އަޅުގަނޑު ލިޔަން ފަށާ ވާހަކައެއްގައި އުޅޭ ކެރެކްޓަރުންނަށް ނަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކިޔުންތެރިންނަށް އެންމެ ރީތި ނަންތަކެއް ކޮމެންޓްގެ ޒަރީޢާއިން ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަން ކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އެއް އަކުރަކުން ފެށޭ، ގުޅޭހެން ހީވާ ކަހަލަ އަންހެން ނަމަކާއި ފިރިހެން ނަމެކެވެ. މާދަމާ މެންދުރު ބާރައާ ހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އުންމީދު ކުރަނީ ވަރަށް ރީތި ނަންތަކެއް ހުށަހަޅާދޭނެ ކަމުގައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ދެނަމެއް އަޅުގަނޑު ޗޫސް ކުރާނަން ކަމުގައިވެސް ދަންނަވާލަމެވެ.

-އިހްތިރާމާއި އެކު ޝުކުރިއްޔާ-                                                                                                      *ކައިލީން*

25

42 Comments

 1. Anonymous

  July 22, 2018 at 8:47 am

  Aydin.Ayleen

  • Kyleen

   July 22, 2018 at 1:21 pm

   Welcome anonymous.. i chose ayleen from here

 2. Shif

  July 22, 2018 at 10:21 am

  Aleeyaa
  Zashil

 3. Riz

  July 22, 2018 at 10:36 am

  Shana
  Shadhin

 4. Najla

  July 22, 2018 at 10:44 am

  Mishya.. Mish’al

 5. Sana

  July 22, 2018 at 11:54 am

  Shayaan
  Saaraa

 6. me

  July 22, 2018 at 12:08 pm

  Amvi
  Viam

 7. name

  July 22, 2018 at 12:26 pm

  Shaik
  Shaielle

 8. Imna

  July 22, 2018 at 12:33 pm

  Varsha
  Vihaan

 9. Awa

  July 22, 2018 at 12:35 pm

  Shaikha
  Shahudhaan

 10. Ahaana

  July 22, 2018 at 12:41 pm

  Haxna
  Ahusam

 11. Yaaas

  July 22, 2018 at 12:42 pm

  Leevaan
  Yamnath

 12. Hazna

  July 22, 2018 at 12:44 pm

  Sausan
  Faruhaan

 13. Sau

  July 22, 2018 at 12:45 pm

  Shauka
  Lammah

 14. Sau

  July 22, 2018 at 12:46 pm

  Maaish
  Maishaa

 15. .......

  July 22, 2018 at 12:47 pm

  Kiyaan
  Kiyaraa

 16. Name

  July 22, 2018 at 12:47 pm

  Lammah
  Liusha

 17. Name

  July 22, 2018 at 12:48 pm

  Amaany
  Aiham

  • Kyleen

   July 22, 2018 at 1:22 pm

   Welcome Name.. I chose Aiham from here

 18. L

  July 22, 2018 at 12:49 pm

  Hanaan
  Hazna

 19. Moya

  July 22, 2018 at 12:50 pm

  Nuzla
  Nawaaf

 20. Cute

  July 22, 2018 at 12:51 pm

  Ahusam
  Amaany

 21. Girl

  July 22, 2018 at 12:53 pm

  Limyaa
  Leevaan

 22. Lol

  July 22, 2018 at 12:54 pm

  Shauka
  Shanaau

 23. Name

  July 22, 2018 at 12:55 pm

  Sausan
  Saain

 24. Name hi

  July 22, 2018 at 12:55 pm

  Rilwaan
  Remaa

 25. Ahaana

  July 22, 2018 at 12:58 pm

  Yamnath
  Yooshau

  Raayaa
  Rihaan

  Raayaa
  Rishfaan

  Ruha
  Rishwaan

  Hamna
  Haaish

 26. Dandelion

  July 22, 2018 at 1:00 pm

  Jeezaa(Jeez)or (Jizko)
  Jeezaan(Zaan) or (Zaante)

  *I HOPE YOU WILL CHOOSE A NAME FROM MY COMMENT*

  • Kyleen

   July 23, 2018 at 9:50 pm

   ok Dandelion.. Jeeza and Jeezaan ves ulhey gothah.. happy?? 🙂

 27. Kyleen

  July 22, 2018 at 1:20 pm

  Thanks Everyone.. I chose Aiham and Ayleen..

 28. rashy

  July 22, 2018 at 1:54 pm

  aiham n aileen ulhey ifooge storygavx… so ehen name eh choose kuran v nu… I think ehen name eh choose kuryma maa ragalhuvaane…

  • Nunnu

   July 23, 2018 at 3:17 pm

   ifoo ge stry ga ulheny aileen and yuhan

  • Kyleen

   July 23, 2018 at 9:48 pm

   ok… so what about Zaaya and Ziyaan

  • rashy

   July 23, 2018 at 10:57 pm

   Nunnu. aiham vx ulheyne ifoo ge storyga… aiham is aileen brother. N kyleen zaayaa n ziyaan v v v reethi.

  • Kyleen

   July 24, 2018 at 1:24 pm

   Thanks rashy

 29. Nivy

  July 22, 2018 at 3:23 pm

  nan hushahelhumuge vaguthu hamavydhw?
  Avna
  Aayan

 30. Xaaaan

  July 22, 2018 at 3:35 pm

  Kinan kiya

 31. boy

  July 22, 2018 at 3:45 pm

  nishee

 32. boyg

  July 22, 2018 at 3:46 pm

  naaisha

 33. Ereen

  July 22, 2018 at 7:21 pm

  Livi
  Livaan

 34. ☺☺

  July 22, 2018 at 9:55 pm

  Rukhusha
  Rayaan

 35. lovelygirl

  August 17, 2018 at 8:02 pm

  lua
  lamaah

Comments are closed.