މަރުވުމަށްފަހުގައި މައްޔިތާއަށްޓަކާ ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ އެ މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ހެޔޮދުއާ ކޮށްދިނުމެވެ. މައްޔިތާގެ މަތިން ގިނަގިނައިން ސަދަގާތްކުރުމެވެ. އެމީހުންނަށް ހެޔޮ ދުއާކޮށް އެމީހުންގެ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރުމެވެ. އެމީހުން ކޮށްފައިވާ ހެޔޮ ވަސިއްޔަތް ފުރިހަމަކޮށް އެމީހުންގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަށް އިހްތިރާމްކޮށް ކަމޭހިތުމެވެ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ކުޑަ ހިދުކޮޅެއްވެސް ދައުހާ ލައްވާ އިންތިޒާރުކުރުވާކަށް ނޫރު ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އެހެނީ ނޫރު ބޭނުންވަނީ ދައުހާ ގެ ކުރިމަތީގައި ރިތި ނަމޫނާއެއް ދައްކާށެވެ. އޭރުން މުސްތަގުބަލުގައި ދައުހާވެސް ވަގުތަށް ކަމޭހިތާ ކުއްޖަކަށް ވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

” ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި އަނބިމީހާއަށް އެހީތެރި ވުމަކީ ވަރަށް މާތް ސިފައެއް.. އެކަމުގައި އަހަރުމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާއަކީ ލާމާސީލު ނަމޫނާއެއް.. މާތްﷲ މުނާރްއަށް ހެޔޮރަހުމަތް ލައްވާ މުނާރްގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެހާ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ! އާމީން”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ް އަމިއްލަ މަންމައާއި ބެހޭގޮތުން ބުނެލި ޖުމްލަ ނަދީމްއަށް އެހާ ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. މައިރީން ގައިގާ ޖަހަން އަތް ހިއްލާލެވުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި މީހާ ހަމައަކަށް އަޅުވާ އެއަތް ތިރިކޮށްލިއެވެ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

” ކޮބާ އަވަސްވެފަ.. މިހާރު މައި އަށް އެކާވިސް އަހަރުވެއްޖެ.. އަނެއްކާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާވެސް ފަސްއަހަރު މިވީ.. ޖޮބެއްވެސް ލިބޭނީ ވާލް ޖޮބު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރީމައެއްނު.. ދުވާލު ހަތަރުދަމު ތިއުޅެނީ ރައްޓެހިންނާއެކު މަގުމަތީގަ..”

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

my next story in sha Allah soon.. 🙂

6

23 Comments

 1. reee

  May 8, 2017 at 1:25 pm

  Hayyu ge vaahaka akah inthixaru kurevey Abadhuves

 2. cenhi

  May 8, 2017 at 1:55 pm

  All the best hayyu 🙂

 3. Aashoo

  May 8, 2017 at 2:30 pm

  Oh wow! Waiting…. Waiting…

 4. silver mist

  May 8, 2017 at 2:54 pm

  Waiting ……???

 5. eyenee

  May 8, 2017 at 3:16 pm

  varah reethi .. waiting ???

 6. eyenee

  May 8, 2017 at 3:44 pm

  kn dhuvas thakegga up kuraany???

 7. i sher

  May 8, 2017 at 3:53 pm

  Waiting… all the best?

 8. malaak

  May 8, 2017 at 3:56 pm

  Hayyu ge Aisha vaahaka eii adhi mihaa thanah kiyun enme rythi vaahaka…
  Yagyn mi vaahaka ves hama ehaa rythi vaane kamah.. Waiting waiting

 9. RiMu

  May 8, 2017 at 4:18 pm

  hayyu ur a best writer.. waiting for da story.. 🙂 <3

 10. Natha

  May 8, 2017 at 8:15 pm

  Varah reethi vaanehen heevany .. Kon dhuvas takehga up kuraany… Waiting ??

 11. nonns

  May 8, 2017 at 9:02 pm

  Reethi vaane kamah ummeedhu kurany. Good luck hayyu

  • Alya

   May 9, 2017 at 8:46 pm

   Salhi

 12. Sheryn

  May 8, 2017 at 9:41 pm

  Hayyu ge aushaa vaahaka sheryn ah v kamudhey… Ummeedhu kurann aishaa vaahaka hen mivaahaka vex reethi vaane kamah… Insha Allah .. Koh dhu gas thakeh ga up kuranii.. Eyrun faseyha vaani dhw ebunaa dhun mi vaahaka kiyaalan…. ??

 13. Sheryn

  May 8, 2017 at 9:42 pm

  Aishaa***

 14. imagination

  May 8, 2017 at 10:18 pm

  yes….. hayyu.. aisha nimunyyhhsure i was waiting for this.. thanks.. and all the best ???

 15. Kiara

  May 8, 2017 at 10:20 pm

  Yeyy..
  Anehka vs reethi vaahaka eh annan dhw miulheny..
  “Aisha” vaahaka akee v kamudhiha vaahaka eh..
  Varah gina kanthah thah badhalu kohli vaahaka eh..
  V gina mauloomaathu thakeh libunu vaahaka eh..
  Ummeedhu kuran mi vaahaka vs ehaa furihama vaane kamah..
  All the best hayyu

 16. Azu

  May 8, 2017 at 10:58 pm

  Aisha vaahaka ekey ehfadhain iburathun furigenvaa vaahaka yakah vaane hen heevey….ma sha allah…hayyu ah mikamugai kaamiyaabu minvaru kohdhevvaashi…aameen

 17. Chum handi

  May 8, 2017 at 11:06 pm

  oh…. was waiting for yah story… waiting… hope you want stuck this story and hope it’ll be perfect as aisha… gdnyt…

 18. ????❤

  May 9, 2017 at 3:15 am

  Aisha story vvv nyc n hope this will be too.gud luck.?

 19. rim

  May 10, 2017 at 1:27 am

  hayyu haadha rahalhey vaaakaeh liyanviniima yagiiinunves aisha vahaka haafrihama vaane shahkeh ves nukuranmihaaruves mikahaia vaahakaeh liyan lasvehje avas avas avas hayyu thanku so so so much

 20. Shahoo

  May 11, 2017 at 10:59 am

  Waiting for dis story. I luv ur stories.kn dhuvahakun fashaan up kuraany?

 21. eenia

  June 23, 2017 at 9:28 pm

  hayyyuuuuu!!!!!!!!!! mi vaahaka up kurany kn irakun tha????????

 22. leesh

  June 30, 2017 at 3:08 am

  hayyu ge aisha vaahaka akee rythi vaahkaeh.. e vaahaka kee fahun aharen v ihuthiraam kuran moonuburuga alhaagen ulhey myhunnah.. kuryga dhekeygoeh ehkoh thafaathu kurevijje..

Comments are closed.