ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ. އެއްއަތުން ކުޑައެއް ނަގައިގެން އަނެއް އަތުން ފޯނާ ކުޅެމުން އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލު ތެރެއިން ނިކުތް ނައުރީންއަކަށް އޭނާ ކުރިމަތިން އައި ޒާއިންއެއް ނުފެނުނެވެ. ޒާއިންގެ ނަޒަރުވެސް ހުރީ އޭނާގެ ފޯނަށް ހުއްޓިފައި ކަމުން އޭނާއަށް ނައުރީން ފެނުންވީ ނާދިރުކަމަކަށެވެ. ކުޑައެއްގެ ހިޔާ ނުވަތަ ކޯޓެއްގެ އެހީތަރިކަން ލިބިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ދިޔައީ ބޮޑު ތިކިވާރޭގެ މުތީތަކެއް ފަދަ ތިކިތަކުން ތެމި ފޯވަމުންނެވެ. ލައިގެން ހުރި ނޫކުލައިގެ ޓީޝާރޓު ވަނީ ގައިގައި ތަތްލަވާފައެވެ. ކަނދުރާއާ ހަމައަށް އަރާ ފަންއިސްތަށިގަނޑު ތެމިފައި އޮތުމުން ވަނީ ހޭވިފައެވެ. އިސްޓަށިގަނޑުގެ އެއްބައި މޫނުމައްޗައް ވެއްޓިިފައި އޮތުމުން ބަލާލަން ރީއްޗެވެ. ދެމީހުންގެ ފިޔަވަޅުތަށްވެސް ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ. ނަގާލާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކުންވެސް ނައުރީންއާ ޒާއިންގެ ދެމެދުގައިވި ދުރުކަން ދިޔައީ ކުޑަވަމުންނެވެ. އެކަކު އަނެކަކު ގައިގައި ޖެހުމުން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް އަޅާނޭ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ. ނައުރީން އިސްއުފުލާލާ ބަލާލިއެވެ. ޒާއިންވެސް ފޯނުން އޭނާގެ ނަޒަރު ވަކިކޮށްލިއެވެ. ދެމީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ބައްދަލުވި ހިނދު ލިބިގެން ދިޔައީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. ނައުރީންގެ އަތުގައި އޮތް ކުޑަވެސް އޭނާގެ އަތުން ވީއްލިގެން ބިންމައްޗައް ވެއްޓުނެވެ. އެވަގުތު ޖަހާލި ހޮނު ގުގުރީގެ އަޑު ، މުޅި މާހައުލުގައި އިވެމުން ދިޔަ ވާރޭ ތިކިތަކުގެ ހިތްގައިމު މިއުޒިކީ އަޑަށްވުރެ ގަދަކޮށްލައިފިއެވެ. 

16 އޭޕްރިލަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ !

55

32 Comments

 1. naf nanni

  May 7, 2018 at 10:48 pm

  Aprilmas nimijje eh noonthr writer?

 2. Mu

  May 7, 2018 at 10:55 pm

  1years fahuntha vaahakadhakanee up kuranee

 3. naf nanni

  May 7, 2018 at 10:56 pm

  april nimjje dhw

 4. ...

  May 8, 2018 at 12:07 am

  varethereyga phna kulhemun..?????

  • allie

   May 8, 2018 at 6:09 pm

   It’s a waterproof phone. ☺

 5. allie

  May 8, 2018 at 5:41 am

  Salaam everyone ✋
  This is my first story on this site. There will be a lots of mistakes cuz I am very young and just a starter. So please let me know my mistakes.❤ I will be starting this story on 16th April.

  • lotus

   May 8, 2018 at 5:52 am

   Trailr seems nice.. best of luck for yo frst story.. wen is the story startn n which days ga up vaanee…

 6. lotus

  May 8, 2018 at 5:54 am

  Start kuraa dhuvas mi ahaalee cox april is alredy ovr n this is may month dhw…

  • allie

   May 8, 2018 at 6:08 pm

   Yeah it is actually may not April. ☺ l’ll try to publish a part everyday if I am not busy insha allah. But still it’s not confirmed . Thank you❤

 7. suty???

