ޒައުރާ އޭނާގެ ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަށްޓަކައި އާއިލާއާ ވަކިން، މާލެއަށް އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ އުއްމީދު ތަކަކާއެކުގައެވެ. މާލެއަށް އާދެވުމާއިއެކު ޒައުރާއަށް، އޭނާއާ އެއް އުމުރެއްގެ އަދި އޭނާގެ އުޅުމާއެއްގޮތް އުޅުމެއް އުޅެމުންދާ ޝާޔާއާއި ރަހުމަތްތެރިކަން އުފެދެން ފެށެއެވެ. ޝާޔާ އަކީ ޒައުރާއާއި އެއް ގެއެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖެއް ކަމުން، ދެމީހުންނަށްވެސް ވަރަށް މިނިވަންކަމާއެކު ސަކަރާތުގައި އުޅެވޭނެކަމަށް ޒައުރާ ޤަބޫލުކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޒައުރާގެ މި ޤަބޫލުކުރުން ބަދަލުވެގެންދަނީ އޭނާ މިއުޅުމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ސީޝެލް ބޭންޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ޝަދަފްގެ ގޭގައިކަން އެނގި، ޝަދަފްއާ ބައްދަލުވާ ހިސާބުންނެވެ. އަދި ގޭތެރޭގައި މިނިވަން ކަމާއެކު އުޅެން އުނދަގޫ ވެގެން ދަނީ، ޝަދަފްގެ “ފްލާޓީ” ބަސްތައް އޭނާއަށް އަމާޒުވާން ފެށުމުންނެވެ. މިސަބަބާހުރެ، ޒައުރާގެ ހިތުގައި ޝަދަފްއާމެދު ފޫހިކަމެއް އުފެދިގެންދެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދާވަރަކަށް ޝަދަފަށް ޒައުރާއާއި މެދު އިތުރަށް ވިސްނާލަން މަޖުބޫރުވަނީ، ޒައުރާއަކީ އެހެން އަންހެން ކުދިން ފަދައިން އޭނާގެ މަޅީގައި ޖެހޭނެ ކުއްޖެއް ނޫންކަން އިހުސާސް ކުރެވޭ ހިސާބުންނެވެ.

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ދިގު ވާހަކައެވެ.

މިވާހަކައާއި  އެކީ އިންޝާ ﷲ ކިޔުންތެރީންނާއި އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ބައްދަލުކޮށްލާނަމެވެ.

އިންތިޒާރު ކޮށްލެއްވުން އެދެން!

5

49 Comments

 1. Mal.

  October 18, 2017 at 8:51 pm

  Assalaamu alaikum all…☺mi alhugadu ge first story ge kuda introduction eh… ?uhmeedhu kuran hurihaa kudhinnah vx mi story aa behey gothun knmes varehge idea eh libun kamah…?

  • Neesh

   October 18, 2017 at 8:57 pm

   Heevey v reethi vaanehenn…and welcome mal…?

 2. Neesh

  October 18, 2017 at 8:54 pm

  Wow…nalakann????❤❤❤❤

  • Mal.

   October 18, 2017 at 8:55 pm

   Thanx neesh..??

 3. nerrz

  October 18, 2017 at 8:59 pm

  Heeve reethi vaane henn…Good luck dear?

  • Mal.

   October 18, 2017 at 9:03 pm

   Thanx nerrz..? keep waiting..d ??

 4. Suhaa

  October 18, 2017 at 9:02 pm

  Woww mall… ?waiting

  • Mal.

   October 18, 2017 at 9:05 pm

   Thanx suhaa..??

 5. Juvey

  October 18, 2017 at 9:03 pm

  Heevey reethi vaane hen. .waiting dear..??

  • Mal.

   October 18, 2017 at 9:05 pm

   Thanx juvey?

 6. yash

  October 18, 2017 at 9:04 pm

  Ohhhh…..!varah salhi

  • Mal.

   October 18, 2017 at 9:06 pm

   Thanx dear..?

 7. Lam

  October 18, 2017 at 9:11 pm

  Reethi vaane hen heevanee…name ves vv loobi…maasha Allah

  • Mal.

   October 18, 2017 at 9:36 pm

   Thanx lam…? keep waitin

 8. SJK

  October 18, 2017 at 9:41 pm

  WOWW.. yageen varah reethi vaanekan.. good luck dear 🙂 🙂 can’t wait to read it 😀

  • Mal.

   October 18, 2017 at 10:24 pm

   Thanx SJK…? n i also can’t wait to read ur story..hehe? gud luck for u 2 dear?

 9. maroon

  October 18, 2017 at 9:42 pm

  Hey mallaaaaa… ? you know how much i am waiting even if i dnt tell you. ??

