އުމުރުން 14 އިހަރުގެ ރާއިފް އަކީ ފަގީރު އާއިލާ އަކަށް ނިސްބަތްވާ، އަންހެންކުދިން ހިތް ކިޔާ ސިފަތަކެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އަދި އެހާމެ ހިތްހެޔޮ އަދި މަޑުމައިތިރި މިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެކެވެ.

***********

އާ އަހަރެއްގެ ފެށުމާއެކު ރާއިފްގެ އަޚްލާޤަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށިއެވެ.

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!