Category: ކުރުވާހަކަ

4

ވަކިވެދިޔަޔަސް

ހެމުންދާ ރޯޅިތައް ފިނިވާން ފަށަައިފިއެވެ .ތެއްފިންނެވެ. ކަޅުވިލާގަނޑުތެރެއިން ގެހެމުންދާ ރޯޅިތައް މަޑުމަޑުން ޒޯޔާގެ ދޮންކޯތާފަތުގައި ބީހެމުންދެއެވެ، މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ވާރޭވެސް ވެހެންފަށައިފިއެވެ . ވާރޭތިކިތައް ޒޯޔާގެ ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑުގައި ބޮސްދެމުންދެއެވެ....

11

އަޖައިބު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍މިއަދު އިއްޔެއަށް ވަނީ އެވެ. ބުރަތަކުގައި ތަފާތެއް ނެތެވެ. ކޮންމެދުވަހަކުގެ ވަދާއުއެކެވެ. ހިތްތައް ފަތަހަވެވި ނަފުސު ޤަތުލުވެތެވެ. ދިރިހުރުމުގައިވީ އެބަޔަކުގެ ވިންދެވެ. އިހުސާސްތަކާއި ތަޞައްވުރެވެ. އިމްނާ ހިނިތުންވެލި އެވެ. އެ ޢާލަމެއްގައި ޤައިދުވެވި...

21

ކަރުނައިން ދެލޯ

ބޯކޮއް ވެހެމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ވައިޖެހެމުންދަނީ ވަރައް ބާރައްށެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުންނަމަ ހީވަނީ ތޫފާނެއް އައިސްގެން އުޅޭހެންނެވެ. ގަސް ގަހުން ވެރިފައި ހުންނަ ހިކިފަތް ތަކާއި، މަގުމައްޗައް ުކާފައި ހުންނަ ކުނި ބުނިތައް ދަނީ...

ެއުޖާލާ ވި ޙަޔާތް
113

ެއުޖާލާ ވި ޙަޔާތް

ބޭރުގައި އުޅެފައީ ޝިނާނަށް ގެޔަށް އާދެވުނުއިރު ހުރީ މެންދުރުން އަނބުރާ އެކެއް ޖަހައި ބޮޑުވެފައެވެ. މިހާރު ޖަމްނާ އިންނާނީ އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ” ޒިންދަގީ ރެސްޓޯރެންޓު ” ގެ މަތީ ފަންގިފިލާގައެވެ. ޝިނާނު...

10

ޤުރުބާނީ

ދުވަހަކީ އިރުވައިގެ އެންމެ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްތަކުން ދުވަހެކެވެ. ވައިރޯޅިއެއް އަމުދުން ނުޖެހެއެވެ. އުޑުމަތި ހީވަނީ ކުރޮޅި ތަޅައިލި ނާއްޓެއް ހެންނެވެ. ކަނޑަށްވެސް ހީވަނީ ތެޔޮ އަޅާފައި ވާހެންނެވެ. މުޅި މާހައުލުގައި ވަނީ...

6

ކަޝްފު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ފަތިހުގެ ހޭލެވުމެވެ. ދޫނިތައް ގޮވައިގަތެވެ. އާންމު އަޑުތަކަކުނެއް ނޫނެވެ. އޭގަައި ވަނީ ތަރާނާ އެކެވެ. ހިތްތައް ސުލޫކު ކުރުވަދެއެވެ. ނޭވާތަކުގައި ބަރުކަމެކެވެ. ނިދުމުގައި އާވާރާވެވިފައެވެ. ޤުދުރަތުގެ އަޑަކަށް ސަމާލެއްނެތެވެ. އެބަޔެއްގެ އަމިއްލަ އަޑުތަކެވެ....

10

ދުނިޔެ

މެންދަމުން އަލިވެ ހަނދު އޭގެ ވާގިބު އަދާ ކުރަމުން ދިޔަވަގުތެވެ. އުޑުމަތި ވަރައް ވެސް ހިއްގައިމެވެ. ހަމަޔަގީނުން ވެސް ބަލާ މީހަކު ބަލާ ބަލާ ފޫހިނުވާނެއެވެ. އެހިއްގައިމު ތަރިތަކެވެ. އެހިއްގަިމު ހަނދެވެ. އުޑުމަތި...

18

ތިޔަ ނޫން އެހެން ހިތެއް ނޭދެމޭ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްއިން ނުކުތް އަންހެން ކުއްޖާއަށް އެތަށް ބައެއްގެ ލޯ އަމާޒުވަމުން ދިޔައެވެ.މަޑު ނޫ ކުލައިގެ ހެދުމަކާ އެކު ކަޅު ސްކްނީއެއްގައި ހުރި އިރު ޅޫލާފަތި ހަށިގަނޑާ ދިގު އިސްކޮޅާ ނުހަނު...

