ޒިމަން އަކީ ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދި  ދެމަފިރިންގެ ހުރި އެންމެ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ.މިއަދަކީ ޒިމަން ބޭރަށްކިޔަވަން ގޮސްފައި އަނބުރާ މާލެ އަންނަ ދުވަސް ކަމުން އާއިލާގެ އެންމެ ތިބީއޭނާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.ޒަނީން އިނީ އޭނާގެ ދޮންބެ އެތަށް ދުވަސްފަހުން ފެންނާތީ ދޮންބެ ނުފެނިގެން ކެތްމަދުވެފައެވެ.ކުޑަހިނދު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޒަނީން އަށް ހުރެވުނު ނުހުރެވުނު ތަނެއްވެސް ނޭނގުނެވެ.ހީވީ ދެޢީދު އެއްފަހަރާ ލާގަތްހެންނެވެ.ކުރިމަތިން މިފެންނަނީ ހުވަފެނެއްނޫންކަމަ ޔަގީންކުރުމަށް އަމިއްލަ އަތުގައި ވިކާލެވުނެވެ.

އާދެ މިއީހަމަ ހަގީގަތެކެވެ.ކުރިމަތީގައި އެހެރީ މަގޭ ދޮންބެ މަގޭ ހެންޑްސަމް ދޮންބެ.ޒަނީން އަށް ހިތާހިތުން ކިޔާލެވުނެވެ. ފަޅިސިކުންތުކޮޅެއްގައި ޒަނީން ހުރި ޒިމަން ގާގައި ބައްދާބާރު ކޮއްގެންނެވެ.”ދޮންބެ އައި ކާންޓް ބިލީވް ދިސް ނޮޓް އެޓް އޯލް ޔޫ ލުކް ސޯ ހެންޑްސަމް ޖަސްޓް ލައިކް އެ ވެންޕް ހެހެހެހެ…!! ދޯ މޯމް.. ؟؟”ޒަނީންގެ ސުވާލް މިފަހަރު އަމާޒުވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމަ ރާމިޒާއަށެވެ. ރާމިޒާ އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލިއެވެ. “ދަރިފުޅު ޒެން ދެން މިތާ ދޮންބެ ބަހައްޓާ ގޮތަށް ދޯ؟؟.. ” އަބްދުﷲ ސުވާލްކޮއްލީ ސަމާސާ ރާގަކަށެވެ.”ނޯ ޕޯޕްސް ނޮޓް އެ ޗާންސް.. މާގެ ހޭންޑްސަމް ދޮންބެ މިތާ ބެހެއްޓުމުން މަގޭ ލޯބި ބްރޯ ކަޅުވެދާނެ ދޯ؟؟… ސޯ ނޮޓް އެ ޗާންސް!!..” “ކިހިނެއްވީ މިއަދު ދޮންބެ ދެކެ މާވަރަކަށް ޒޭނީ ލޯބި ތިވަނީ؟؟ އަނެއްކާ ޗޮކްލެޓް ހޯދަންތަ؟” ޒިމަން ސުވާލު ކޮލިއެވެ.”ނޫން ހަމަ އަބަދުވެސް ޒޭނީ ދޮންބް ދެކެ ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބި ވޭ!!..”  “އައިސީ ފަރސްޓް ލެޓްސް ގޯ ހޯމް އާފްޓާރ ދެޓް ވީ ކޭން ޓޯކް ދޯ؟؟.. ނައު އައިމް ވެރީ ޓާޔާރޑް.. ”

ގެއަށް ވަނދެ ކާހެދުމަށްފަހު ޒިމަން ޒަނީން ގޮވާގެން އޭނާގެ ކޮތަރިއަށްވަނދެ ފޮށިތަށް ނަގާ އޭނާ ޒަނީން އަށް ގެނާ އެއްޗެހި ހަވާލްކުރިއެވެ.އަދި އެއަށްފަހު ކޮއްކޮއާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަ ކޮއްލުމަށްފަހު ވަރުބަލި ފިލުވުމަށް އިރުކޮޅަކަށް އެނދުގައި ޖައްސާލިއެވެ……..

2

12 Comments

 1. Mal mal

  March 15, 2016 at 10:18 pm

  Comment kurevey ney knme dhuvahaku ves dhigu koh up kuranya .. Otherwise no comment….

 2. Aayaa

  March 15, 2016 at 11:17 pm

  Nice starting.. Avaha up kuraathi.. hehe

 3. ilaaf

  March 15, 2016 at 11:35 pm

  Haadha kurey. ..

 4. Ted

  March 16, 2016 at 12:35 am

  Liyumuge mistake hurikan faahaga kollan. Vaahaka dhakkaairu kiyaa gothakah noon baeh bas type kuraairu hunnaany ky. Misaalakah kaahadhaigeneh nuun innaany, kai hadhaigen. Hama egothah genaa ehchehi, ethaaga ves innaany genai ehchehi. Mi kahala kanthah rangalhu kollyma ok vaane. Type kohfa recheck kollyma engeyne egothah hunna kudhi kudhi mistake. Vaahaka ekam salhi

  • myf

   March 18, 2016 at 5:42 pm

   thnQ for tellin me my mistakes n oll i’ll try my best to avoid mistakes in the upcoming part.. 🙂 i got a support after reading this comment as well as others thanks a lot!! 🙂

 5. zidhu

  March 16, 2016 at 9:52 am

  liyun adhi ehfaharu check kohlun rangalhu…. v.gina mistakes ebahuri… liyun post kurumuge kurin check kohlaanama ekahala kudhi kudhi mistakes nuhunnaane… 🙂 goodluck

 6. naax

  March 17, 2016 at 1:39 pm

  Good luck

 7. angel ayath

  March 18, 2016 at 9:16 am

  gud luck

 8. Faxoo

  March 18, 2016 at 9:19 am

  cute pic <3 i love the pic!!
  and nice story, hehe 😀

 9. Lalalalal

  March 18, 2016 at 11:20 am

  Hope u will up the next part soon

 10. myf

  March 18, 2016 at 5:37 pm

  ThnQs everyy one 4 ur support insha Allah nxt part varah avaha up kuraanan hope u like this part!! 🙂

 11. Unknown!!

  March 21, 2016 at 3:08 pm

  hrdakureyy!! ekm nyc stryy e!! 😀

Comments are closed.