Category: ބިރުވެރި

ގުޑޫގެ - ހިރުއްދާ

ހިރުއްދާ [ވާހަކައިގެ ފެށުން]

ރެކިފުތަކީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ މަޝްހޫރު ސިހުރުވެރިއެކެވެ. މީހުންނަށް ރެކިފުތު ބަލައިގަނެވިފައި ވަނީ...

hithun nufili masdhathuru

ހިތުން ނުފިލި މަސްދަތުރު

އެންމެ ކުޑައިރުންސުރެ ވެސް ބައްޕައާއެކު މަސްބާނަން ދިޔުމަކީ އަހަރެން އެންމެ ކުރާހިތްވާ ކަމެވެ....

ވަންނި

ވަންނި

އަހަރެން އިށީދެލައިގެން އިނީ ކުޑަ ގޮޅިއެއްފަދަ ކޮޓަރީގެ އެއްކަނެއްގައެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުނދުކުލައިގެ ބެޑް...

download

ސަމާލުވޭ!

ހޮޅުއަށްޓާ މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި އިށީންދެގެން އިންއިރު، އަހަރެންއިނީ ދެފިކުރެއްގައެވެ. އޭރު ދަތުރުގެ ބައިވެރިން...

2d83b94a994f9a77874ba78cde6eb74f

ނާމާނޭ…12

ސިއްސައިގެން ދިޔަލެއް ބޮޑުކަމުން ހިތް ހުއްޓިދާނެއޭ އޭނާއަށް ހީވިއެވެ. *********************** “އާކިފް! މިތާ؟...

2d83b94a994f9a77874ba78cde6eb74f

ނާމާނޭ…11

އެހެނަސް، އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު މައުލޫމާތެއް ކަމަށާއި ނާންނަ ކުދިންނަށް އަދަބު ދޭނެ...

2d83b94a994f9a77874ba78cde6eb74f

ނާމާނޭ…10

“ނޫން، ކަމެއްނުވޭ.” މޭރީ ހަމަޖެހޭކަމަށް ހެދެމުން އިށީނެވެ. އިއްޔެ، ތޯމަސްމެން ދެއްކި ވީޑިއޯއިން...

2d83b94a994f9a77874ba78cde6eb74f

ނާމާނޭ…9

ތޯމަސް ޖޭޑެނާ އަރާ ހަމަވެފައި އެޑެމް ވީކޮންތާކުތޯ އެއްސެވެ. ޖޭޑެން ބުނިގޮތުގައި މުދީރު...