ސިންދުރެއްލާ(1)

މިވާހަކަ ގެންނާނީ ރޯދަމަހާއި ގާތްކޮފައެވެ……

ޝުކުރިއްޔާ!!!

You may also like...

9 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.