ރޭގަނޑުގެ އަނދިރީގެ ތެރޭގައި ޖެހެމުންދިޔަ ނަލަ ނަލަ ވައިރޯލިގެ ތެރޭގައި ރަސްފަންނު ބީޗްގެ ހިލަގޮނޑި އެއްގައި އިށީދެގެން އިން ނަވާރު ވިސްނަމުންދިޔައީ އޭނާގެ ތަޤްދީރާމެދުއެވެ. އޭނާއަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް ވެސް ހިދަތި ތަޖުރިބާއެއް ކުރަމުންދާ ކުއްޖެކެވެ.ކުޑައިރުގައި މަންމަ މަރުވެ، ބައްޕަގެ ލޯބައާއި އަޅީލުން ނުލިބި ބޯޑުވި ކުއްޖެކެވެ.ބައްޕަގެ އެއްވެސް އެޙީތެރިކަމެއް ނެތި ބޯޑުދައިތަގެ ވިހަގަދަ ބަސްތަކުންނާއިލ އަނިޔާގެ ސިކާރައަކަށް ވެށް ބޮޑުވި ކުއްޖެކެވެ. މިވީ ނަވާރަ އަހަރު ތެރޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީއަނިޔާ ލިބެމުންދާ ދުވެހެކެވެ. ވިސްނުމުގެ ތެރޭން ސިއްސައިގެން ގޮސް ބަލާލެވުނީ ދަބަހުގައި އޮވެ ރިންގުވަމުން ދިޔަ ފޯންއަށެވެ.އަވަހަ ފޯންނަގައި ބަލާލިއިރު ގު ޅަމުން ދިޔައީ ނަވާރުގެ ބޮޑުދައިތަ މުނީރާއެވެ. ނަވާރުގެ ފޯން ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖެހިތަނާ މުނީރާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑުއިވެމުންދިޔައެވެ. ކަލޭއަށް ގަޑިން ވީއިރު އެބައިންގޭތަ!މިގޭގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކަލޭގެ މަންމަތަ އައިސް، ކޫޑި ތަޅިން ބޭރުގަ ތިތެއްޅެނީ. އަހަރެން ނަށް ވަރިހަމަ ކަލޭ ކޫޑި ތަޅަން ނީނަސް. ދައްތާ މިދަނީ ގެޔަށް ދާން. މިހެން ނަވާރު ބުނިތަނާ މުނީރާ ކޮންމިދަނީއެއް ހަމަމިހާރު އާދޭ! ބުނެ ފޯންކަނޑާލިއެވެ.

ނަވާރު އިންތަނުން ތެދުވެއް ގެޔާދިމާލަށް ދިއުމަށް ހިނގައަގަތެވެ. އަވަސް އަރުވާލައިފައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ފިހާރިއިން ނުކުމެނިކުމެ ހުރި ފިރިހެނެތް ގެއްގައަގާޖެހި ނަވާރު ގުޅަވަރަކަށް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ނަވާރު އެއް ފިރިހެން މީހާގައިގާ ޖެހުނު ވަގުތު އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ފޯން ބިންމަށްޗަށް ވެއްޓުނެވި. ފޯން ވެއްޓުނީތީ އެކަމާާ ރުޅިއައިސްގެން އެއްފިރިހެން މީހާ އެއްޗެހިކިޔަން ފެށިއެވެ. ވޓްދަހެލް! ކަލޭ އަންދިރިތަށް ނުފެންނަނީ ޔޫ ޗީޕް ގާރލް! މަގޭ ފޯން ތިވަށްޓާލީ ޖެހިގަންގަތީނުން ބޯޑު ވަރު! ކަަަލޭޔަށް އިނގޭތަށް ތިފޯންގެ އަގު؟ ހޫން. ކަލޭމެން ކަހަލަ ދަށްފަންތީގެ މީހުންނަށް އިނގޭތަށް އަގުބޯޑެތި އެއްޗެހީގެ އަގު!ނަވާރު ގައިފޯޅަމުން ތެދުއް މާފަށް އެއްދުނެވެ.އައެމް ރިއަށްލީ ސޯރީ! އަޅުގަނޑު ގަސްތުގައެއް ނޫންޖެހުނީ! އަޅުގަނޑު އަވަހަށް ގެޔަށްދާން ވެގެން ނުބަލަަލާ ދެވުނީ ވަރަށް ބޯޑަށް މާފަށް އެދެން. އޯ ޕިލީސް! ކަލޭ ހަމަގަސްތުގަ ޖެހި ގަތީ މިހެން ފާރިހެން މީހާ ބުނި ތަނާ ޕޭމަން ކާރީގައި ޕާރކް ކޮއްގެން އޮތް ކާރު ތެރެއިން މީހަކު ލިވާން އަވަހަށް އާދެބަލާށޭ ގޮވާލުމުން އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ކާރަށް އެރިއެވެ.

