އަޅުގަނޑު މި ސައިޓަށް ލިޔަމުންދާ 2 ވާހކަ އަކީ ވެސް އަދި ލިޔެނުނިމި އޮތް 2 ވާހަކައެވެ. މި ދެ ވާހަކަ ނެރުމުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވާތީ ކިޔުންތެރިންެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. މި ދެ ވާހަކާ ވެސް ލިޔެ ނިމުމުން އިތުރު ބަދަލުތަކަކާއެކު ގެނެސްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ ކިޔުންތެރިން ދެއްވި ހިތްވަރަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ހުރިހާ ކިޔުންތެރީން ދެކެ ވެސް ޒައިޝް ވަރަށް ލޯބިވޭ
ސްޓޭ ސޭފް❤️❤️❤️❤️

27

1 Comment

 1. YEOJA

  June 1, 2021 at 8:03 pm

  Heiiii bestie❤️❤️
  Issoke swry nubuniyas okk vaane❤️❤️
  Btw waiting ingey bestie ge 2 strys ah vxx❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Lymmmmm❤️❤️
  Stay safe❤️❤️ and tvgc❤️❤️

Comments are closed.