• Ekveriyaa

    އެކުވެރިޔާ

    ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާ http://maawahi.blogspot.com/ އަހަރެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ހުރީ ބޭރުން ވެހެމުންދާ ބޯ ވާރޭއަށެވެ. އަހަރެން...

    large

    ޒީޝާ (އެގާރަވަނަ ބައި)

    އަދި ޒީޝާގެ މޫނުގައި ހިފައި އޭނަގެ މޫނުއާ ކައިރިކޮށްލަމުން ޒީޝާގެ ދެތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ....