“ޔަޝް ބޯޓު ދިޔަވަނީ ބޯޓުގެ ފަހަތުން ބޮޑުބައެއް އޮތީ ހަލާކުވެސްވެފަ” ދެލޯބޮޑުކޮށްގެންހުރެ އެދިމާއަށްބަލަމުން އަޔާން އެހެންބުނިއިރު މީހާ ހުރީ ބިރުންގޮސް ދާހިތްލާ ފޯވެފައެވެ. “އަޔާން ސަކަރާތް ނުޖަހާ ކޮންމެ ކަމެއްގަވެސް ހައްދެއް އޮންނަންވާނެ ކަންނޭނގެ، އެގޭތަ ތިކިޔޭ އެއްޗެއް” މިފަހަރުވެސް ޔަޝްފާ ރުޅިއައީ އަޔާން ސަމާސާކުރަނީ ކަމަށްހީކޮށެވެ. “ކޮއްކޯ މި ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެން އާދޭ ބޯޓުގެ ކުރީކޮޅަށް، ބޯޓުގެ ކައްޕި މިހާރު ކޯސްޓް ގާރޑަށްވެސް އަންގައިފި” ޔަޝްފާ އެހެންބުނިތަނާ އަޔާން ކައިރީގައި މީހަކު އެހެންބުނިއަޑު އިވުނެވެ. ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެކަން ޔަޝްފާއަށް ޔަގީންވީ އަޔާންއަށް ދެތިންފަހަރަކު ގޮވުމުންވެސް އަޔާންގެ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ނުލިބުމުންނެވެ. އަދި ހަމަ އެވަގުތު އަޔާންގެ ފޯނު ކެނޑުނެވެ.

 

އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ….

2

7 Comments

 1. Ahmed Ammu

  June 12, 2016 at 7:49 pm

  Heyy All
  This is my 3rd story that i am going to upload to this site. Hope everyone will like it. Within 4days i will upload the whole story. Thank You

 2. Princess Zaa

  June 12, 2016 at 7:57 pm

  Hope this will be a nice story from u ammu… best of luck..? eagerly waiting to read ur story

 3. Ushaa

  June 12, 2016 at 8:08 pm

  Kudakoh biruvx ganejji.. BTW stwrii vrh salhi… Heevey salhi vanehen… Gdlk.. Waitin..

 4. saadha

  June 12, 2016 at 10:01 pm

  Vrah salhi

 5. inu

  June 13, 2016 at 12:26 am

  Good luck…. Hope nice vaane kamah.. Btw varah reethi nan vaahakaige

 6. ifaa

  June 13, 2016 at 8:22 pm

  Please update next part soon,,, ,v kiyaa hithun mihureee,,,,,,,v nice feshun

 7. mal-mal

  September 13, 2017 at 7:24 pm

  interesting!!! ??

Comments are closed.