ހަނދާންތައް މަޒީވެގޮސް ހަޔާތުން އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެކަހަލަ، އަހަރެންގެ އުމުރުން 19 އަހަރު ވެސް ހީވީ، މިއަނިޔާވެރި ދުނިޔޭގައި ގަރުނެއް ވެދިޔަހެން، އމުރުން 07 އަހަރުގައި ބައްޕަ މިދުނިޔެދޫކޮށްދިޔަ، އަނިޔާ ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ތަޅައި އަނިޔާކޮށްގެން ނޫންކަން އަހަންނަށް އިޙްސާސްކުރެވުނު ދުވަސްތަކެއް ހަޔަތުން ގުނަންފެށުނު، މަންމަ އެހެން މީހަކާ ކައިވެނިކޮށް، ދޮންބައްޕަ އަހަންނާ ދިމާލަށް ރުހުމުގެ ލޮލުން ބަލައިނުލާތާ، ގޭތެރޭގައި އަހަރެން ހިނިތުންވެ ވާހަކަ ދައްކައި އުޅުންވެސް މަނާކުރި، މަންމައަށް އެއިން އެވެސް ކަމެއް ނުވިސްނޭ ކަހަލަ، މަންމަ ދޮންބައްޕަގެ އަވާގައިޖެހި، އަހަރެން މިދުނެއިން އެހެން މީހެއްގެ އޯގާތެރިކަން ބޭނުންވި،

10

7 Comments

 1. Milli Adam

  May 8, 2013 at 2:48 pm

  ނިމުނީތަ؟

 2. ނިޔާޒާ

  May 8, 2013 at 6:28 pm

  ހާދަ ކުރޭ ދޯ!

 3. Anonymous

  May 9, 2013 at 7:24 pm

  ތިވަރު ކަމަކު ނުދޭ! ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ގެނެސްދީބަ……

 4. xee

  May 11, 2013 at 12:51 am

  ކިހިނެއްވެފަ މިއޮތީ މިވާހަކައަށް…ކޮބާ އަނެއްބައި؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 5. ފޯ

  May 13, 2013 at 12:33 am

  މީދެންވާހަކަޔެއް

  • generally gathered

   September 20, 2014 at 11:06 pm

   THX that’s a great answer!

 6. Unkn0wn

  May 19, 2013 at 7:14 pm

  ދެނޯ.؟؟

Comments are closed.