Category: ބިރުވެރި

Hello Everyone. This is my first story, and their might be few mistakes in this and i decide it to upload to Ësfiya". 

 i need your feed backs. i hope everyone will like it.

ކަޅު ބުޅާ

ޖިންނި ޝައިތޯނުންނަކީ އެހެން މަޚުލޫގުންހެން ދުނިޔެމައްޗަށް ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ ފޮނުއްވާފައިވާ މަޚުލޫގުންނެވެ....

Picture2

ޝެރިން (18 ވަނަ ބައި)

ޝެރިންގެ މޭ ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ ފަޅައިގެން ގޮސްފާނެ ހެންނެވެ. ހިފަހައްޓާފައި...

Picture2

ޝެރިން (17 ވަނަ ބައި)

އެރޭ އެއްގަޑި ބައިހާއިރު ޔޫކޯ އާއި މިޒޫކީ ކޯރިޑޯއަށް ނިކުތެވެ. އެކުދިންނަށް ކާމިޔާބު...

Picture2

ޝެރިން (16 ވަނަ ބައި)

ޝެރިން ފެނުމާއެކުހެން ޖޭޑާއިއެކު އައިސް ހުންނަ ‘ނުރައްކާ’ މީހާ ހީވީ އަނދައިގަތް ހެންނެވެ....

Picture2

ޝެރިން (15 ވަނަ ބައި)

ދާނިޔާ އިރުއިރުކޮޅަކާ ނީމްމެންގެ ފޮޓޯ ނަގަމުން ގެންދެ އެވެ. މިކައިވެނި ކުރެވުނީ ދިނާޔާގެ...