Category: ބިރުވެރި

a2

އަހަރެން….

ލޮލުގައި ނިދީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތެވެ…މިރޭ ބާލީސް ހާދަ ހަރޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ….ފޯނުގެ...

Heeleema 2

ހީލީމާ ހިތުގެ ވެރިޔާ

“އެކީއްވެ؟” ކަމަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން އިނދެފައި ފަޒާލް ފުރަތަމަވެސް ކުރީ ސުވާލެކެވެ. “ކޮންކަމަކާ؟...

4e70d7d377b52e2c56832e1c5164984f

ކަނޑު ފުރޭތަ (2)

އާދިލް ވެސް މީޝާ އަށް ގުޑް ނައިޓް އޭ ބުނެލުމަށް ފަހު ކޮޓަރި...

ކަނޑު ފުރޭތަ

ކަނޑު ފުރޭތަ

އޮއްސެމުން ދިޔަ އިރާ އެކު ފުރައިގެން އެ ދިޔަ ލޯންޗަކީ ރަށުން މާލެ...

dharifuLhu

ދަރިފުޅު (8)

އަށްވަނަ ބައި އިރުގެ  ރަން ދޯދިން މުޅި ރަށް އަލިކުރަމުން އައި ވަގުތެވެ....

Beach-Sunset-Clouds-HD-Wallpaper-For-Desktop-Download

އިރު އޮއްސުމުން..

މިވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑު ލިޔެފައިވާ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހެންވާހަކައަކާ އެއްގޮތް ކަމެއް ހުރުމާއި...