21

ގުރުބާން…

ފަތިހުގެ ފިނި ފިނި ވަގުތެވެ. އަތިރިމައްޗަށް ބީއްސާލާ މޫދުގެ ރާޅުތައްދަނީ ދޮންވެލި ފަސްގަނޑުގައި މަޑުމަޑުން ބޮސްދީފައެވެ. އިރުއޭގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދުނިޔެއަށް އަލިކަން ފޯރު ކޮށްދެމުން އާދެއެވެ. އުދުހޭ ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ އަޑުތަށް...

5

ނަމޫނާ

އަހަންނަކީ ދީނާއި ދުރު މީހެކެވެ. ﷲ އޭނާ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެނެސްދެއްވީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އަދި އުފާވެރި ހަދިޔާ އަކީ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާއެވެ. އަހަރެންގެ...

5

ސިއްރު ލޯބި…

    ފަތިހުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ނިދީގެ ފޮނިމީރުކަން ހާސިލް ކުރަމުން ދިޔައިރު އެނދުމަތީގައި ދެފައި ވަށްކޮށްލައިގެން އުނގުމަތީގައި ލެޕްޓޮޕް ބައިންދައިގެން އެސައިންމަންޓް އެއް ހަދަން އިން އަނުމްގެ މޫނުމަތިން...

14

ކަރުނަ ނުހިކޭ ދެލޮލުން މަގޭ!!!

އަހަރެންނަކީ ކޮންފަދަ މައެއް ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔޭގައި އަހަރެންނަށް ވުރެ ވަކިން ނުބައި މީހަކު ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނަށް ވުރެ ވަކިން ބަދުނަސީބުވެރިޔަކު ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ މަޢުސޫމު ދަރިފުޅު މަރާލީ އަހަރެންގެ ދެއަތުންނެވެ....

6

އަމާން ފަސްގަނޑަށް

  “ބޭން!” ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި އަލިދީދީ އިނީ މާޔޫސް ކަންމަތީގައެވެ. އިރު އޮއްސެމުން ގޮސް ކަނޑުގެ ތެރެޔަށް ގެނބިގެން ދިޔަކަހަލަ އެވެ. އަވަހަށް ތެދުވީ ގެޔަށް ދާށެވެ. ރަނގަޅަށް ނުތެދުވެވިގެން އުޅެނިކޮށް މުންޑޭ ދުވެފައި އައިސް އަލިދީދީ ކުރިމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. “އަލިދީދީ! އަވަސް ކުރޭ! ކަލޭގެ އަމާ…! …ގެންދަނީ…!” އަލިދީދީ ގެޔާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ. ދުވަމުން ދުވަމުން ގޮސް ޖެހިގަތީ ޕޯޗުގީޒު ސިފައިންގެ މީހެއް ގައިގައެވެ. އޭނާ ރުޅިން އެއްޗެކޭ ކިޔައިފައި އަލިދީދީ ބިމަށް ގަޅައިލިއެވެ. ގެއި ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނުކުމެގެން ދިޔައީ އެ ނުބައި ބާޣީންގެ ދެމީހުންނެވެ. އަލިދީދީ ގެއަށް ވަންއިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. އޭނާގެ ލެޔާ ވަނީ ކުޅެލާފައެވެ. ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ އަވަހާރަ ކޮށްލާފައެވެ. ވެލިގަނޑު އޮތީ ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ. މަންމަ ލައިގެން އޮތް ލިބާސްވެސް ވަނީ ތަންތަނުން ވީދި ލެއިން ފޯވެފައެވެ. ********************************************************** ********************************************************** އައްސުލްތާން އަލްޣާޒީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު އަލްއަޢުޡަމް ވަނީ...

9

ބަހަނާ

ކަން ކަމުގައި ބަހަނާ ދައްކާ އުޅުމަކީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެކެވެ. އަދި އެހާ އާންމުވެސް ކަމެކެވެ. އަހަންނަށްވެސް ކަންތައް ކުރެވުނީ ހަމަ އެހެންނެވެ. ރެކެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ބަހަނާ ދެއްކުނީއެވެ. އަދި...

17

ހިތަކުން ނުފިލާނޭ

އިރުގެ ދޯދިތައް ކަނޑުގެ ސަތަހައަށް ބޮސްދެމުން ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާއު ކިޔަން ތައްޔާރުވަމުންދިޔައިރު ދޫނިތައް އެސޮރުމެންގެ ހާލިތަކާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖަހައިފިއެވެ. ގަސްކަރައިން ނިވާވަމުން އައި އިރު ރޭގަނޑަށް ތަންދެމުން ލޮނުގަނޑު ތެރޭގައި ފޮރުވިގެންދިޔައިރު އިސާހިތަކު...

4

ވަފާތެރި ވުމުން ބޭވަފާތެރި ވީހޭ؟؟؟

ބަލި އެނދުގައި އޮތް ބައްޕަގެ އެނދާ ދުރުގައި ހުރި ރޯނުފުރި އެނދެއްގައި އިށީދެއިން ހާނީ އިނީ ފުން ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް އަރައި ފައިބަމުންދިޔަ ކުލަވަރުން އޭނާވަނީ ބަރުދާސްތުކުރަން ދަތި ފުން...