ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ. އެއް އަތުން ވިއްސާރަ ކުޑަ ހިފާގެން، އަނެއް އަތުން ސައިކަލް ދުއްވަމުން އިޝާމް ދަނިކޮއް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ކައިރިން ރީތި އަންހެން ކުއްޖެއް ހުއްޓިލާއިގެން ހުރި ތަން އިޝާމް ލޮލުގަ އަޅާގަތެވެ. އިޝާމް ސައިކަލުގައި ގޮސް ކައިރިކޮއްލިއެވެ. “ލިފްޓެއް ބޭނުންތަ؟” އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން އެކުއްޖާ ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ސައިކަލް ފަހަތައް އެކުއްޖާ އަރުވާގެން އިޝާމް ނިކުތީ ބުރުޒު މަގަށެވެ. “ކޮން ނަމެއް ކިޔަނީ؟” އިޝާމް އަހާލިއެވެ. “ރިފާ” އެކުއްޖާ ޖަވާބު ދިނެވެ. “ކޮން ހިސާބެއްގަ ގެ އިންނަނީ؟” އިޝާމް އެހިއެވެ. “އައީ.ޖީ.އެމް.އެޗް އަށް ލާދީ އޭރައް އޯކޭ ވާނެ..” ރިފާ ބުނި ގޮތައް އިޝާމް ސައިކަލް ޕާރކް ކޮއްލީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ކައިރިއަށެވެ. ސައިކަލް ޕާރކް ކޮއްލި ތަނުން ރިފާ ސައިކަލުން ފައިބާގެން ހިގައްޖެއެވެ. “އޭ ކޮން އިރަކުން ދީމާ ވާނީ؟” އިޝާމް ކުރި ސުވާލަކައް ރިފާ ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.
ގަޑިން ރޭގަނޑު 22:00 އެވެ. އިޝާމް އޮތީ ފުން ހިޔާލަކައް ގެއްލިފައެވެ.

(ނުނިމޭ)

2

20 Comments

 1. cher

  February 8, 2017 at 8:13 pm

  Salhi..but girls ehn fennahaa myhakah ehaa faseyhain ithubaareh nukuraane..keep it up..
  ?????

 2. aish

  February 8, 2017 at 8:24 pm

  Hehe. Vaahaka liyan neygenyaa keekuran liyaa vaahaka eh. Meehaku hee hee halaakuvaane meena liyaa vaahaka in ves

 3. Eem

  February 8, 2017 at 8:30 pm

  What the hell is this……..mee vaahaka eh tha….miyakah nukiyaane vaahaka ekey….cheedi

  • asoo

   February 8, 2017 at 10:06 pm

   Ekimeehunge hunaru hunnaane ekivarah.thigothah rahdhu dhinumahvure hiavaru libeykahala eachea bunelinama dhoa??

 4. Inu

  February 8, 2017 at 8:35 pm

  V nice vys raaje there rasheh nama male v foohi mihun vess.. Over vefa thibeny konme kamehga… Haadha avahey nudhanna mihuna meet vaan ahan vess …. Reethi story liye veyne hen hyve ….. Gud luck

 5. Nn

  February 8, 2017 at 8:41 pm

  Meena liyaa vahakaiga abadhuves magumathin anhen kuhheh fennaane…dhen ehaa kuruvaane..hama eh nujeheyne..boa halaaku… masha heebey mi soru dhivehi claahun filee hen..lol

 6. Shifty

  February 8, 2017 at 8:49 pm

  Keepit up

 7. mishkaa

  February 8, 2017 at 9:29 pm

  Kurin vx hama mi story eh nuun tha up kohhfa ini?im confused?dhenan iny dheeefa dhe prt ah..ekm ehgotheh vani..what is happening?some one pls tell me?

 8. Huxam

  February 8, 2017 at 10:26 pm

  Shukuriyya varah bodah. Thiya emmehaa beyfulhun ge faadu kiyumakee alhugandu ge kuri erun. ??

 9. saamii

  February 8, 2017 at 11:35 pm

  You can try better than this.. all the best huxam..?❤

  • Mohamed Huxam Ibrahim

   February 9, 2017 at 8:21 pm

   Thank you ? ❤️️

 10. Ushaa

  February 9, 2017 at 1:36 am

  Its ok..try to make it interesting. Faadu kiunthakaa kurimathi lain kuri araanee..so keep it up..?

 11. Huvan'dhumaa handi

  February 9, 2017 at 6:46 am

  Hiyvaraaeku masakkaiy kohfiyya kaamiyaabuvaane INSHA ALLAH

 12. Anonymous

  February 9, 2017 at 9:08 am

  Meehunnah malaamaiy kuraairu hudhu thimaamenge haalakee kobaabaa kaamiyaabeeakee mashkaikohgen libeyehche feshun reethi

 13. Huzaam Bappa

  February 9, 2017 at 9:53 am

  Dharifulhaa… Kobaa kurin liyan feshi vaahakaige dhevana bai..??

 14. jannath

  February 9, 2017 at 10:07 am

  mi koacheh

 15. mee sh

  February 9, 2017 at 12:54 pm

  baeh miihun kiyaa ehchihsah alhaa nulahchey.. hiyvaraaieku masahkaiy kohfihyaa konme kameh vx kaamiyaabu vaane… next part thankolheh dhigu kohliima salhi vaane.. salhi feshumeh

 16. Brainless

  February 9, 2017 at 4:26 pm

  Kurin vaahakaige name akah iny dhigu inthixaar ehh noontha..
  But now its changed to Beyvafaatheriyaa..
  And I dnt think girls ehaa avahah meehaku lift ehh beynunhey bunaairah avahah eynaga fahathah araigen dhaan hehnen..
  Anyways wish you best of luck..
  I think it would be a nice story..

 17. Maakunbe

  February 10, 2017 at 10:39 am

  Amo Muki liyaga

 18. Redrose

  February 10, 2017 at 3:33 pm

  Salhi kyp it up

Comments are closed.