• inthixaar

  އިންތިޒާރު 28

  “ރާއިނ..”އެއްޗެކޭ ބުނަން އަނގަ ހުޅުވާލި ޒާޔާ ހުއްޓުނީ ރާއިން އޭނގެ ތުންފަތުގައި ކިސްކޮށްލުމުންނެވެ....

  titanic-3d-powerpoint-templates-w-08

  ހިތަކުން ނުފިލާނެ 13

  ” ކޮން ސްސްސްސްސްސް އެއް ކިޔާކަށް….! ލޯބިވާލެއް ބޮޑުކަމުން ބުނަންނުކެރިފަ…! އަހަރެން ބުނެފާނަން...

  tumblr_n4lg6o6QsW1tte6sbo3_500

  ފަނާ 14

  އަޒާލްބެ ދައްކަމުން ދިއަ ވާހަކަ އިން އެންމެގެ ރުޅީވެރި ނަޒަރު އަހަންނަށް އަމާޒުވެފަ...