ރޫޙާނީ ބިރު

- by - 50- May 15, 2019

ފަތިސް ވަގުތެވެ. މަގުމަތީގައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ނަމަވެސް ހާލަކުން ފަހަރަކު މަގުމަތިން ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއް ފެނިލައެވެ. ކުއްލިޔަކަށް މަގަށް ނިކުން ވޭން އެއް ވަރަށް ބާރުމިނުގައި ދުއްވަމުން ދިޔައެވެ.ފަނަރަ މިނެޓް ގެ ދަތުރަކަށް ފަހު އެމީހާ ފައިބައިގެން ގޮސް އެއަރ ޕޯރޓ އައް ވަނެވެ. ހީވާގޮތުން އެމީހާ
އެއައީ ކޮންމެސް ބައެއް ބަލައެވެ. އިރު އިރުކޮޅާ އެމީހާ އެކި ތަންތަަނަށް ކަޅިއެއް އެއްލައެވެ.ކުއްލިޔަކަށް އޭނާ އަތް ހޫރާލިއެވެ. ކުރިމަތިން އެއަންނަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްޙޫރު……………….

(ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.މި ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ބައި ނިކުންނާނީ 16 މޭ ގައި. އިންތިޒާރު ކޮއްލައްވާ.)

50

You may also like...

39 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. I am a 12 year old girl who loves to write dhivehi stories.I hope you will like my first story.😁😁😊And please help me to improve my stories by pointing out any odd you find. Feel free to comment your views.love you all❤.

  ⚠Report!
 2. Jiji ah 13 vehje🤗🤩..hehe..bt Eiimerr aa eh year Ga born v..hehe❤🧡..nd story rythi vaane hn hyvany..Good luck🥰🥰🥰😂🤣🙂

  ⚠Report!
 3. …..Alhey malsamalkkomal
  Dhonthi au hama yageen mi vaahaka reethi vaanekan….. hehehe…. malkko 12 dhoa…🙂🙂🙂🙂🙂🙂 Dhonthi au 14 years
  Malkko au dhonthi ge full support libeyne
  Because malkkoge vaahaka reethivaanekan yageen veema
  …..okay malkko
  😊😊😊😊Take care malkko
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤And love you so much

  ⚠Report!
 4. Feshun intresting…. V reethi story akah vaane kamah unmeedhu kuran…. I m also story writter… Bt adhi ehvx vaahaka eh publish eh nukurevey…. Bt i m elder than u ingey malko….. Masha allah ur talented❤❤❤

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.