• 1c6893b097a9036af89fb8373f8ef42ee7ff4f7e7bdeed24d6860240b7124c68

  ހަތަރު އުދަރެސް (15)

  “ދޮންތަ ދައްކާ ވާހަކަ.. ހަމަ ވާހަކައެއް ކިޔާފަ ދެރަވިއްޔާ އޭގެ މާނައަކީ އޭގަ...

  ޒީޝާ (އަށްވަނަ ބައި)

  ޒީޝާ (އަށްވަނަ ބައި)

  ޒީޝާ ބޭނުންވީ ޒައިން ލައްވާ ވައުދުވާށެވެ. ” ޔެސް.. އަހަރެން ވައުދުވަން.. އަހަރެން...

  jjjj

  ހަދިޔާ (2 ވަނަ ބައި)

  މާޔާ އެތައް އިރެއް ވަންދެން ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރި ކަރުނަތިކިތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށްލާފައި...

  Emergency_20150510_003045_20150727181158777

  އަލްމާޝް 7

  ރޮއެރޮއެ ކަރުނަ ހުސްވެއްޖެއެވެ. އެދެލޮލުން ފައިބާ ކަރުނަތަކުން ކޯތާފަތް ފިހޭހެން ހީވަނީ އެކަރުނަތައް...

  ަަަ

  ހަތަރު އުދަރެސް (14)

  އެހެނަސް އިންސާނެއްގެ ހިތަކީ ބާރުފޯރުވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ތާއެވެ. އަރީފު ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން...