ދިވެހިން

- by - 34- May 18, 2018

އެއްބައެކޭ އެއްބައެކޭ

ދިވެހިން މީ އެއްބައެކޭ

އެއްބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކާ

އެއްސަޤާފަތެއް ހަމަމިއީ

އެއް ދީނެއްގައި އުޅޭ

ނަން ރީތި ދިވެހިންނޭ

އެއް ބިމެއްގައި ދިރި އުޅޭ

ނަމޫނާ ދިވެހިންނޭ

 

34

You may also like...

9 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Mi oi vaahaka ai
  maa kury dhw
  Next part dhigukola chei
  mikahala vaahaka ai adhi mi kiyaaly ala
  Hehe

  ⚠Report!
 2. maa sha allah.. vrh furihama banjeh.. banjeh dhw miee? 🙂 you are really talented sidhaaf… 🙂 thikahala dhethin kuhjeh beynun vany mi qaumah reethi nan hoadhaidheyn… vrh ufaavehje mikahala baithaa, bandhi fadha thakethi sidhaaf genesdheythy.. vrh reethi mi bandhi ves.. vrh molhu ingey… maa sha allah.. 🙂 you’ve done a really good job! keep it up.. 🙂 thigothuga hiyy varaai eku kuriyah dhey… in sha allah, kaamiyaabu lhen veriyakah vevidhaane.. adhi liyuntheriyakah ves.. 🙂

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.