އެއީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި އައި އެންމެ ކަޅުފޮއި ރެއެވެ. އަހަރެންގެ ވަށައިގެންވި އަނދިރިކަން އަހަރެންގެ އެކަނިވެރިކަމުގެ ފައިދާ ނެގުމަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ހިތްވަރުދިން ރެއެވެ. ބާރަށް ރޮއިހަޅޭއް ލަވަމުން ސަލާމަތަށްއެދި ކުރި އާދެސް އަހާނޭ ފަރާތެއްނެތި އަހަރެން މުޅި ދުނިޔެއަށް ގިނަވި ރެއެވެ. މުޅިއުމުރުގައި އެރޭގައި އެލިބުނު ވޭނީ އަނިޔާގެ ހިތާމަ އުފުލަން ޖެހިދާނެ ކަމަކަށް އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ހިޔެއްނުކުރަމެވެ.

ނަމަވެސް ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ މިއީ އަހަރެންގެ ތަގުދީރެވެ.

އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…. (މިއީ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ކުރު ވާހަކަ އެކެވެ.)

2

11 Comments

 1. mee-s~♡

  September 21, 2016 at 11:11 pm

  Vaahaka ah intixaarukuran

 2. jee

  September 22, 2016 at 12:57 am

  V rythi vaanehenhyvey..

 3. yhjjjj

  September 22, 2016 at 8:30 am

  nice

  • ttt

   October 13, 2016 at 8:27 am

   not n

 4. Shiny

  September 22, 2016 at 9:35 am

  Waiting..

 5. RaM

  September 22, 2016 at 1:02 pm

  Vaahaka nimen dhn genesdheyne kamah Ummeedhu kuran.

 6. Inee

  September 23, 2016 at 8:54 am

  Koniraku vaahakaage anih episord annnanee

 7. Maal . N

  September 23, 2016 at 1:25 pm

  Waitting…… Wish u will upload the story as soon as possible

 8. eema

  September 28, 2016 at 12:59 am

  Best stories koniraku ahnehka ananee

 9. Shaa

  September 28, 2016 at 7:52 pm

  story up nukurany tha ?

  • ttt

   October 13, 2016 at 8:26 am

   nice me nj it

Comments are closed.