Category: ބިރުވެރި

download

ސަމާލުވޭ!

ހޮޅުއަށްޓާ މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި އިށީންދެގެން އިންއިރު، އަހަރެންއިނީ ދެފިކުރެއްގައެވެ. އޭރު ދަތުރުގެ ބައިވެރިން...

2d83b94a994f9a77874ba78cde6eb74f

ނާމާނޭ…12

ސިއްސައިގެން ދިޔަލެއް ބޮޑުކަމުން ހިތް ހުއްޓިދާނެއޭ އޭނާއަށް ހީވިއެވެ. *********************** “އާކިފް! މިތާ؟...

2d83b94a994f9a77874ba78cde6eb74f

ނާމާނޭ…11

އެހެނަސް، އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު މައުލޫމާތެއް ކަމަށާއި ނާންނަ ކުދިންނަށް އަދަބު ދޭނެ...

2d83b94a994f9a77874ba78cde6eb74f

ނާމާނޭ…10

“ނޫން، ކަމެއްނުވޭ.” މޭރީ ހަމަޖެހޭކަމަށް ހެދެމުން އިށީނެވެ. އިއްޔެ، ތޯމަސްމެން ދެއްކި ވީޑިއޯއިން...

2d83b94a994f9a77874ba78cde6eb74f

ނާމާނޭ…9

ތޯމަސް ޖޭޑެނާ އަރާ ހަމަވެފައި އެޑެމް ވީކޮންތާކުތޯ އެއްސެވެ. ޖޭޑެން ބުނިގޮތުގައި މުދީރު...

kidnp1 - Copy

ރަހީނު… ފަހުބައި..

ޖީޒާ ފަޑު ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު އެފޮތް ހިފިއެވެ. އެވަގުތު އޮޕަރޭޝަމް ތިއޭޓަރގެ ދޮރު...

62c567bcfae07d798a2b128574c03a95

ނާމާނޭ…8

“މައްސަލައެއް ނެތޭ. މަންމަ ގާތަށް ސިހުރު ހަދައިދޭން އެދި އައި ކުއްޖެއް. އެއީ...

62c567bcfae07d798a2b128574c03a95

ނާމާނޭ…7

“ތިއެއް އެނގިދާނެތާ، މިއަދު ހިނގާ ފުލުސް ސްޓޭޝަނަށް ގޮސް ބޮރިސާ ބައްދަލުކުރަން.” ތޯމަސް...