މާޔާއަކީ ހަމުގެ ކުލައަލި ރީތި ކުއްޖެކެވެ.އޭނާ އަށް ލިބިފައިވަނީ ނުހަނު ރީތި ފަންް އަދި އެހާމެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑެކެވެ.އިސްކޮޅުުންް ކުރު އަދި ބައްޓަން ރީތި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.ހިތިފަތު ބުމައެކެވެ.ބޮޑު ދެ ލޮލެވެ.ކަޅު ކުލައިގެ ކަޅިއެކެވެ.މާޔާ ހީލާއިރު ކޮލަށް އެޅިފަ އިންނަ އަޑި ކޮޅުން އޭނާގެ ރީތި ކަމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނަސްދެއެވެ.އިރު އޭގެ ވާޖިބު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި އަދާކުރަމުން އައިސް މެންދަމުން އަލި ވިއްޖެއެވެ.މާޔާ ފުން ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި އޮތެވެ.ހަފްތާއެއް ކުރިން މިދުނިޔެއަށް އެންމެ ފަހު ނޭވާ ދޫކޮއްލި މާޔާގެ މަންމަގެ ހަނދާންތައް ވިސްނުމަށް އައުމުން އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނިރާލި އެވެ.

ނުނިމޭ…

27

7 Comments

 1. Editor

  July 11, 2018 at 2:54 pm

  Mai,
  Please contact admin team.
  7997991
  -editor-

  • ?

   July 11, 2018 at 6:50 pm

   ????

 2. ..

  July 11, 2018 at 3:06 pm

  Hande Erçel ??? me first

 3. Dandelion

  July 11, 2018 at 3:43 pm

  Mai derr kon rasheh thrr
  Vrh vrh vrh curious veytha eba next prt
  Kiyaalan
  Mai sis thr angel ge stry akah cmmnt kury

 4. maya

  July 11, 2018 at 5:10 pm

  wow reethi vaanehen hyvany hehe and maya dhw ulheny..

 5. Nunnu

  July 11, 2018 at 5:55 pm

  Vv reethi vaanehen he even mi vaahaka
  Can’t wait to read this story

 6. Baby girl ❤

  July 12, 2018 at 3:43 pm

  Vrh reethi..when next part

Comments are closed.