  • Mal.

   October 18, 2017 at 10:22 pm

   N i was waitin for ur comment maroo…? thanx for the giving motivation n support to me maroo… loves❤?

 10. Ram

  October 18, 2017 at 11:22 pm

  Aww.. good luck mal.. varah varah interesting igeyy.. can’t wait.. hehe.. avas kohlahcheyy..??☺❤❤

  • Mal.

   October 18, 2017 at 11:42 pm

   Thanx ram… ?in sha allah alhugadu ge exams nimumah fahu up kuran fashaanan.. keep waitin??

 11. October 18, 2017 at 11:44 pm

  ???☺

 12. Mal.

  October 18, 2017 at 11:45 pm

  ???

 13. Ryn

  October 19, 2017 at 12:17 am

  Waiting for this badly. Im sure its gonna b interesting and the name is awesome ??? good luck ?

  • Mal.

   October 19, 2017 at 7:39 am

   Thanx ryn…? v v ufaavejje? in sha allah maagina dhuvaheh nukoh up kuraanan

 14. fazoo

  October 19, 2017 at 12:19 am

  Good luck avaskuraathi v reethi vaanehen heevanee

  • Mal.

   October 19, 2017 at 7:42 am

   Thanx fazoo..? in sha allah avas vaane?

 15. Anonymous

  October 19, 2017 at 9:27 am

  Name v rythi.cover vx v cute.hope story wl b nyc too.waiting…❤

  • Mal.

   October 19, 2017 at 10:43 am

   Thanx anonymous… ??

  • Yalun

   October 19, 2017 at 2:09 pm

   M not anonymous.comment fonuvi fahun inguny name nuluyevi inkan.sozz fr dat?

  • Mal.

   October 19, 2017 at 2:19 pm

   Hehe.. its ok yalun?

 16. Anonymous

  October 19, 2017 at 10:49 am

  Good luck mal…
  I just love the name of story?.. varah salhi lava ehge thankolheh dw???
  waitingss ❤❤❤❤

  • Adha?

   October 19, 2017 at 10:50 am

   Oh.. name nuliyevi comment kurevuny.. im adha ingey..

  • Mal.

   October 19, 2017 at 11:02 am

   Hehe.. thanx adha.. ??happy to know that u r waitin… ?yah e lava v rythi mal ah vx…?

 17. sum

  October 19, 2017 at 4:50 pm

  wow, this looks interesting can’t wait, seriously
  but umm.. can i ask yu a question?
  How old are you?

  • Mal.

   October 19, 2017 at 5:25 pm

   Thanx sum…? 17

 18. Anonymous

  October 19, 2017 at 5:58 pm

  alhe. zaura nukiya zauna ey kiyaalabah. i will be very happy

  • Mal.

   October 19, 2017 at 6:03 pm

   Hehe.. sorry dear.. mihaaru liyan fashaafin vahaka… dhn ehn faharakun dhw…☺?

 19. Anonymous

  October 21, 2017 at 5:13 pm

  reethivaanehen heevey

  • Mal.

   October 21, 2017 at 10:37 pm

   Thanx.. keep waitin?

 20. Eemyaa

  October 22, 2017 at 12:12 am

  Waiting ?
  Varah reethi vaane hen heevany nd Story ge name ves varah reethi ❤

  • Mal.

   October 22, 2017 at 7:02 am

   Thanx eem…?

 21. Moonty

  October 23, 2017 at 11:38 am

  I LOVE YOU…1..4…3

  • Mal.

   October 25, 2017 at 8:56 pm

 22. click a shot ?

  October 24, 2017 at 1:23 pm

  Waitting mal..varah reethi vaanehen hyvany…?❤️

  • Mal.

   October 25, 2017 at 8:57 pm

   Thanx click..? keep waiting.. in sha allah v avahah libeyne kiyaalan..?

 23. Malsha

  October 28, 2017 at 3:48 pm

  Wow v v rythi.vaki date eh buneveykah neiyy tha? ?ummeedhu kuran nimendheka up kohladheyne kamah..mal thy Kithah aharu ge kujjeh kan bunedhyfaanantha if you don’t mind igeyyy. .Hama ahaalaa Hiyy vee..mal kiyaathy..hehhehe

  • Mal.

   October 28, 2017 at 5:21 pm

   17… vaki date eh thihn neyge.. nov ga mal ge tst thah nimunyma in sha allah fashaanan mi story.. thanx dear?

 24. yaany

  November 9, 2017 at 6:11 am

  Mal ge Aslu name bunedhyfaanantha? ???

 25. Meeeehekeyyyy

  March 25, 2020 at 4:51 pm

  Koba test nunimey tha ranfulhey

Comments are closed.