Category: ކުރުވާހަކަ

6

ގިލަން

އިރުގެ އުޖާލާ އަލިން މުޅި ރަށުތެރެ ހުޅުދާން ކޮށްފި އެވެ. އަޒާން މަޑުމަޑުން އޭނާގެ އެއްޗެހިތައް ދަބަހަށް އަޅަމުން ދިޔައީ މާލެ ދާން ޖެހޭތީ ވަރަށް ދެރަވެފައި ހުރެއެވެ. ރަށުގެ ހިތްފަސޭހަ މާޙައުލާއި...

މާޒީގެ ކަޅު ސަފްޙާ
5

މާޒީގެ ކަޅު ސަފްޙާ

އަހަރެން މޮޔައަކަށް ވެފައި ވަނީ ކަލެޔާ ހެދެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ކުށްވެރި އަކަށް ވީ   ކަލެއާ ހެދެއެވެ.  އެދުވަސްތައް މާޒީއާ އެކުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އަހަރެން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ އަހަރެންގެ...

13

އިމްތިހާން

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމް ނިމި، އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. މިއަދަކީ އިމްތިހާނުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. ހޯލް ތެރޭގައި، އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ތިބިއިރު، އެކުދިންގެ ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން، އެކުއްޖެއްގެ އަތުގައިވާ ކަރުދާސްތަކަށް ދެވިފައިވެއެވެ....

ކުންހީ
1

ކުންހީ

ކުންހ ދުވަހަކީ އުޑުމަތިސާފު، ހެޔޮވަރު ވަރަކަށް އަވި ދިއްލާލާފަ އޮތް ދުވަހެކެވެ. ޖެހިލާ ފިނިފިނި މަޑު ރޯޅިން ގަސްތަކުގައިވާ ފަތްތައް ދަނީ ނަށަމުންނެވެ. ގޮނޑުދޮށުގައި ވިދާ ބަބުޅަމުންދާ ރީތި ހުދު ބޯކިރު ފަދަ...

11

އެ ދުވަސް

އަހަރެންނަކީ އެކަނިވެރި މަޔެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. އަހަރެން ވަރަށްކުޑަ އިރު ބައްޕަ އާއި މަންމަ ވަކިވެ ބައްޕަ އެހެންމީހަކާއި އިނދެ އާ ދިރިއުޅުމެއް ފެށީއެވެ. ބައްޕަމެންގެ ދިރިއުޅުން ފެންނަނީ ނުލާހިކުވެސް އުފާވެރިކޮށެވެ....

ތޫފާން
1

ތޫފާން

ފަތިހު ފަސްގަޑި ބައި ވީއިރު އަހަރެން ހުރީ ބަނދަރު މަތީ ގައެވެ. މިއަދަކީ ގޭމީހުންނާއެކު ދަތުރު ދާން ރޭވިފައިވާ ދުވަހެއް ކަމުން، އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން މިދަނީ ބައްޕަ ޑިންގީ ސާާފުކުރަން ސާމާނު ހިފައިގެން...

8

ނިހާ

އަތުގައި އޮތް ދައުވަތު ކާޑަށް ބަލަމުން ދިޔައެވެ. ދައުވަތުކާޑު ކިޔާނިމުމަށްފަހު އެކުވެރި ފާރިޝް އަށް ބުންޏެވެ. ” ރީމާގެ އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީކާޑް. ފާރިޝް ދާނަންތަ؟” އަނާން އަހާލިއެވެ. ” އާން ކީއްވެނުދާންވީ. ކެއުމެއްނު...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 5
11

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 5

ބައްޕަ އެހެން ބުނެލުމާއި އެކީ ޖައިލާގެ މޫނު އުޖާލާވެގެން ދިޔައެވެ. ވިލްދާން ބޯ ހޫރަމުން މިސްރާބުޖެހީ އަނބުރާ އައި ކޮޅަށެވެ. ކުރާނެ ކަންތައް މަދުވެގެނެއް އޭނާ ނޫޅެއެވެ. ނިންމަން އޮތް ކިލާސް މަސައްކަތާއި...

15

ދޮންމަންމަ

އީޝަލް އަކީ ވަރަށް އަޚުލާޤު ރަނގަޅު އަންހެން ކުއްޖަކު އުޅުނެވެ. އީޝް އުޅެނީ އޭނާގެ ދޮންމަންމަ އާއި އެކުގައިއެވެ. ދޮންމަންމަ އަބަދުވެސް އޭނާ އައް ކިޔެވުމުގެއެއްވެސް ޙައްޤެއް ނޯންނާނެއޭ ބުނެއެވެ. އެއްދުވަހެކެވެ. އީޝް ސްކޫލައް ދާން ތައްޔާރުވެގެން ނިކުމެވުނީ ދޮންމަންމަގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. “އޭތް!!!...

ވިލާދޭ ސޯސަން
5

ވިލާދޭ ސޯސަން

ނ.މަނަދޫގެ ހިތްފަސޭހަ ހިސާބެކެވެ. މި ހިސާބުގައި މީހުން އާބާދުވެފައި ވަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. އަހަރެމެންގޭ އެއްކޮށް ތަޅާލީ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޒަމާނާ ގުޅޭގޮތުން އަލުންހެދުމަށެވެ. މީހުން އާބާދުނުވާ ހިސާބެއްގައި ހުރި ގެއަކަށް ބަދަލްވީ...

5

ކޮންކަހަލަ ލޮޅުމެއްހެ މިއައީ …

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ތަފާތު އުމުރުފުރައިގެ ކުދިން ކުޅެމުން ގެންދިޔައެވެ. މިތަން ބަލަން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އޮތް ލަކުނޑި ގަނޑެއްގެ މަތީގައި ނާޝިޒްއިނެވެ. ކުޅިވަރުގެ ފޯރީގައި ކުދިން މަޖާކޮށް އުފާކުރާތަން ފެނުމުން...

13

އިމްނާ

އެދުވަހު ހެނދުނު އޭނާއަށްވަނީ މުޅި ދުނިޔެ ހިތަކަށް ލިބިފައެވެ. އަތިރިމަތިން ހިނގާފައި ދިޔައިރު އެއްވެސް މީހެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މުޅިތަނަށްވަނީ ހަމަހިމޭންކަން ވެރިވެފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ހުއްޓުންއެރީ ކުރިމަށްޗަށް އައިސް ހުއްޓުނު މީހެއްގެ...

25

ހުޅުކޮޅު

“ދަރިފުޅާ… އާދެ ކާން…” އަހަރެން ބޭރަށް ދާން ނުކުންނަނިކޮށް މަންމަ ގޮވިއެވެ. އަނގައަށް ގޮތެއް ހަދާލެވުނީ މަންމައަށް ސިއްރުން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅޭނެއޭ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ. “ނުކާނަން…” ކުރު ޖަވާބެއްދީފައި އަހަރެން އަވަސްއަވަހަށް...

10

ޢީދު ހަދިޔާ

އޮއްސެމުންދިޔަ އިރަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ފިޒާ ދުއްވައިގަތީ އެއްލި ކަޅިއަކުން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. މޫދާއި ދިމާލަށް ކުދި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދިޔަ ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖެކެވެ. 2 އަހަރަށްދާ ތުއްތު ފަރިފުޅު ނަގާ ވެލިފޮޅާލަމުން...