• ޒީޝާ (އެގާރަވަނަ ބައި)

  ޒީޝާ (އެގާރަވަނަ ބައި)

  އަދި ޒީޝާގެ މޫނުގައި ހިފައި އޭނަގެ މޫނުއާ ކައިރިކޮށްލަމުން ޒީޝާގެ ދެތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ....

  ކުށްވެރިޔަކީ… (1)

  ރޭގަނޑުގެ މެންދަމުން އަނބުރާ 3 ޖެހީއެވެ. މުޅިދުނިޔެވެސް ފުން ނިންޖަކުން ނިދާލާފައިވާހަކަލައެވެ. އެހެންނަމަވެސް...

  Picture2

  ޝެރިން (18 ވަނަ ބައި)

  ޝެރިންގެ މޭ ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ ފަޅައިގެން ގޮސްފާނެ ހެންނެވެ. ހިފަހައްޓާފައި...

 • download

  ޝައިން (ޕާޓް-19)

  . ފުން ނިދީގައި އޮތް ޝައިން ދެފަރާތަށް ފުރޮޅިލިއެވެ. ދެފައި ކުރުކޮއްލުމައްފަހު ކުރުގެޅިލީ...

  girl-flower-980x654

  ހިތް އެދޭވަރުން

    ހިތް އެދޭވަރުން….. އެނދުގައި އޮވެ ދެލޯމަރާ ބާރުކޮށްލީ ހިތުގައިވާ ވޭނަށް ކުޑަނަމަވެސް...