ނުނިމޭ.

3

26 Comments

 1. Aish

  October 25, 2016 at 1:35 am

  Dhe folhuvaiy liyanyaa nuliunas vaane

 2. Shanna

  October 25, 2016 at 2:09 am

  Haadha kuh ginaeyyyy.. Sukun kurumugai v visnaanulevi hurikan faahaga kurevey… Dhen maa kuruvesme dho…

 3. Nie

  October 25, 2016 at 3:02 am

  Varah reethi! kudakoh mistakes huriyas liyun varakah improve vaany 🙂 Ekam maa bodah ves kurukoh othy. Ummeedhu kuran vaahaka kuriyah oiy thaanga dhigukoh genesdheyne kamah. do your best 🙂

 4. luyoon

  October 25, 2016 at 7:06 am

  vaahaka nuliye rashutherein ehen kommes kamakaa ulhen v ehnnu..me dhen boduvaru..meehun vaahaka liyaathee vaahaka liyanee dho

  • Aayesha

   October 25, 2016 at 9:16 am

   luyoon j v dhw. hehehe……
   Cmmnt kuraairu ehn myhun ge fylings ah visnaalaanama.

 5. naanijaan

  October 25, 2016 at 7:08 am

  Vaahakaigai liyumuge kuhh varah gina kamah faahaga kurevey. mikan rangalhu kurun varah muhinmu.

 6. xenn

  October 25, 2016 at 7:54 am

  Mistakes thah varh gina…dhn faharakun rangalhu kohlahchey…adhi miah vure dhigu koh genes dheyne kamah heekuran

 7. Me

  October 25, 2016 at 7:57 am

  Wat the hell. Vaahaka eh noon liyan veekee.dhivehi liyan kiyan dhaskuranvee..bloody loser….

 8. shaayan

  October 25, 2016 at 8:17 am

  omg me vaahakaehtha… hehe. alhe thiha kurukoh genas dhenya ok vaahaka nuliyunas…. hehe
  thige miyhunnah kiyani miyhun vaahaka liyathi liyan ulheniyye. e ok liyan nengunas. konmeves ehen kamaka ulhe…??????

 9. Mee

  October 25, 2016 at 8:49 am

  Ehves myhak ehfaharun molheh nuvaane! Liumah faad kiyanvaany malaamaathge gothugaeh noon. Liuntheritaa ah bunelan beynunvany kuriah dhaashey, ekam liyefa kiyaalaa eyga hurikuhthah rangalhukuraashey. Eyrun myhun balaagunna fadha liuntheriakah iraadhakurehvehya veveyne.

 10. Nawar

  October 25, 2016 at 9:11 am

  Vahaka reethi..masha hyvany liyun theriyaa yah ves ihithiraam kuran vaaneh hen.. ehves myhaku ehfaharun molheh nuvaaneh.. ehves myhakah reethi noonniyah nukeemah vy dhw ???

