މިންޖެއް ވާނޭ މިރޭ
ލިބިދާނެބާ ދުވަހަކު އުފާ
މިންޖެއް ވާނޭ މިރޭ
ލިބިދާނެބާ ދުވަހަކު އުފާ
ވާނޭ މިރޭ މިންޖެއް ނެތޭ
ލިބިދާނެބާ ދުވަހަކު އުފާ
ވާނޭ މިރޭ މިންޖެއް ނެތޭ
ލިބިދާނެބާ ދުވަހަކު އުފާ
މަގެ މޫނާލޯ އަތް ބަނދެވުމުން
މިވަނީ ދރަށް ނުދެވިފައޭ
މަގެ މޫނާލޯ އަތް ބަނދެވުމުން
މިވަނީ ދރަށް ނުދެވިފައޭ

އަތްލާފަ ތިގޮތަށް މަށަށް ނޭނގެނިއްޔޭ ހަދާގޮތް ރޮވިދޭ މަށަށް
ލިބެވޭ މި ވޭނާއި ކެކުޅުން އެނގޭހޭތިބާއަށް ނޭނގޭނެޔޭ
އަތްލާފަ ތިގޮތަށް މަށަށް ނޭނގެނިއްޔޭ ހަދާގޮތް ރޮވިދޭ މަށަށް
ލިބެވޭ މި ވޭނާއި ކެކުޅުން އެނގޭހޭތިބާއަށް ނޭނގޭނެޔޭ
ގައިގޯޅި ވާން ވީމާ ހިތަށް އިހުސާސް ވެސް ވާނޭގޮތް
ވާނޭ މިރޭ މިންޖެއް ނެތޭ
ލިބިދާނެބާ ދުވަހަކު އުފާ
މަގެ މޫނާލޯ އަތް ބަނދެވުމުން
މިވަނީ ދރަށް ނުދެވިފައޭ
ވާނޭ މިރޭ މިންޖެއް ނެތޭ
ލިބިދާނެބާ ދުވަހަކު އުފާ

އިންސާފަކަށް ކެތް ކުރާނީ މިއަދު ވީމޭ ގައިމޭ، ކެތްވާނެޔޭ
ހޯދަން މަ ކުރަމޭ ދުޢާ ޖޯޝުލާފާ އުފާތައް ،ލިބިދާނެބާ
ސަލާމަތް މި އަތް މޫނާ މަގޭ ހިތް ވެސް ނިކަން އެދުނީމުއީ

ވާނޭ މިރޭ މިންޖެއް ނެތޭ
ލިބިދާނެބާ ދުވަހަކު އުފާ
މަގެ މޫނާލޯ އަތް ބަނދެވުމުން
މިވަނީ ދރަށް ނުދެވިފައޭ
ވާނޭ މިރޭ މިންޖެއް ނެތޭ
ލިބިދާނެބާ ދުވަހަކު އުފާ

43

4 Comments

 1. redlailacrose

  February 6, 2021 at 8:48 pm

  This is my third song on this site.❤️❤️❤️❤️ Love all ur comments . ❤️❤️❤️❤️Ur comments are well appreciated.❤️❤️❤️❤️ Love u all readers 🌹🌹🌹stay safe

 2. dhiraa wish

  February 6, 2021 at 10:59 pm

  really nice and happy to see such a nice song. you are really talented 😊. looking forward for more.

  • redlailacrose

   February 7, 2021 at 2:26 pm

   Thanks 🌹🌹🌹 im really happy that u liked my song.🌹🌹🌹 Im trying to write more songs .🌹🌹🌹 Ur comments really inspire me thanks.🌹🌹🌹stay safe 🌹🌹🌹bye

 3. redlailacrose

  February 7, 2021 at 2:26 pm

  Thanks 🌹🌹🌹 im really happy that u liked my song.🌹🌹🌹 Im trying to write more songs .🌹🌹🌹 Ur comments really inspire me thanks.🌹🌹🌹stay safe 🌹🌹🌹bye

Comments are closed.