ޕޮލިސް ވަޒީފާޔަށް މީހަކު ކުރިމަތިލުމުން އިންޓަވިއުއަށް ގެންގޮސްފައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

އެކަކާ އެކަކާވީމާ ވާނީ ކިހާ ވަރެއްހެއްޔެވެ؟
ވަޒީފާޔަށް ކުރިމަތިލީމީހާ: ” ވާނީ އެގާރަ ”
ކޮމިޝަނަރ ހިތަށް އެރިއެވެ. މީ އަހަރެން ހިތަށް އެރި ޖަވާބެއް ނޫނެވެ. ދެން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.

ކޮމިޝަނަރ ދެވަނަ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. “ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އަވަހާރަވެދިޔައީ ކިހިނެއްތަ؟”
ވަޒީފާޔަށް ކުރިމަތިލީމީހާ: ކުޑައިރުކޮޅަކު ވިސްނަން އިނދެފައި ޖަވާބު ދިނެވެ. ” އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.”
ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ވަރަށް މާޔޫސްވެލާފަ ވިދާލުވިއެވެ. “ގެއަށްދާށެވެ. އަދި މިސުވާލުގެ ޖަވާބާ މެދުވިސްނާށެވެ”

ވަޒީފާޔަށް ކުރިމަތިލީމީހާ ބޭރަށް ނުކުތުމުން އޭނާގެ ރަޙުމަތްތެރިޔާ ސުވާލުކުރިއެވެ. “ކޮބާ އިންޓަވިއު ކިހިނެއްތަ؟”
ވަޒީފާޔަށް ކުރިމަތިލީމީހާ: ” ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. ވަޒީފާ ލިބިއްޖެއެވެ. އަދި މިހާރު އަހަރެން މިދަނީ މީހެއްގެ މަރާގުޅޭ މަސްއަލައެއްވެސް ބަލަމުންނެވެ.” އެމީހާ ބުނެލިއެވެ.

23

18 Comments

 1. Milli Adam

  July 4, 2013 at 12:25 pm

  ކޮމިސަނަރަށް ރަނގަޅަށް ވަހަކަ ދައްކަން ނޭންގެނީ ތާ!!! ވަރަށް ފައްކާ ޖޯކެއް. ސުކުރިއްޔާ.

 2. Nau Nausha

  July 6, 2013 at 7:03 pm

  ހިހިހިހި މޮޔަ….

 3. Shahoo

  August 8, 2013 at 3:33 am

  މަޖާ 🙂

 4. ނުކިޔާ

  August 25, 2013 at 10:41 am

  ކޮމިސަނަރަށް ވެސް ނޭނގޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު…..ލޮލް ވ މަޖާ…

 5. zam-aa

  November 18, 2013 at 6:25 pm

  joke of the year 😀

 6. aiman[senchoa]

  March 4, 2014 at 3:09 pm

  majaleh noon,,fk

 7. no body

  March 15, 2014 at 8:18 pm

  not bad!!

 8. Anonymous

  March 26, 2014 at 11:05 pm

  V maja lol

  • body no body

   March 31, 2014 at 3:53 pm

   hahaha. haadha majaley

 9. twinkle

  April 5, 2014 at 2:59 pm

  ކޮމިސަނަރ ޖެހޭނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކިޔަވަން

  • two two

   October 12, 2015 at 7:27 pm

   True much ???

 10. princess

  April 12, 2014 at 5:58 pm

  hahaha lol

 11. rippey

  August 1, 2014 at 10:07 am

  keh keh salhi

 12. xiantieto

  August 1, 2014 at 11:35 pm

  kikiki salhi

 13. fia

  October 2, 2014 at 8:34 pm

  sumeh!! 0

 14. naani

  June 6, 2015 at 3:13 pm

  Ahahaha….. Haudhahamaialey dhw… =D

 15. Rafa

  July 17, 2016 at 9:39 am

  Hehehe..varah majaa igey..moya eh dhw eiy..?

 16. Hameedh

  February 13, 2017 at 4:41 pm

  Really I love this joke hee hee halaaku

Comments are closed.