• najaa

  ނަޖާ (ދިހަ ވަނަ ބައި)

  ފާޔާޒް ފުއާދަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮނޑުގައި ހިފާލިއެވެ. އަދި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް...

  namibia_namib_desert_tour_footprints_in_sand_0

  ހިޖުރަ (ސައުވީސްވަނަ ބައި)

  އެއްރެއަކު ވީޑިޔޯއެއްގެ ބަދަލުގައި ނަޞްރާގެ އެކުވެރިޔަކު އައީ އެފަދަ މަންޒަރުތައް ސިފަ ކުރެވިފައިވި...

 • images

  އަހަރެން މަރުވަނީ!!! ފަހު ބައި

  އަހަރެންނަށް އުފަލުން ރޮވުނެވެ.  އަޑިގަނޑަކަށް ފަހު އުސްގަނޑެއްވެސް އަންނާނެކަން އަހަރެން ހަނދާން ނެތުނީއެވެ.....

  2015-08-13_22.45.12

  ދިމްޔާ (13 ވަނަ ބައި)

  “އެބުނާހެން… ދީބަލަ ތިދަމާ ރޮށިތައް ހުރީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލާލަން…” މިހެން ބުނެފައި އާޔަން...

  yaaraa ey....

  ޔާރާއޭ…. (18)

  ހައިކަލް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ވަދެ އައިސިޔޫއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހައިކަލްގެ ސަމާލުކަން ހޯދީ...

  najaa

  ނަޖާ (ނުވަ ވަނަ ބައި)

  “އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ ނާއިފް….ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ” ނާއިފް ޝާޑްއާއި އަތްގުޅާ ސަލާމްކޮށްލިއެވެ. އެ...