30, 2018 at 1:32 pm

  Hyvey varah reethi vaanehen…….whn next part?

  • almaa2004

   July 30, 2018 at 1:37 pm

   Thnak u
   Insha allah mi week thereyga next part up kuraanan

 5. rafhaan

  July 30, 2018 at 7:51 pm

  V salhi i enjoyed it

 6. Ige Ehnnu

  July 30, 2018 at 10:06 pm

  Kinda Interesting… keep Going??

 7. Twinkle?

  July 31, 2018 at 6:21 pm

  hyvey vvvcrythi vaane hn

 8. Sima

  August 1, 2018 at 10:35 am

  Heevey obi vaanehen

 9. Suhaana29

  August 25, 2018 at 1:24 pm

  Vvvv salhi feshun ?

 10. shahy

  November 2, 2018 at 2:14 pm

  V reethi feshun

Comments are closed.