އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް! އަޅުގަނޑުގެ އާއިލީ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި “ކޮމެޑީ ލޭންޑް” ކިޔުންތެރީންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެވެން ނެތް ވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު ދެންނެވީމެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ކިިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ.  މައްސަލަތައް ޙައްލުވީހާ އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑު ކޮމެޑީ ލޭންޑް ލިޔަން ފަށާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ. އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!

— ރީޝާ —

35

4 Comments

 1. luvza

  June 23, 2021 at 1:16 pm

  alhey…. its ok vaaneyey reesh….
  inthizaaru kuran dhen in bayah 😊😊😊

 2. Nayaa

  June 23, 2021 at 3:34 pm

  tysm luvza dear for ur support nd love for comedy land.. inthizaaruge nimun fonivaane insha allah.. ss nd tc..

 3. ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

  June 23, 2021 at 3:40 pm

  adhi vx ehfaharu kiyun theringe faraathun vvv bodah maafah edhen…. bodah hama heevanee august ga hen CL up kuran fesheynee….
  thanks u all for ur support to comedy land.. and ISA dhen anna iru dhuvaalaku episode eh up kureveythw balaanan

 4. Nayaa

  June 23, 2021 at 6:23 pm

  as a reader nd a big fan of CL i wanna say that i am waiting patiently for the nxt episode.. mi show vvv majaa… reesh ge problem nayaa ah understand vey.. so, i hope u can start uploading CL asap.. i will support u till the end dear.. good luck for the upcoming episodes.. lysssssssssmmm nd mysssssssssmm dear reesh darl..

  and mi iulaanan cmnt kuraa hurihaa readers ah Reesh ge faraathun vvv bodah thank you.. she is feeling really sorry.. hope u all will understand.. i am saying this on behalf of reesh.. ss nd tc reesh..

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!