 11. Qeen

  October 25, 2016 at 9:31 am

  vvv reethi vaahakaeh mi vaahaka liyeninmaafa up kurumugekurin kiyaalaathi visnuntherikamaaekee kuriyahgossiyaa midhaairaain kuriyahdheveene kujjehthee

 12. changed

  October 25, 2016 at 9:41 am

  vaahaka heevey reethi vaanehen.. bt there r so many mistekes ingey,,, ehaame kuru.. vaahaka kiyaa hiy vaany adhi thankolheh dhigu koh genesdhinyma.. mistakes thah rangalhu kohlaafa thankolheh dhogu kohlaane kamah ummeedhu kuran dhen faharakun.

 13. Qeen

  October 25, 2016 at 9:44 am

  Adhi kiyuntherinvesjeheyne liyuntheriya ah ihuthiraamkuran ekaku anekakah ihuthiraamkuraabayakah aharamen vamaatho

 14. ulvy

  October 25, 2016 at 9:54 am

  Haadha kuh gina ey…kuh thah rangalhu kohlaaa ?gud try

 15. BOAAAADVARU :p

  October 25, 2016 at 10:08 am

  alhey mi dhen kohcheh. “ބޯޑު” “ގައިފޯޅަމުން” “ބޯޑުވަރު” “ސޯރީ” “ބޯޑުދައިތަ” obo fili hunnanvee thanthaanga hus oaboa fili. pis pis pis. boa halaak. i rquest the writer not to continue this story anmore. please. vaahaka liyaa hurihaakudhinnah huri huthureh miee.
  no hard feelings 🙂

 16. annonymous

  October 25, 2016 at 10:20 am

  varah kuh gina kamah faahanga kurevey.
  adhi sukun thakugai ves massala eba ulhey.
  dhen liyaa part ehgai mi kanthah rangalhu kohfi nama varah reethi vaane.
  all the best. 😀

 17. Anonymous

  October 25, 2016 at 12:45 pm

  Mistake eba huri but rozy liyaa vahaka ah vure reethi hen heevanee good luck

 18. aami

  October 25, 2016 at 12:51 pm

  Mistakes aa ehvarah foto ves varah sakaraiy.. mikahala foto alhugandah v kamunudhay..

 19. nashfa

  October 25, 2016 at 2:32 pm

  anonymas r agree inge..
  Rythi..
  Ekam dhe jumla liyunyma kamaku nudhrne dhw… ..

 20. Cadbury

  October 25, 2016 at 2:50 pm

  Dear writer….
  There are lots of mistakes and some punctuation marks like komaakoalhi is missing…. plus it’s really short,………. correct these issues and then surrly the story will be lovely…. the concept and idea of the story looks good……best of luck and keep going

 21. Cadbury

  October 25, 2016 at 2:53 pm

  And please…..if u can, plesde change the picture…. it’s not a v appropriate picture

 22. Shifuu

  October 26, 2016 at 12:17 am

  V ryti vaane hen heevany.. Hama yagynun ves story ge name v v v salhi…

 23. Zyn

  October 26, 2016 at 11:07 am

  Mistake ebahuri dhen inna bai up kohlaairu dhigukoh up kohdhehchey dhen liyelaafa kiyaala eyrun igeyneh nu mistake huriya gina faharu liyaa meehaa ah mistake nufenaane eiee kiee mahsala eh noon gina in liee varakah ragalhuvaane… story varah reethi… waitting for nxt part☺

 24. Maavee

  October 26, 2016 at 2:29 pm

  Mi vaahaka up kohdheebala thankolhe dhigukoh vvvvvv reethi mi vaahaka kuriyah oibaikiyaahithun Hama bunelee kiyuntheringefaraathunlibey comment akee hivvarehkamah dhekigenkuriyah dhanvi kithanme molhuliyuntheriakahvias kusheliyevumakee Hama vedhaanekameh

 25. Merl

  May 31, 2018 at 2:32 pm

  wow..vvv reethi..

Comments are closed.