Category: ބިރުވެރި

673f8888acf1ea247dd73f96a7f2521c6d53bae28dfc64c3a12c02332af925bd

އިންސާފް .. 10 ވަނަ ބައި

“ކޮއްކޯ.. މުހައްމަދުފުޅުބެ ރޭގައި ބެލި ބެލުމުން އެނގިފައިވަނީ.. ނާސިރު ވަނީ ކޮއްކޮ ބަންޝީލްއަށް...

images (2)

ކުޑަ ކުއްޖާ..

ކުޑަ ކުއްޖާ   މި ވާހަކައަކީ ހަގީގީ ޚާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔާ...

673f8888acf1ea247dd73f96a7f2521c6d53bae28dfc64c3a12c02332af925bd

އިންސާފް.. 08 ވަނަ ބައި

އަހަރެން ބުނެފިނަމަ އައިރްއަށް ވިސްނައިގެން އުޅެން ފަސޭހަވާނެއެވެ. “އާސީން..” އައިރް ގޮވާލިއެވެ. އަހަރެން...

mansha st

މަންޝާ (ނުވަވަނަ ބައި)

ފޯނު ކަނޑާލުމަށްފަހު މަންޝާ ގޮނޑިން ތެދުވެ ފޮތްތައް ހިފައިގެން ކޮޓަރިއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ....