މިވާހކައިގެ 3 ވަނަ ބައި އަލުން ދިގުކޮން ގެނެސްދީފައި ވާނެއެވެ. ހަތަރުވަނަ ބައި ފެށޭނީ މިހާރު ތިންވަނަބައި ނިމިފައިވާ ހިސާބުންނެވެ. ފޫހިކަމެއްނެތި މިވާހަކަ ކިޔަމުންދާ ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކާ މިކަން އަނގާލީމެވެ. އުންމީދުކުރަން 3ވަނަ ބައި އަލުން ކިޔާލާނެކަމަށް

8

3 Comments

 1. Saana

  January 24, 2016 at 10:52 pm

  Ma sha Allah vahakah v reethi.hehe im frst 🙂

 2. NIHAA

  January 24, 2016 at 10:55 pm

  V v reethi mi story…..thanks mihaa reethi vaahaka eh up kohdheythy…….
  V reethi,keep it up lilly dàhthaaa…..luv u sis…gud nyt…swyt drms

 3. NIHAA

  January 24, 2016 at 10:57 pm

  Gud nyt saana…..

Comments are closed.