*މީ ހަގީގީ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑު ލިޔާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި މީހުންނަށާއި ތަންތަނަށް ދެވިފައިވާނީވެސް ހިޔާލީ ނަންނަމެވެ. މިއީ އާދައިގެ ފެށުމެކެވެ. އަދި މީއަޅުގަނޑު ލިޔާ ދެވަނަ ވާހަކަކަން ހިއްސާކޮއްލަން.. ވާހަކައަށް އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ……!!*

******************************

ޖެހެމުންދިޔަ މަޑުވައިރޯޅި ބާރުވަމުން ދިޔައެވެ. ހަވީރުއްސުރެ ބޯވަމުން އައިވިލާތަކުން ޖައްވުވަނީ އަނދިރިވެފައެވެ. އިރުއޮއްސެން މިދަނީ ބަނަރެއަކަށެވެ. ގަސްތަށް ވަޔާހެލެމުންދިޔައީ ބިރުވެރި ފުރޭތަތަކެއްފަދައިންނެވެ. އެ ބޮޑު ގޯތީގައި ހުރި ގޭގެ ފެންޑާގައި ހުރި އުނދޯލި މަޑުމަޑުން ހެއްލި ހެއްލި އިނެވެ. އާނއެކެވެ. އެތާ އިނީ މުސްކުޅިވެ ގައިގެ ހަންގަނޑު ކުރަކިވެފައިވާ ފިރިހެނެކެވެ. ކުޑަވަނަކުން ފޯއް ހިމުން ކުރަމުންދިޔައެވެ. ހީވާގޮތުން އޭނާ އެއުޅެނީ ދުފަންވެގެންނެވެ. މާގިނައިރުތަކެއްނުވެ، ބޯވާާރޭގެ ކަނިތައް އޮހިގެންފިއެވެ. އެ ގޭއެތެރެއަށް ވެރިވެފައިވާ ހިމޭންކަން ފޫއަޅުވާލީ ވާރޭގެ ބޮޑެތި ތިކިތަށް ފުރާޅަށް ހަމަލަ ދޭން ފެށުމުންނެވެ. އެގެ ހަދައިފައިވަނީ  ފުރަތަމަ ކޮޓަރިން އަނެއްކޮޓަރިއަށްވަދެވޭގޮތަށެވެ. މުޅިއެކު ވަނީ ދެކޮޓަރިއެވެ. ސުމާ އޮތީ ފޮތެއް ހިފައިގެން އޭނާގެ އެނދުގައެވެ. ސަނާވެސް އޮތީ ނިދަން އަރައެވެ. ޖެހިގެން ހުރިކޮޓަރީގައި އެދެބެންގެ މަންމަ ހަސްނާ އެންމެ ހަނގު ދަރިފުޅު ނިހާންއާއެކު ނިދާފައި އޮތެވެ.

“އަދިވެސް ނިދާކަށް ނުވޭތަ؟” ދުފަމުން ގޭތެރެއަށްވަދެގެން އައި ބަކުރު އަހާލިއެވެ. ނަމަވެސް ޖަވާބެއް ނައުމުން ބަކުރު ޔަގީން ކުރީ ގޭ އެންމެން ވެސް ނިދީކަމުގައެވެ. ބަކުރަށް ފެންނަނީވެސް ވަރަށް ކޮށިކޮންނެވެ. “ކާފާ… އަދިކިރިޔާ މަޣްރިބަށް ގޮވީއެ.. އެހައި އަވަހަކަށް ނުނިދާނެއްނު..”ސުމާ ތެދުވެގެން ފެންޑާއަށް ނުކުތެވެ. އަދި ބޭރު ދޮރުކައިރީ މަޑުކޮށްގެން އިރުކޮޅަކު ބަލަން ހުރެފައި ދޮރުލައްޕާލިއެވެ. ފެންޑާގައި ހުރި ކާމޭޒުމަތިން ތަށިތަށް ނަގަމުން ގޮސް ބަދިގެއަށް ވަނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އިވެންފެށީ ބޭރު ދޮރުގައި ތަޅައިގަތް އަޑެވެ. ޓިނު ދޮރެއްކަމުން އެއަޑު އައީ ބިރުވެރި ގޮތަކަށެވެ. އަނެއްކާ މިއޮތް ވިއްސާރައިގައި ކާކުބާއޭ ސުމާ ހިތަށް އެރިއެެވެ. އަނެއްކާވެސް އެއަޑުއައެވެ. ތެޅިތެޅޮ އޮތް ހިތަކާއެކު ސުމާ މަޑުމަޑުން ކުރިއަށް ފިޔަވަޅު އަަޅަން ފެށިއެވެ……………..

