ޒާރާ އަށް ހޭލެވުނީ ގަޑި ސޯނާ ވާންފެށުމުންނެވެ. ތެދުވެ ގަޑި ބަލައިލިއިރު ފަހެއް ޖަހާފިއެވެ. ސުކޫލް އަށް ދާންޖެހެނީ ހައެއް ޖަހާއިރުކަމުން ފާހާނާ އަށް މޫނު ދޮވެލާ ފެންވަރާލާ ހަދައިގެން ނިކުތެވެ. އޭރު ގަޑިން ފަސްގަޑިބައި ވަނީއެވެ. މިއަދު މިއީ އައުއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ދުވަސްކަމުން ޒާރާ ބޭނުންވީ ގަޑި ނުޖެހި ސުކޫލް އަށް ދާންށެވެ. ޔުނީފޯރމް ލައިގެން ފުނާއަޅާލާ ހަދައިގެން ޓީޗަރު ވައިބާ އިން ފޮނުވާފައި އިން ޓައިމްޓޭބަލް އާ އެއްގޮތަށް ދަބަހަށް ފޮތްތައް އަޅަންފެށިއެވެ. ޒާރާ ގެ މަންމަ ކަމަށްވާ ޒުހުރާ އަހެސް ދޮރުގާ ޓަކި ޖަހާފައި ގަޑި ޖެހެނީ ކަމަށް ބުނެލިއެވެ. މި ނިމެނީ ކަމަށް ބުނެ ދިޔުމުގެ ކުރިން ލޯގަނޑު ކައިރިއަށް ހުއްޓި އަމިއްލަ ސޫރަ ބަލައިލުމަށްފަހު ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލުމަށްފަހު ކާގެއަށް ސައިބޯން ނިކުތެވެ. ސައިބޯ ނިމިގެން ސުކޫލް އަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ގެއިން ނިކުތެވެ. ސުކޫލް އަށް ދެވުނުއިރު ގަޑިއެއް ނުޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މަޑުކޮށްލިއެވެ. ފަހަތުން މީހަކު އަހެސް “ޕޮއް” ކިޔާލި އަޑަށް ސިހިފައި ބަލައިލިއިރު ކައިރީގައި ހުރީ ޒާރާ ގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށްވާ ތޫބާ އެވެ. ޒާރާ ހިނިއަހެސްފައިހުރެ ތޫބާ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. އެހެން ކުދިންތައް ޒާރާ އާ ދިމާލަށް ބަލާކަމެއް ޒާރާ އަކަށް ނޭންގެ އެވެ. ތޫބާ ހިނިއަހެސްފައިހުރެ މީހުން ބަލާކަމަށް ބުނުމުން ވަގުތުން ޒާރާ ތޫބާ ގެ ގައިން ދޫކޮށްލިއެވެ. އަދި ލަދުންހުރެ ކައިރީގައި ތިބި މީހުންނާ ދިމާލަށަށް ބަލައިލިއެވެ. އެ ވަގުތު ސުކޫލް ބެލް ޖަހާލިއެވެ. އެހެންކަމުން އެތާގައި މަޑު ނުކޮށް އަވަހަށް ސުކޫލް އަށް ވަންނިއެވެ. ޒާރާ އާއި ތޫބާ ކިޔަވަނީ އެއް ކުލާހެއްގަ އެވެ. އެއީ ގުރޭޑް ނުވައެކެވެ. ކުލާހަށް ވަތްއިރު ކުދިންތައް ކުލާހުގައި ތިއްބެވެ. ކައިރީގައި އިން ހުސްގޮނޑިއެއްގައި ޒާރާ އިށީންނިއެވެ. އެއާއި ޖެހިގެން އިން ގޮނޑީ ގައި ތޫބާ އިށީންނިއެވެ. އިރުކޮޅެއްނުވެ ކުލާސް ޓީޗަރު ކަމަށްވާ އިޖާދާ މިސް އަހެސް ސަލާން ގޮވައިލިއެވެ. ސަލާމް ގެ ޖަވާބު ދީ ނިންމާފައި އިށީންނި ވަގުތު ކުލާހު ދޮރު ކައިރީގައި ހުރެ ކުއްޖަކު ސަލާން ގޮވާލި އަޑަށް ހުރިހާ ކުދިން އެއްފަހަރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުލާހުގެ ދޮރާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. ހުރިހާ ކުދިން އެ ދިމާލަށް ބަލާތީ ޒާރާ ވެސް ބަލައިލިއެވެ.

62

13 Comments

 1. Heevany

  May 14, 2018 at 3:08 pm

  First?

 2. Shiman

  May 14, 2018 at 3:15 pm

  V reethi

 3. hajam

  May 14, 2018 at 3:17 pm

  Haadha faadeige stroy ekei
  Kuda kudhin liyaa gotha kuru jumlakakei
  next part gagalhu vaane kama ummeedhu kuran
  Keep it up

 4. Nakhla

  May 14, 2018 at 3:19 pm

  Ok hama

 5. Ary

  May 14, 2018 at 3:56 pm

  Nice job…ekm dhn faharakun dhigu kohlahchey..

 6. queen eekko

  May 14, 2018 at 4:11 pm

  thnks:) alhugadu thi buni kantha rangalhu kohla dheynan btw it’s my first time i’m writting a story

  • Ary

   May 14, 2018 at 9:06 pm

   Ehntha…good job ingey…keep it up…how old are u..queen eekko…beynumihyaa ingey bunaany..otherwise forget it Queen

 7. No one

  May 14, 2018 at 4:57 pm

  Nice

 8. ???ashko

  May 14, 2018 at 7:11 pm

  Mi nimuneetha queen eekko
  Vrh reethi????????????????????????❤❤❤❤??????????????✋????????

 9. queen eekko

  May 14, 2018 at 9:11 pm

  adhi nunimey btw thnks ashko

 10. Shafaq

  May 14, 2018 at 11:23 pm

  Nice.. keep writing…

 11. mishy

  May 15, 2018 at 6:02 am

  Woww..l vrh vrh reethi… keep it up….nxt prt dhigu khlhcheyy…. ♥♥♥♥♥

 12. Luba

  May 26, 2018 at 5:40 am

  Ahes kiyaathee v udhangoo gotheh hurey. Rangalhu gotha kee ais.

Comments are closed.