• 7013788-girl-in-rain

  ވާނޭހެ ދުނިޔޭގާ (5)

  އިޒާން ހުރީ ރާއްޖެ އަންނަށް ފްލައިޓަށް އަރައެވެ.  ކާން އިނދެފައި އިނދިލި ކައިރިން...

  އަސަރު

  އަސަރު 6

  ޝިކާ ހިފައިގެން ހުރި ފޮތް ބަންޑެލި އުސްކަމުން އޭނާއަށް ކުރިމަތި ފެންނަނީވެސް ކިރިޔާއެވެ....

 • Untitled

  ލޯއްބޭތީ ހިތްއެދޭ..

  މިއުޒިކާއި އެއްވަރަށް ކިއާގެ ދެފާވެސް ހަލުވަމުންދެއެވެ.އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދެމުންދިޔަ ޝުޢޫރުތައް ޑައިރީގައި ލިޔަމުން...

  20160517_173425

  ކުއްޅަވަށްފާ2

  މޭގަނޑު އަތަށް ނައީ ކިރިޔާއެވެ.ހުޅުވާފައި ހުރި ކުޑަދޮރުގައި ދެއަތް ވިއްދައިގެން އެއޮތީ އަންހެނެކެވެ.ބޮލުގެ...

  mansha st

  މަންޝާ (ވިހިވަނަ ބައި)

  އެގޭ މައި ދޮރާ ދިމާލަށް ޒިބާން ހިނގައިގަތީ މަގުމަތީގައި ހެދިފައިވާ ފެންގަނޑުތަކުން ރެކެން...

  7013788-girl-in-rain

  ވާނޭހެ ގުނިޔޭގާ (4)

  ވިނަގަނޑު މަތިން ތެދުވެވުމާއެކު އަވީން ދުއްވައިގައީ ގެއާއި ދިމާލަށެވެ. އޭރުވެސް ޔުއާން ދެއަތް...