66

21 Comments

 1. Pinky shifoo

  February 1, 2018 at 10:34 am

  Heevey reethi vaane henn… ??… Waiting…

  • thuhoo

   February 1, 2018 at 2:07 pm

   Thanks

 2. thuhoo

  February 1, 2018 at 10:42 am

  Thanks shifoo❤️

 3. Shann

  February 1, 2018 at 11:26 am

  V v interesting

 4. Uney

  February 1, 2018 at 12:52 pm

  Story beginning ga varah reehchah sifakoh dhyfa ebahuri….but at the middle of the story I haven’t end that thing..so,best of luck for your second story…

  • thuhoo

   February 1, 2018 at 2:11 pm

   Aadhaige feshumeh veema ebai ehaa bodah netheee.. thanks uney for tht one.. mashallah soon vaahakain ebai rangalhu kohlaanan.. ?

 5. thuhoo

  February 1, 2018 at 2:54 pm

  Mivaahakaiga genesdheefa hunna haadhisaathah huhnnaanee e life ga hingi gothah ehves uni kamehnethi Kan faahanga kohlan.. wait for the story ?

 6. Naa

  February 1, 2018 at 3:09 pm

  Oww cant wait to read it. ??☺️

  • thuhoo

   February 1, 2018 at 4:43 pm

   It’s coming soon …. Mashallah hoping it will be a successful story..

 7. maikko

  February 1, 2018 at 4:29 pm

  Ooo cant wait to read it…..?????

 8. Aishath Sharumeela Sharu

  February 1, 2018 at 10:06 pm

  Kithah dhuvas fahun 2 vana bai annaany

  • thuhoo

   February 1, 2018 at 10:32 pm

   Maadhan up kurrveytho balaanan furathamabai
   .. ?

 9. Lampii

  February 2, 2018 at 8:16 am

  Waiting….

  • thuhoo

   February 2, 2018 at 8:39 am

   ❤️❤️

 10. sum

  February 2, 2018 at 3:03 pm

  ޢަޔިނ….

 11. Fatima

  February 2, 2018 at 3:07 pm

  Haadha kurey btw

  • thuhoo

   February 2, 2018 at 5:21 pm

   yes.. mee aadhaige fshumehkan bunefa ihnaanee.. feshun dhigeh nuvaane dhw aslu vaahakaehge.. vaahaka feshigen dhaane furathamabain feshigen inshallah.. ☺

 12. Sana

  February 3, 2018 at 9:37 am

  Varah reethi feshun
  Waiting
  When second part?
  Best of luck

 13. thuhoo

  February 3, 2018 at 11:40 am

  Soon… Adhi one day may be nagaafaane.. try kuranee mi … Ready veehaa avahakah upload kuraanan inshallah

 14. Laav

  February 3, 2018 at 9:00 pm

  Reethi vaane hen hyvany. .. waiting ??..
  Thankolheh thigu koh next part up kohla dhehchey

 15. thuhoo

  February 3, 2018 at 9:26 pm

  Lahba.mee aidhaige feshumeh veema kuru kohliyunee.thanks laav?dhn ahna part dhiguvaane inshallah ❤️ come in soon?

Comments are closed.