Category: ބިރުވެރި

ghkgk

ހަންހާރަ

ކައިލަން ހުރީ ލޯ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން އެދާ މަންޒަރު ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. އޭނަގެ...

Picture2

ޝެރިން (20 ވަނަ ބައި)

ޝެރިންގެ ލޮލުން ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަ ފައިބަން ފެށި އެވެ. އެއާއިއެކު އޭނާ...

image-f2b9d15ebbdde32824c1c7c22fd42f8c75a13da931cf9bbd36f5eac841b0a9e7-V

.. ޔަނާ ..

” ނޫން ނޫން.. މަންމާ ބައްޕާ.. އަހަރެން ސަލާމަތް ކޮށްދީ.. އަހަންނަށް ތަދުވޭ.....

Hello Everyone. This is my first story, and their might be few mistakes in this and i decide it to upload to Ësfiya". 

 i need your feed backs. i hope everyone will like it.

ކަޅު ބުޅާ

ޖިންނި ޝައިތޯނުންނަކީ އެހެން މަޚުލޫގުންހެން ދުނިޔެމައްޗަށް ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ ފޮނުއްވާފައިވާ މަޚުލޫގުންނެވެ....

Picture2

ޝެރިން (18 ވަނަ ބައި)

ޝެރިންގެ މޭ ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ ފަޅައިގެން ގޮސްފާނެ ހެންނެވެ. ހިފަހައްޓާފައި...