އާދަކޮށް ހިތްވަރު އެދޭއިރު ދެއަތުގާމެ ހިފާލިޔަސް،
ވާދަވެރިކަން އޮތްގޮތެއްގާ ލޯބިކޮން ބައްދާލިތާ….

ތާނިޔާގެ އެހަށިގަނޑަށް އެތަކެއްމެ އަނިޔާ ލިބިވިޔަސް،
ތާށިވެފަވީ ތާނިޔާ ގާދިރު ހަޔާތުން މާ ބަނޑުވެފާ……

ތާނިޔާއަށް ނެތެ ގޮތެއް އެތަނުން ސަލާމަތް ބޭނުމަސް،
ތާނިޔާ އެހުރީ ފިދާ ވުމަށޭ އެ ދަރިފުޅު ހައްޤުގާ….

ދާއިމީ މިނިވަންކަމަށް އަނިޔާތަކުން ބޭނުން ވިޔަސް،
ތާއިދެއް ނުކުރޭ އެ ޤާދިރު ތާނިޔާގެ އެ ޙައްޤުގާ…..

“ހާދަހާ އަނިޔާތަކެއް ދެއަތުގެ އެބާރުން ދެއްކިޔަސް،
ދާނަމޭ ޤުރުބާންވަމުން ދަރިފުޅު ފެނުން އެދިއެދި ހުވާ…”

“މާދަމާވެސް ތިން އަނބިން ޤާދިރު އެހާ ބޭނުންވިޔަސް،
ވާނަމޭ މަ ޤަބޫލު އެކަމަށް ކެތްކުރަން ދަސްކޮށް މިތާ….”

“ޚާޝިޔާފަދަ އެކުވެރިން މިތަނުން އަހަންނަށް ނުލިބުނަސް،
ހާދިމެއް ފަދައިން އުޅޭނަން ދިރިއުޅެން އެކަހެރިވެލާ….”

“ޚާޝިޔާއާ އެކު އުޅެން ގާދިރުގެ ހިތްހަމަ ނޭދުނަސް،
ގާއިމެ ހަމަ ފޮރުވާނަމޭ ތިޔަ ޚާޝިޔާ މިހިތުގަ ހުވާ….”

ތާނިޔާގެ އެބަސްތަކުން އެކުވެރި ދެހިތް ހަމަ ރޮއްވިޔަސް،
ހާޝިޔާ ބުނެދޭންފެށީ “ކެތްތެރި ވުމަށެ ތިކަމައްޓަކާ!…..”

މާމަޖަލުގާ ޖެހި އެސަކަރާތް ދެންޔަޤީން ޖެހުމެއްނެތަސް،
ދާއިމަށް ދުރުވެވި ދެތަންވެވި ގެއްލުނީ އެކުވެރިކަން ހުވާ….

_ ނިމުނީ _

ވާހަކަ ކަމުދިޔަކަމަށް އުންމީދުކުރަން. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.. 😊

 

 

 

12

3 Comments

 1. Nayaa

  June 13, 2021 at 5:26 am

  wowww… nimunee dhww.. masha allah vvvv salhi.. sis ekm ending haadha sad ey… alhe season 2 eh nuhedheynetha Thaaniyaa Khaashiyaa ge help aa ekkoh fight kuraa gothah? like, misaalakah Khaashiya lwayer kan kiyavaigen Thaaniyaa ah justice hoadhaidheyn masakkaiy kuraa gothah? eyrun vrh salhi vaane.. but ok ingey mihen nuhedhiyas.. meega hama onnaanee sis ge decision eh.. hama personally alhuganduge amilla idea mi buneladhinee.. hope u won’t mind.. and tyssssmmm mihaa beautiful poem eh alhugandumennah kiyaalan dhin kamattakaa.. vrh bodah shkuriyyaa! sisooo good luck dhn sis liyaane vhk akah vx.. insha allah alhugandu hama abadhuvx leen sis ah support kuraanan.. vvvvvvvvvvvvvv loabivey.. will miss u until u start writing a new stry… leen sis ge ehn reethi reethi stry akah i am waiting… lyssssssssssssmm… mysssssssssssssmmm.. stay safe and take care.. my best regards to u and ur family leen sis.. lots of love from Nayaa..

  • Shaleen

   June 13, 2021 at 1:00 pm

   Hi Naaya
   V ufaavejje idea eh dheefa ineema . Ekam aslu shaleen liyelaafa e iny hageegee vaahaka hingaa dhiya gothah..
   Ehenve dhen mi vaahakaiga eyge fahun shaleen n shaleenge best friend dhimaavefa nuvaathee vaahaka continue kureven dhen nethee.
   Ekam ummeedh kuran vaahaka reethivi kamah ..
   And shaleen abadhuves beynunvanee readers happy Vefa thiben ..
   Anekkaaves mihen ulhelaafa kommes kahala story eh liyeveytho balaanee.
   Aslu shaleen v v v bz koh ulheny .
   Time vaa varakun liyelaanee
   Thanks a lot ingey
   Lysm
   Miss you
   Biii

  • Nayaa

   June 13, 2021 at 3:58 pm

   ohh.. aslu stry eh dhw.. alheyy i’m so sorry sisoo.. mee leen sis ah dhimaavefa in kameh kan enguneema vvv sad vejje.. yhh it’s ok i can understand sis bxy vaane kan.. no worries.. hama vaguthu vaa varakun liyuneema ok vaane.. readers abadhuvx leen sis ah support kuraane.. dhw hurihaa readers? heheheh..
   u r mostly welcome my dear sisyyy..
   Lymmmm
   mymmm
   byeee

Comments are closed.