  May 8, 2018 at 6:19 am

  Varah salhi ingey trailer…Ramadan ga kiyaalan libeyne dhw ehen v ma…vhk dhn up kuraa iru dhogu koh up koh dheythi..kuru v ma kiyaa hitheh nuvaaane..varah reethi vaanehen heevey????waiting hama???first story v ma best of luck ingey..?? thi gothuga kuriyah dhaashey suty bunaanee.???

  • allie

   May 8, 2018 at 6:47 am

   Thank you for the support suty and lotus. ❤And yes I am starting this story in Ramadan. Insha allah.I will have to go to school for a short time so than I will have more time to write this story and publish the parts longer

 8. Yaam

  May 8, 2018 at 8:50 am

  Haadha rythi vaanehen hyvey mi story

  • allie

   May 8, 2018 at 5:35 pm

   Thank you very much. ❤ Hope there upcoming parts will be the same as your expectation.

 9. pinkish pinker

  May 8, 2018 at 11:16 am

  Waterproof phone eh dhw…trailer v nice….

  • allie

   May 8, 2018 at 5:39 pm

   Thank you. ❤
   And yes, it is a waterproof phone . It maybe I phone x?

 10. Lov

  May 8, 2018 at 11:22 am

  16 April ?????

  • allie

   May 8, 2018 at 5:40 pm

   It is actually may 16☺

 11. allie

  May 8, 2018 at 12:07 pm

  Sorry 16th april that was a mistake. It is actually 16th may . And also zaain’s phone is waterproof

 12. Sai

  May 8, 2018 at 12:17 pm

  May 16 dhw writer… hehehe eynii olhifaey dhw… v reethi vaanehn heevanii❤❤

  • allie

   May 8, 2018 at 5:46 pm

   Yes that was a mistake ☺
   Thank you very much ❤

 13. Aishy

  May 8, 2018 at 1:19 pm

  Trailer is nice……..Best of luck writer??
  Which grade are you??

  • allie

   May 8, 2018 at 1:52 pm

   Thank you ❤I am a 14 year old girl

 14. nonni

  May 8, 2018 at 3:31 pm

  14 years
  nuves heevey
  haadha molhey vaahaka liyan
  best of luck
  kon rasheh

  • allie

   May 8, 2018 at 5:43 pm

   Awww.. thats so sweet Thank you ❤ I am from k. male’

  • allie

   May 8, 2018 at 5:59 pm

   Im actually living in male this whole time but I’m from laamu atoll ☺

 15. YUHUii

  May 8, 2018 at 4:53 pm

  Ghhh

  • allie

   May 8, 2018 at 6:15 pm

   ?? ? ?sorry I don’t understand what you are telling ☺. But Hope you liked the trailer YUHii.

 16. :-) sweety

  May 8, 2018 at 5:09 pm

  heyy I’m also 14 years…btw,I also love writing stories…so where are u from? which school? by the way, trailer is intresting

  • allie

   May 8, 2018 at 5:55 pm

   Cool.. we are the same age. ✋
   I am from laamu atoll. But I live in male ☺ Thank you. Hope the other parts will be as interesting as the trailer. ❤

 17. maya

  May 8, 2018 at 5:32 pm

  vv reethi trailer bt i’m 15 hehe..from which school??i love to read and write stories too..same pinch..

  • allie

   May 8, 2018 at 6:04 pm

   Yeah same pinch ✋I’ll really love to read a story of yours too. And .. I would like to keep my school’s name private if you don’t mind ☺ Thank you for the lovely comment❤

  • Maya

   May 10, 2018 at 10:43 pm

   It’s all right.. As u wish ???

Comments are closed.