ޝާޔަން ✨

- by - 107- April 8, 2020

ސްކޫލުގެ ތިންވަނަ ފަންގި ފިލާގައި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުން ޒީވާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދިޔައީ ކިނާންއެވެ. ޝާޔަން ގެ ހިތުގައިއުފެދިފައިވަނީ ބޮޑު ހައިޖާނެކެވެ. ވާން މިއުޅެނީ ކީއްކަން އަންދާޒާ ކޮށްލަންވެސް ނޭންގިފައި ހުއްޓާ ދެވަނަ މަރެއް ފެންމަތިވެއެވެ. ކިނާން އާޝާޔަން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވީ ކޮންކަމެއް ބާވައެވެ؟ އަންނަނީ…

107

imagination ??

I love writing. I love to read comments. And other stories. I'm 16 and this is my hobby. have a good day?❤️

You may also like...

13 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. salaam everyone. its been so many days. but i am going to start bringing “shaayan” to you. hope u like this story as well. let me know what u think.

  2. waaaau..finally another story of you..i have been waiting for so long…btw who is that guy in the cover ❤❤😍✨

    1. hey there.. alhey so sweet of u. that guy is just a random guy in pinterest. in sha allah tomorrow first episode

  3. Waiting for the 1st part 😘😘😘❤️❤️❤️ sis Pinterest use kursn she😘😘❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published.