Category: އުފެއްދުންތެރި ލިޔުން

5

ޖިންނި

އަހަރުމެން ގެ ތެރޭގައި އެކި ފާޑު ފާޑު މީހުން އުޅެމުން ދެއެވެ . އަދި އެކި ކަން ކަން ކުރަމުން ކުރާ މީހުން ގެންދެއެވެ . ފަންޑިތަ ހަދާމީހުން ވެސް އުޅެމުން ދެއެވެ...

6

އަމާން ފަސްގަނޑަށް

  “ބޭން!” ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި އަލިދީދީ އިނީ މާޔޫސް ކަންމަތީގައެވެ. އިރު އޮއްސެމުން ގޮސް ކަނޑުގެ ތެރެޔަށް ގެނބިގެން ދިޔަކަހަލަ އެވެ. އަވަހަށް ތެދުވީ ގެޔަށް ދާށެވެ. ރަނގަޅަށް ނުތެދުވެވިގެން އުޅެނިކޮށް މުންޑޭ ދުވެފައި އައިސް އަލިދީދީ ކުރިމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. “އަލިދީދީ! އަވަސް ކުރޭ! ކަލޭގެ އަމާ…! …ގެންދަނީ…!” އަލިދީދީ ގެޔާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ. ދުވަމުން ދުވަމުން ގޮސް ޖެހިގަތީ ޕޯޗުގީޒު ސިފައިންގެ މީހެއް ގައިގައެވެ. އޭނާ ރުޅިން އެއްޗެކޭ ކިޔައިފައި އަލިދީދީ ބިމަށް ގަޅައިލިއެވެ. ގެއި ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނުކުމެގެން ދިޔައީ އެ ނުބައި ބާޣީންގެ ދެމީހުންނެވެ. އަލިދީދީ ގެއަށް ވަންއިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. އޭނާގެ ލެޔާ ވަނީ ކުޅެލާފައެވެ. ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ އަވަހާރަ ކޮށްލާފައެވެ. ވެލިގަނޑު އޮތީ ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ. މަންމަ ލައިގެން އޮތް ލިބާސްވެސް ވަނީ ތަންތަނުން ވީދި ލެއިން ފޯވެފައެވެ. ********************************************************** ********************************************************** އައްސުލްތާން އަލްޣާޒީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު އަލްއަޢުޡަމް ވަނީ...

14

“ލިޔާ ކުއްޖާ”ގެ ލަވް ނޯޓް!

بسم الله الرحمن الرحيم މިހިތުގެ ރާނީ އަށް! ހެޔޮދުޢާ ސަލާމަށްފަހު ލިޔަމެވެ. ބަގީޗާގައި އިން ރީތި ހުވަނދު ޕަރީއެވެ. އާޝޯޙުވެއްޖެއެވެ. ކަލާގެ ރީތިކަމުންނެވެ. ފަރިވެފައި ފުރިހަމަކަމުންނެވެ. ހަތްތަރީގެ ތިޔަ ހިނިތުންވުމުގައި ހުރި...

15

އައިހަމް – އެޕިސޯޑް 1

އިރުގެ އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ފަހު ދުނިޔެއާ ޢަލްވަދާއު ކިޔައިފިއެވެ. އޮއްސިގެން ދިޔަ ދޯދިތަކުގެ ދަޅަ ލޮނުގަނޑަށް ހިނދިގެން ދިޔައީ އުފާވެރި ރޭނގަޑަކަށް ދުނިޔެ މަރުޙަބާ ކިޔަމުންނެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބިންދަމުން ދިޔަ ރާޅުތަކަށް...

11

ނުލިބުނަސް

އެންމެ ފަހުން އަހަންނަށް ކަމުދާ ފޮތެއް ފެނުނީތާއޭ. އޯކޭ! މިއީ މާޒީގެ ސޮފްހާތަކުގެ ސިލްސިލާއެއް ނޫނޭ، ދުވަހަކުވެސް ލޯތްބެއް ނުލިބޭ، ލޯބީގެ ހަމްދަރުދީއެއް ނުވެވޭ، އެކަމަކު އެކަކު އަނެކަކާ ދޭތެރޭގައި ނިމުމެއް ނުވާ...

6

ޓިކް ޓޮކް

އަހަރެން މި މަޒުމޫން ލިޔަން ގަސްތު ކުރީ ވެސް ވަރަށް ވެސް އެހެން ބޭނުމެއްގައެވެ . މި މަޒުމޫނުން އެގިގެން ދާނެއެެވެ. އަހަރުމެން  މި ކުޑަ ޤައުމު އަކީވެސް ތަރައްޤީ އަށް ވަރަށް ވެސް ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ . އާ ފެޝަން ތަކަށް ވެސް ލޯބި ކުރުން އޮވެއެވެ . ދެން ބަލާލަމާ ހެއްޔެ...

16

އަތް ދަބަހެއްގެ ހަޔާތް

އަހަރެންނަކީ ޔޫރަޕުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއްގެ ތެރެއިން މި ހަލަބޮލި ދުނިޔެއަށް ނޭވާލީ އަތްދަބަހަކީމެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި އެތަށް ކުރެހުމެއް އަޅާ އެތަށް ޖަވާހިރުތަކެއް ތަތްކޮށް ޖަރީކޮށްގެން ބާޒާރަށް ނެރުނުއިރު އަހަރެންވެސް ވަރަށް ފޮނި...